domingo, 26 de dezembro de 2010

Reala Historio (registro de Vojiranto III)

[18/12/2016] Ĉi tiu estas la lasta parto de raporto de Soraya pri estonteco, nia nuno, eble skribita antaŭ jaroj de 2000, kaj trovita en pra magneta disko kiu estis reakirita. Ĉi publikaĵo estas omaĝo por ŝi, ŝia kuraĝo kaj ŝia amo al vivo kaj al ĉiu homa estulo kiu, kiel ŝi, aspiris kaj laboris pro lumigita estonteco por homaro:

“Tio kio oni vidis estis ena decido de multaj linii siajn vivojn pro konscio de Unueco, de komuna bono, malfermante moanojn de siaj enaj limoj kiel percepto de landlimojn, de naciecoj, de regionoj, por ia percepto pli granda de unueco. Percepto de vivo, malsameco de kultura kaj historia formiĝo ne estas pli ol unikaj kvalitoj, diversecoj de popolo ene granda tutaĵo. Pro tio mem oni devas liveri kaj ne gardi al si mem, ĉar partoprenas Homa Heredaĵo, de vera homa raso.

Historia registro de epoko de nekonscio kaj malklareco laŭ kiu ni pasis havis siaj konskvencoj – estas klare – sed estas pasinteco, kaj certe, por kosntrui ion novan ni ne plu devas resti en tiu pasinteco. Ĝi nur servas por kiel sgnalanto de tio kio ni ne devas permesi en niaj vivoj.

Estas hodiaŭ por esti vivata kune Viva Flamo de niaj estuloj. Ĉi estas nia plej granda defio, mirinda kaj delicinda aventuro reveni Esti Tiu Kiu Ni Estas – tiu estas unika garantio ke ni havos morgaŭon por vivi, ia Paca kaj Frata Morgaŭo. Ĉi tio estas nur komenco de nia Reala Historio." [Speciala Registro SMP – 87a]

Perforto kaj doloro

{26/12/2010} kion dirus panjojn kiuj perdis siajn gefilojn pro perfortaĵoj? Estu kiu havis sian filon mortitan aŭ tiu kiu vidis sian filon iĝi mortanto dum momento de frenezeco? Kion dirus familioj kiuj estis detruitaj, de la du flankoj de ĉi monda tragedio kiu nomiĝas atenco al vivo? Kial kompreni perforto se ŝajnas ke ĝi ne havas sencon kaj ĝia kompreno ne kunportas pacon? Estas batalo pli milda formo de perdo? Kompreno de tio ke konfliktoj estas pro individua aŭ kolektiva internco mildigas dolorojn de koro? Kaj tragedioj kaŭzitaj de malvirtoj? Vivi kune korpoj kaj mensoj detruitaj, familioj iĝis garantiuloj de siaj propraj karaj entoj, kiuj sin perdis em drogoj?

En ombraj tempoj de perfortado, en kiu neegalemaj ekonomioj, malvera demokratia libereco, manko de aliro al edukado de individuoj imperiis, sembremsa kurado por postvivi, por preni de socieco iom de pozicio, digneco, iĝis homoj malpuraj kaj sen saĝo. Valoroj iris surgrunden, sovaĝecoj imperiis. Kaj ideo de disŝiriĝo tranĉis bonajn novojn kunportitaj ene evoluanta de homaro: “ne mortu” nek vi mem nek aliulon estis forgesita.

Sed iaj voĉoj sin levis kaj petis por tiu kiu volus aŭdi: ne mortu tra vortoj, ne mortu per troŝparema agoj, ne mortu per pugno, per tranĉilo kaj per mortema armilo. Ne mortu per pensoj (gardu!) ĉar ĉi ĉio apartenas al barbareco. Dum nekulturemaj personoj ne fine decidi ene siaj koroj, ĉi homa tragedio daŭros reripetante. Kaj ne estos kuraco por doloro.

