domingo, 28 de junho de 2009

Parolantaj fiŝoj

[21/06/2015] En antikva centra bordo de Suda parto de Ameriko, kun movo de akomodiĝo de surteraj lamenoj kiu okazis dum fino de 2012 kaj aliaj geofizikaj fenomenoj finis fariĝante lagon “Unixi” kiu fortigis nun kun lasta erupcio kiu verŝis submaran lafon en okcidenta deklivo kaj kreigis protektanta baron por belega laga akvujo.

Antikva observatorio de oceano ekzistanta en tiu loko estas reformanta pro ŝanĝoj, kaj hodiaŭ ricevis viziton de akompanantaro de venusianaj fratoj kiuj kunportis novajn specojn por loĝigi grandegan akvarion, pro tio kio ili sin bone adaptas al miksaĵo de dolĉa kaj sala akvo de tiu lago. Ĉi lago estas studata ankaŭ pro ĝia alta kvanto de alfaj energiojn kiuj bonfaras al percepto kaj inteligenteco.

La celo de tiuj studoj kaj de tiu ŝanĝoj de akvaj specoj inter ni kaj venusianoj sekvas protokolon de pliriĉigo de Universa Flaŭro kaj Faŭno,tiel kiel antaŭgardo de iaj specoj kiuj estas matrica fonto por generado de malpezaj proteinoj por nuna manĝaĵo. Plej granda Kuriozaĵo de geknaboj, tamen, estas paronlantaj fiŝoj, io simila al tiuj birdoj kiuj sukcesas imiti homa elparolado, kiel kakatuoj kaj papagoj. Geetuloj sinfleksas sur tankoj de l’ ĝardenoj de Observatorio kaj igas fiŝojn al babilado. Garantiita amuziĝo por ambaŭ specoj, teraj kaj akvaj. [48ª registro]

Eblecoj de fino

{28/06/2009} Dum eblecoj de planedo esti proksime de ĝia fino estis konsideritaj, iuj faktoj estis registritaj kiel aŭspicoj de Grandafino: perdado de valoroj, daŭrigo de bataloj, egoismo,vetera ŝanĝo, milimetroj de malsameco em pozicio de planeda aksio, malgrandigo en ozona kovrilo,pligravigo de plagoj kaj aperigo de nova viruso.
Danĝeroj pro malmulta kvanto de akvo kaj manĝaĵo, kaj ebleco de ekapero de iu Antikristo ankaŭ plenigis je priokupiĝo korojn de kreduloj. Centoj de studoj, libroj kaj filmoj estis faitaj por studi eblecojn de ia fino, kaj averti homan racionpri danĝeroj de malaperiĝo aŭ granda detruo de planedo.

Multe da energio estis generita de ĉiuj mensoj kaj kredantaj koroj antaŭ tia situacio kaj multaj estis preĝoj kaj petadoj, faritaj de homoj kun simpla animo ĝis spertaj sciuloj. Estis tiel ke malfacila mekanismo de kosma Monumento ekomencis sin turni malaripde en sai samcentra kaj supreniranta movo, disĵetante violkoloran lumon. Multaj ekperceptis realecon pliklare. Ne tio kio homoj vokis realecon: Tero kaj siaj kontraŭdiroj, sed realeco de unueco kiel Tute.{97ª kroniko}

domingo, 14 de junho de 2009

Plena ekspresado

{07/06/2015} Poetika parolado farita de Krisbab:
Tiuj kiuj vivis la plej profundan falon, sin permesis eniri en la plej timiga denseco de materio. Do, poste ekkomenci vojon revenen. Kia mirinda aventuro! Uloj apartigitaj de iliaj Kreanto pro nescieca vualo, nun ili emerĝas kaj aproksimiĝas de la Lumon, sentimece.
Ili estis nedefendeblaj kaj ankaŭ nedefenditaj de iliaj propraj eraroj, nepercepteblaj, Grandaj Estuloj! Ili sukcesis rebonigi, jarceto poste jarcento, iluzion kiu subtenigis ilin apartigantaj de Vivo por suprenirigi iliaj suplikojn petante Patran Pardonon. Kia Forto, kia kuraĝo, kia valora koplodo!
Hodiaŭ mi revidas ondajn kampojn. Mi revidas pasintecon de ĉi nova tero kaj mi miras, pli kaj pli, Grandan Amon de l’Kreanto. Hodiaŭ mi profitas lumon de la Tria Aŭroro por doni formon al Amo kiu mi sentas eksterflui de mi. Ĉi floro nomiĝas Mizerikordon, kaj elspiras dolĉegan parfumon sur homoj de malnova tero”.

