domingo, 17 de outubro de 2010

Malkurtenigi spacon

{09/10/2016} komunikiĝo kaj disvastiĝo. Penso kaj materiiĝo. Trasnmigro kaj netempeco. Ni avancas em kono pri spaco. Dum scienco sin penas en temoj de tempo, kun tiom da eksterplanedaj aventuroj por realigi, longigo de vivo, perfektiĝo de lernaj sistemoj por liberi tempon, kaj tiel plu, kiel grupo de junaj scientistoj kiuj sin turnas pri kono de proprecojn de spaco. Kiom da memoro oni povas surmeti em cerbo? Ĉu eblas vidi samtempa sferoj de ekzisteco em sama spaco? Ĉu fizika, kemia kaj energia korpo estas reala kaj ekzistas en kiom da dimensioj? Se Dia natureco estas em ĉio, kia spaco ni okupas em ĉio? Ĉu ni ekzistas laŭ tempo, vidante tion ke virtualeco ĉirkaŭas nin?
I
Dum miljaroj homo aventuris em serĉo kaj kono de tempo. Nun spaco estas materio por demandoj kun helpo de malnovaj kaj novaj konoj pri kvanta fiziko kune ankaŭ la novaj maŝinoj kiuj kapablas realigi profundajn eksperimentojn pri materio, kontraŭmaterio, natureco de loko, de ĉeesto. Koni spacon estas malfermi pordojn por esti em variaj dimensioj, kaj tio kio oni serĉas estas migro en ĉeestanta konscio. Bonan ŝancon al serĉantoj! {82ª registro}

Ekonomia Bankroto

{17/10/2010} Homaj estuloj estis pli kaj pli preparitaj por preni sur sin komunan Bonon en siaj vivoj. Kompreno pri pli pura maniero rilati kun proksimulo malfermis limojn por disvastigi fratecon inter homoj. Sed nuna ekonomia modelo ŝirmis maŝinon de neracia kaj predanta kosumo en planedo. Kaj ekonomio denove svingis. Krizo reatingis Ĉinion, Rusion kaj Eŭropon malforte alvenante en aliaj urboj. Ne eblis manteni konstruitan unuecon inter Eŭropaj landoj sen ia strategio de monda inklusivigo de ĉi landoj.

Nova ekonomia falo sin montriĝis denove ekde Eŭropo. Eĉ kun fortiĝo de Eŭropa Unio kaj provado de adaptiĝo al merkato de Suda kaj Norda Ameriko, multaj landoj estis for, kaj kontinentoj, inter ili, ne promociis necesitajn alĝustiĝojn por evolui al unika sistemo. Kun daŭriĝo de batalado kaj novaj minacoj de konfliktojn inter nacioj, komerco ne prosperis al paca ekonomio. Ŝanĝoj estis pledataj en ĉefaj landoj. Kaj ŝanĝoj montris mondan regadon, de unika ekonimio, kiel kaj respektante Dieca kaj Planeda Regado. Aperis grandan estron kun proponoj por ŝanĝoj.{63ª kroniko}

domingo, 3 de outubro de 2010

Bone kun Animo

[25/09/2016] Meze dudeka jarcento jam disbabilis tion ke reala kaj absoluta estulo estas spirito. Tamen homo elektadis siajn kredojn manere konstrui plurajn formojn por interpreti tion kio estas realeco kaj pro tio tiom prokrastis por ascendi direkte al lumo. Nun sinjoroj de kono de spirita natureco de vivo, de neceso de kreskado de animo kaj de ena konektado ili penas por perfektiĝo de manifesto de siaj animoj, pli spertaj en fako de perfektiĝo por alveni al Dio

Homa estulo jam konas manieron kontroli volon de siaj animoj tra testoj kaj individuaj demandaroj; kaj koplodas profundiĝi en ĉi komunikado por redefini celojn de vivo. Kejkaj demando de profunda natureco povas esti iun signon de nivelo de spertoj kiuj estos necesa al ĉiu por plibonigi ena konektiĝo kaj atingi celojn de veno al planedo.

Tiel, Diaj valoroj estas remalkovrataj, tra kontakton kun animoj. Tiu kiu celas Pacon, kiu serĉas puran altruismon, kiu volas koni bonecon, aŭ ekflugis por demandi pri justeco, kreeco aŭ mizerikordeco; elektis ian laboron por proksimiĝi, agon aŭ studon kiu faros dum ĉiutaga vivo kiu proksimigas de tiuj “fakoj de studoj” kiuj interesiĝas sia animo. Alveni diplomigita en superaj sferoj iĝis tiel konkreta kiel lerneja progreso surtere. [81ª registro]

Malfermata Universo

{03/10/2010} Je 2010 homo vidis malkaŝi iujn misterojn de Universo. Malkovris eblecon estigi vivon for de Suna Sistemo kaj profundiĝis en kono de Planeda Sistemo kiu nin ĉirkaŭis. Ili Pliigis sian vizion de grandeco kaj mikrokosmo, sin malfermante por mirindaj Diaj kaj planedaj spertoj en kiuj travivis. Ili kontrolis ene sin ekzisteco de Granda Arktekto de Universo kiel centro de ĉio, unika centro, kaj senpripense agis en disvastiĝo de konscio, neniam antaŭe spertita.

Siaj malkovroj enmetis sistemojn de animalaj, vegetalaj kaj mineralaj vivoj; blovaj kaj tajdaj movadoj; kaj konfirmo – pli unu foje – de tio ke nur unu falita folio de ia arbo estas vere sufiĉe por balanciĝo de vivo em planedo. Ankaŭ konfirmis kuran povon de lumo kaj neceso de ekvilibriĝo de inter menso kaj emocioj kiel maniero antaŭzorgi malharmoniojn kaj bataladojn.

Antaŭzorga servado sin fortiĝas; pro sociaj movoj de flegado, homa kaj planeda vivo redimensiis; kaj spiritaj sociecoj ekkomencis senti pezojn de respondeco pro tiom da tempo esplorante personojn, sen liveri Veron al ili por liberiĝo de iliaj spiritoj. Grandaj tertremoj ŝancelis strukturojn tiom de fizika mondo kiom de religiaj institucioj. Kaj malvereco de tiuj kiuj sin diris profeto estis rivelita, faligante mitojn. kaj multaj forlasis mistikismon por serĉi praktikon de ena komuniiĝo kun Dio. {64ª kroniko}