Kiam homo atingos nivelon de mem protektado kaj vero kiuj liberiĝos lin de doloro? Vere necesas lerni pardoni. Fari koplodon por ascendi ĝis ĉi nivelo de konscio. Kaj atingi enan pacon por si mem kaj disdoni ĝin al aliulojn. {58a kroniko}

domingo, 12 de dezembro de 2010

Nova Planeda Ordo (registro de vojiranto II)

[04/12/2016] Dua parto de trovita registro, en antaŭa jaro de 2000, skribita de ulino kiu nomiĝas Soraya, kun antaŭvidoj por planedo. Ia omaĝo al protagonistoj de historio de planeda ascendo.

“sekvanta paŝo por sukceso de ĉi celo estis, unue kun subtenado de ena Ordo, Lumo kaj Amo. Due, kaj kosekvence al unua, multajn okupis gravajn kaj strategiajn poziciojn em monda paronamo, estis tuŝitaj en siaj Centro de Bona Volo, decidante fari tion kio estis ebla al ili por fari integriĝo, unue de sai regiono kaj poste de tuta mondo.

Ne estis facile unuaj tempoj – pro grandaj malsamecoj de ia lando al alia, laŭ mizero, kaj ankaŭ laŭ socia, kultura, ekonomia kaj politika. Sed danke al grandaj homoj kaj virinoj, estuloj de bona volo sorbigitaj de Vera Intenco de Ama Servado al Vivo, perceptis tion ke demando ne estis reliefigi malsamecon sed jes serĉi komunan sencon, kuneca celo, ebligante realceon de Frateco kaj Paco inter popoloj, de ia Planedo ke ni ĉiuj loĝas.

Estas grave reliefigi tion ke em neniu momento estis inter malnova povo kaj Nova Planeda Ordo. Simple, estuloj kompromisiitaj kun Vivanta Ĉeesto kiu loĝas ene sin ekkomencis fari tion kio ili devis: aŭdi Generanta Centro de Ordo, Lumo kaj Amo kaj esti konsekvanta kun tio. Ili haltis kun tripedo mono, povo kaj sekso en siaj vivoj, tiu kiu subtenis homaj kruelaĵoj dum miljaroj". [Speciala Registro SMP] 086

Neregitaj regadoj

{12/12/2010} Regadoj por ke vi volu? Por satigi necesoj de popolo, por servi ĝin. Kial estis tiel malfacile kompreni ĉi logikon tiam en pasinteco? Kial administra maŝino kiu devus esti mekanismo por disvolviĝo, progresado kaj bona stato por monda popolo estis em manoj de ambiciaj, nekapablaj aŭ egoistaj? Sciantoj de historio klarigis, sed pli profunda ena kompreno, kiu montriĝas respondecon de ĉiu en konstruado de socieco, ankoraŭ estas perceptota.


- Pri kio mi respondas kiam regado kiun mi elektas ne korespondas al tiu kiu mi deziras? Kie mi eraris?

- kiel homaj estuloj lasis eniri en publikaj laboroj personojn malbone trejnitaj, malpreparitaj kaj sem moralo? Pro sia malrapida ŝanĝo.

Homa estulo forpelas novon pro timo, kaj multaj persistis en eraro, elektante konitaĵoj, forgesante grandecon de perdo kauzita de malbona regado. Kaj socieco amairigis multajn malordonojn. Polusitaj de partioj, motivitaj per promesoj de feliĉo sem penado. Iluzigitaj de magikaj pensoj de ke ĉio estos bone-kompletajn popolojn elektis malbonajn reprezentantojn, unu foje kaj alia, surmetante nefirma demokratio kiu estis konstruita laŭ eraoj en danĝero.

Tujaj interesoj pro domo, pano aŭ pligranda akira povo influis grandajn amasojn en elektado de patraj reprezentantoj kiuj promesis miraklojn. En aliaj landoj timo de meza klaso perdi siajn malgranda stato mantenis ascendo de malbonaj regantoj; kaj em aliaj landoj, kiuj estas nomigata disvolvigitaj, povo de riĉaj klasoj mantenis en povo reprezentantoj kiuj etsis simbolaj estroj kaj garantiis haltado. Sufokante socian harmonion. En iuj landoj granda nescianta amaso kunportis malsupren nivelo de elektuloj, en aliaj landoj intereso de malmultaj mantenis batalantajn regadojn, malprogresemaj konservativuloj, imperemuloj malhumanoj kaj acerbaj naciemuloj.