Krisbab, Poeto, estas nova libervola fineculo. Li abandonis komunuman vivon por sin dediĉi al Plena Estula Ekspresio, praktiko kiu estas konkerita kun dediĉo, ekde dek jaraĝa al libervola laborado pro planedo. Iu el formoj de ekspresio estas ligita al pasintecaj memoroj, kiu kunportas novan percepton al surfaco. {47ª registro}

Grandaj estuloj

{14/06/2009} Meze jaro de 1998 la reto de Lumaj servuloj kovris tuta mondo, sem eksepcio. Simplaj personoj, ordinaraj homoj,kiuj vere serĉis Veron pri ekzistado trovis, ene siajn korojn kaj en demandoj de siaj mensoj, verecon pri Dia Patreco, kaj neceso de uniigo inter homoj por ke ili rekonus sin kiel fratoj, natureco kiel kunigita parto.

Tiu vero kiu ĉirkaŭas ĉiu eksteraj mondaj okazaĵoj apogis idealon de tiuj kiuj liveris siajm terajn vivojn por ke siaj fratoj vekiĝus kaj venus al lumo. Eĉ poste eliro de tie ĉi, tiuj mirindaj Estuloj daŭris laboron por subteneco kaj libereco de planedo tra mesaĝoj kaj avertoj de apogoj, senditaj de disponeblaj kanaloj, konscie aŭ ne konscie.
Ia granda revolucio estis daŭriganta ene ĉiu: ena komunikado kun sia propra Estulo kaj kun Matrica Fonto. Pli kaj pli kvanto da personoj laboris pro komuna bono kunportante surfacen tio kio ĉiam estis bazo de viva subtenado: Amo al proksimulon, neceso por ke ni gardu nin vekiĝitaj kaj spertaj por venontaj ŝanĝoj, kaj redoni pli kaj pli, ĉio kio estis recitvita. {98ª kroniko}

segunda-feira, 1 de junho de 2009

Poeticaj Agordoj

[24/05/2015] Holografia imago, 4ªD. “3ª Aŭroro”
Ĉi holografiaĵo estas pri perfekta agordo inter malnova tria dimensio kiu estis vivanta de homaj estuloj, kaj nuntempa mondo, riĉa je interdimensiaj pordoj. Oni povas vidi scenojn per ia mensa kaj homa ekrano, kie aperas “lirikaj kampoj kovritaj de suna kaj flava lumo” laŭ aŭtoro de ĉi rakontaĵo. Estas granda agordo de paco en tiaj scenoj, en kie estas menciata Anĝelon Micah: “Se vi pensas pri feliĉo, vi povas fari ian novan kaj feliĉan mondon!” tiel estas manifestita nuntempa kaj poetika spirito, ia pensa ekspozicio per imagoj".

Dum spektado de ĉi holografiaĵo de iu artisto oni povas percepti grandecon en ĉiu. Kaj eĉ plej simpla penso gajnas profundecon kiam oni konstatas veron em ĉiu koro. “Mi pensas pri feliĉo. Pri plej granda feliĉo em Tuta Universo. Ondantaj kampoj, malgrandetaj floroj kaj polenoj estis kunportantaj per vento..., kaj mi rememoras grandan homan historion sur ĉi planedeto, antaŭe konita kiel Tero. Tiom da koloroj, tiom da briloj,tiom da malsamaj specoj – kia glora destino!” [46ª Registro]

Aspiro de Homa racio

{31/05/2009} Neniu divenis antaŭe veran kaŭson de granda planeda ŝanĝo kiu ekkomencis dum la lastaj ducentjaroj de homaro, antaŭ ekkomenco de ascencia procedo. Malmultaj kredis ke propra homo, kun potenco por Esti, povis manifesti deziron – kaj esti konsentita – en la plej alta aspiro de racio: Deziro de esti Unu kun Kreanto!

En jaro de 2009 komuna menso ligita al percepto de linea spaco-tempo ne permesis ke multaj vidus veran naturalecon de homa vivo en loĝitaj planedoj: trapasi limojn de fizika korpo, emocia korpo kaj intelekta korpo por koni veran spiritan naturalecon de ĉiu Estulo. Pro tio espero por plibonaj tagoj de iuj ŝokis kontraŭ malespero de aliaj, kaj procezo por akiro de valoroj malgrandigis antaŭ okuloj. Malmultaj sciis pri konstruado de Granda kosma monumento, komisiita per libervola laborantoj kiuj dediĉas al konservado de Estanteca Lumo de Patro en Planedo, ĝis tio estos bezonita, por konekti homoj al Kosma ordo. Estis daŭrigita procezon de La Sepa Movo por PLaneda Libereco. {99ª Kroniko}