Reprezentanta regado antaŭsupozas ian inteligentan, efikan kaj universalan elektadon” kaj tuj homaro ascendus al tiu ŝtupo. Kun volo kaj fido ago oni konstruus ĉi novan mondon. {59ª kroniko}

Unueco em diverseco (registro de vojiranto - I)

[20/11/2016] Tri venontaj registroj faras parton de raporto trovita en antikvaj skribaĵoj en pra magneta disco de komputilo je jaro de 2000. Persono kiu ĝin skribis,ia junulino kiu nomiĝas Soraya, jam antaŭvidis ŝanĝojn sgnalitaj por planedo. Ĉi publikaĵo estas omaĝo al vojirantoj kiuj subtenis lumon, tiam kiam malumo ankoraŭ estis minaco:

“Tero restis pace. Miljonoj de estuloj sin movas al ĉiu flanko de planedo, miringitaj por koni kulturon, vivmanieron de ĉiu popolo. Plej granda parto de ĉiu persono neniam antaŭe foriris de sia naskiĝa loko, eĉ nek konis aliajn statojn en sia propra lando. Nun ili spertas aliajn mondojn kaj sin pdisvastigas em eblecoj de nova konscio.

Disfaloj de limoj ebligis al mondo grandan salton en konscio kaj percepto, kvalite pligrandigante homan rason. Ni akiris sencon de Unuecon kaj samtempe de Diversecon: ni vivis em sama loko, planedo Tero, kaj samtempe ĉiu popolo kunportas sian propran karakterizon. Ĉi tiu estas ian bazan direktricon de Planeda Regado: senco de Unueco em Diverseco, kiel estis dirite em antaŭa eldono, ni kontos iom pli pri nia historio de integriĝo kaj unueco". [speciala registro – SMP] 85

La malbonaj homaj agadoj

{28/11/2010} Pravigeco okupis ĉiutago de personoj, pli ol neniam antaŭe en historio de homaro. Se dum Antikva aĝo vivkondiĉoj estis malbonegaj kaj scio estis malproksima, en 2010, en ia epoko de teknologio de informado en monda reto, scio estis pli atingebla al serĉanto, sed povo de decido ŝajnis malforta. Por ĉiu malbona sento kiu aperis, estis ekskuzon. Por ĉiu maltaŭgo de socia sistemo, estis pravigeco. Por ĉiu eraro, ia manko de kompromiso kaj decido ripari.

Malkredo en politika kaj ekonimia sistemo metis en malbona situacio popoloj kiuj ne perceptis respondecon dedegenerado de socia ordo. Izolitaj en siaj fakoj, homoj delegis al sindikatoj kaj kategorioj lukton pro siaj rajtoj; al regado solvon de malĝusta ekonomio; al sociaj agentoj solvon de sana kaj eduka problemoj, defrotoj de sistemo, punado kaj katenado de krimuloj.

De ĉiu flanko vero de malbonaj agadoj ekaperis: en urboj malbone planitaj, en stratoj mabone asfaltitaj kaj konservitaj, en manko de zorgo de komuna bonaĵo, en ĉiu kiu oni konstruis, fabrikis kaj vendis, en plenumado de serveco. En ĉiu oni vidis markon de malatento kaj malintereso al proksimulo aŭ natureco. Jen estis multe da agrotokso, mulltekosta manĝaĵo; jen konstruaĵoj kiuj falis, personoj kiuj malsanigis aŭ mortis pro manko de asisto, de vakcinoj, ambulancoj, kuraciloj. Personoj kiuj sin malbone vestis, malbone ŝuigis, malbone manĝis, malbone dormis, kaj vivis en iluzio trovi formulo de feliĉo, en konsumo kiu ne satigis.

Trupo de mirindaj agoj de homa estulo ankaŭ silente kreskadis. Kiu povus listi ilin ĉi tie? Kiuj estas unuigantaj agoj kiuj estas praktikataj de tiama socieco kiuj servis por ekgeneri transformiĝo? {60ª kroniko}

domingo, 14 de novembro de 2010

Ora Erao

[06/11/2016] Demandoj pri reala identeco de Dio estis tio kio helpis ŝanĝon de Ora Erao. Konfirmante tion ke unika Dia realeco estas Amo kaj Tuta Bono, homa estulo malproksimiĝis de timo kaj nova civilizacio povis aperi. Dum miljaroj homo estis subjugita de malĝustaj ideoj pri venĝa kaj puniganta kreanto. Tio generis timon, malamon kaj bataladon inter kiuj sin donis povon interpreti “Dian Volon” siamaniere kaj subjuĝi aliuon ĝis morto. Se Dio estas pura Amo kaj je tiu energio universo sin bazigas, ne estas kial timi nek kontraŭstari vivon, unufoje ke amo sanigas, glorigas, produktas kaj kontentigas la plej postulema estulo.

Estas surprizige studi historio kaj rimarki kiom da detruado estis kaŭzigita de tiu malĝusta interpretado de Dio. Imagu ĉiu planeda sistemo: ekonomio, scienco, edukado, socieco, ĉion, kreskante kaj penante progresi kun malĝustaj ideoj pri vera natureco de Dio, imagante punigantan kaj furiozan Patron en komandado de tuta vivo em Universo? Timo misformigis vizion de ĉiu homo influis sian propran evoluon de konscio, sia ago, promociis malkredojn kaj ribeladojn, kaj mortigis miljonojn da vivoj.

Sed decido seĉi veron, volo ŝanĝi kaj finigi konkretan agadon de vekigitaj homoj rompigis limojn de intelekteco kaj emerĝigis homaron de letargia stato kaj fine vidadis lumon! [84ª registro]

Virtualaj Volontuloj

{14/11/2010} Kio povus ŝanĝi? Ĉiuj sin demandis. Dum katastrofemaj scientistoj montris eblecojn de malglaciiĝo kaj baldaŭajn cunamojn, optimistaj scientistoj diris tion ke homoj sin adaptiĝas facile al ĉio kaj sin unuiĝas em malfacilaj tempoj. Sed, kiel havigi unuiĝon se malmultaj sin donis por avanci?
I
Meze defioj de jarcento popolo daŭris marŝante, programitaj kaj emerĝita ĝis ostoj em ĉiutaga praktiko por postvivi. Pli kaj pli malĝoja kun skandaloj – ĉiutaga koŝmaro. Koruptado, koruptado, koruptado, ŝajnis ke ne havis finon, kaj ke neniam homo sin liberigos de tio. Personoj kun 60, 70 jarojn, pli konsciajn, malgraŭ korpa forto kokerita de avancoj de pliboniĝo de vivo, kunportis honton por tio ke ili ne sukcesis kontroli tiun plagon kunportita de egoismo kaj profitemuloj de siaj samtempuloj.

Vetero daŭris reale punante personoj ekde unu el hemisfero al alia. Oni diskutis eblecon de adaptiĝo de speco al varmecon, malvarmecon, al veteraj malordigoj de planedo. Kaj ekkomencis kontadon da akvo en ĉiu lando, unue en normalaj statistikoj de konsumado, poste kiel averto kiu montriĝis neceso de ŝparo. Akvo kaj fajro, en ribeligo, por ĉiu flanko. Natureco em bruleco, grandegaj tempestoj, detruado de urboj kaj rikolto. Inundo kaj ruinigo. Meze tio, pli da nesciigo en komunikado, en informo.

Dum tio, karitato kaj solidareco ekkomencis sin transpoti al virtuala mondo; kun unu klako fariĝis centavoj aŭ miljonoj por institutioj kiu povis preservi arbaron aŭ savi geknaboj de malnutriĝo. Personoj volis kontribui kun ago, sed siaj tempoj estis prenitaj, kaj la nura maniero estis delegi povon al aliaj por ke faru ion. Sed ĉu tio estis sufiĉe? Kio mantenis katenitaj bonvolajn homojn kaj virinojn? {61ª kroniko}

Dio de Amo

[23/10/2016] Em fino de jaro de 2016 ni povas registri progreson kiu planedo alvenas em sia nova evolua etapo: justa socieco, kun libereco garantita por ĉiu individuo, administrita de bonaj estroj, kiu rezultas em grandaj progresoj em ĉiu areo de homa kono. Estas grave averti tion ke ekapero de konscio de spirita rilato inter Dio kaj homoj – nomigata kosma konscio – estas tiu kiu generas neimageblajn individuajn kaj kolektivajn avancojn. Kompreno de ideo de Dio de Amo, Patro de Homaro kaj konsekvanta frateco inter homoj, pligrandigis rilaton de individuoj al nocio de universala familio, ŝanĝis paradigmojn, malkonstruis konceptojn kaj renaskigis valorojn, aldonigante al defio de homa evoluado novajn parametrojn pri memperfetiĝo.

Deziro avanci gajnis novan dimension, ne estante limigita al aspektoj individuaj, fizikaj, mensaj aŭ de kontrolo de emocioj, sed jes en aktivi tutan espiritan potencialon kiu estas kovrita en ĉiu tra ĉiutagaj spertoj, praktikoj kaj skribadoj, por lasi registron de niveloj kiuj estas konkeritaj de ĉiu. Pli interesa estas, tamen, tio ke kiam oni atingas ian ŝtupon de spertoj kaj konoj, granda parto de tiuj kiuj sin dediĉas al temoj pri spiritoj, oni akiras konsiston inter vorto kaj ago kiu aliformiĝas ilin en nepersoneca fonto de energio, scio kaj amo. Kiel estas pli kaj pli granda nombro de sciuloj inter ni, aktuante en Konsiloj, en Regado, en civilaj instiitucioj; homamasoj de ĉiu kontinento ŝajnas puŝitaj supren, per konkeritaj niveloj, kaj ekaperas indicoj de nova civilizacio. Ĝis kiam ni alvenu? [83ª registro]

Repopoligata planedo

{31/10/2010} Ĉiutage homoj nur flegis sian propran vivon. Ĉiutage daŭris kulturadon, rikoltadon, kolektadon. Sin manĝigis kaj poste serĉis ripozadon. Tamen, miljonoj sekvas haltitaj en evoluanta mondo, malflegante ascendajn potencialojn, spiritaj. Ni mantenigas korpon kaj forgesas animon. Tero estas popoligataj de novaj specoj da animoj, sed alvenatoj estas subnebuligitaj per mezboneco kaj manko de valoroj.

Nescieco de granda parto de lastaj generacioj de dua miljaro alvenis al apogeo de individuismo ĉirkaŭ 2010. Moduligitaj per miela socieco de konsumismo kaj per povo ne okultita de ekonomio, ili ekprogramis siajn vivojn tra konceptoj diktataj de Mona Dio: Studi, Geedziĝi, havi filojn, vojaĝi, ĉio obeigis logiko de financaj kaj konevencaj valoroj. Tio kio oni perdis en formaleco, gajnis en spontaneo kaj facilaj solvoj. Geedziĝi kaj apartigi, rapidaj unuiĝoj, voluptaj karesoj de festoj refortigis frazon: “plej grava afero estas tio ke estu feliĉa” kiam tio kio reale valorus estas malkovri oportunecon de tera lernado, ne mekanike kredante en ia “pop – up” de malmultekosta feliĉo.

Nova generacio kiu naskis poste 2000 emis koni mondon kaj eblecon de reala vivo. Ili demandadis siajn gepatrojn, postulis grandan atenton kaj kunportis luman markon. Mondo estis proksime de sai ŝanĝo. {62ª kroniko}

domingo, 17 de outubro de 2010

Malkurtenigi spacon

{09/10/2016} komunikiĝo kaj disvastiĝo. Penso kaj materiiĝo. Trasnmigro kaj netempeco. Ni avancas em kono pri spaco. Dum scienco sin penas en temoj de tempo, kun tiom da eksterplanedaj aventuroj por realigi, longigo de vivo, perfektiĝo de lernaj sistemoj por liberi tempon, kaj tiel plu, kiel grupo de junaj scientistoj kiuj sin turnas pri kono de proprecojn de spaco. Kiom da memoro oni povas surmeti em cerbo? Ĉu eblas vidi samtempa sferoj de ekzisteco em sama spaco? Ĉu fizika, kemia kaj energia korpo estas reala kaj ekzistas en kiom da dimensioj? Se Dia natureco estas em ĉio, kia spaco ni okupas em ĉio? Ĉu ni ekzistas laŭ tempo, vidante tion ke virtualeco ĉirkaŭas nin?
I
Dum miljaroj homo aventuris em serĉo kaj kono de tempo. Nun spaco estas materio por demandoj kun helpo de malnovaj kaj novaj konoj pri kvanta fiziko kune ankaŭ la novaj maŝinoj kiuj kapablas realigi profundajn eksperimentojn pri materio, kontraŭmaterio, natureco de loko, de ĉeesto. Koni spacon estas malfermi pordojn por esti em variaj dimensioj, kaj tio kio oni serĉas estas migro en ĉeestanta konscio. Bonan ŝancon al serĉantoj! {82ª registro}

Ekonomia Bankroto

{17/10/2010} Homaj estuloj estis pli kaj pli preparitaj por preni sur sin komunan Bonon en siaj vivoj. Kompreno pri pli pura maniero rilati kun proksimulo malfermis limojn por disvastigi fratecon inter homoj. Sed nuna ekonomia modelo ŝirmis maŝinon de neracia kaj predanta kosumo en planedo. Kaj ekonomio denove svingis. Krizo reatingis Ĉinion, Rusion kaj Eŭropon malforte alvenante en aliaj urboj. Ne eblis manteni konstruitan unuecon inter Eŭropaj landoj sen ia strategio de monda inklusivigo de ĉi landoj.

Nova ekonomia falo sin montriĝis denove ekde Eŭropo. Eĉ kun fortiĝo de Eŭropa Unio kaj provado de adaptiĝo al merkato de Suda kaj Norda Ameriko, multaj landoj estis for, kaj kontinentoj, inter ili, ne promociis necesitajn alĝustiĝojn por evolui al unika sistemo. Kun daŭriĝo de batalado kaj novaj minacoj de konfliktojn inter nacioj, komerco ne prosperis al paca ekonomio. Ŝanĝoj estis pledataj en ĉefaj landoj. Kaj ŝanĝoj montris mondan regadon, de unika ekonimio, kiel kaj respektante Dieca kaj Planeda Regado. Aperis grandan estron kun proponoj por ŝanĝoj.{63ª kroniko}

domingo, 3 de outubro de 2010

Bone kun Animo

[25/09/2016] Meze dudeka jarcento jam disbabilis tion ke reala kaj absoluta estulo estas spirito. Tamen homo elektadis siajn kredojn manere konstrui plurajn formojn por interpreti tion kio estas realeco kaj pro tio tiom prokrastis por ascendi direkte al lumo. Nun sinjoroj de kono de spirita natureco de vivo, de neceso de kreskado de animo kaj de ena konektado ili penas por perfektiĝo de manifesto de siaj animoj, pli spertaj en fako de perfektiĝo por alveni al Dio

Homa estulo jam konas manieron kontroli volon de siaj animoj tra testoj kaj individuaj demandaroj; kaj koplodas profundiĝi en ĉi komunikado por redefini celojn de vivo. Kejkaj demando de profunda natureco povas esti iun signon de nivelo de spertoj kiuj estos necesa al ĉiu por plibonigi ena konektiĝo kaj atingi celojn de veno al planedo.

Tiel, Diaj valoroj estas remalkovrataj, tra kontakton kun animoj. Tiu kiu celas Pacon, kiu serĉas puran altruismon, kiu volas koni bonecon, aŭ ekflugis por demandi pri justeco, kreeco aŭ mizerikordeco; elektis ian laboron por proksimiĝi, agon aŭ studon kiu faros dum ĉiutaga vivo kiu proksimigas de tiuj “fakoj de studoj” kiuj interesiĝas sia animo. Alveni diplomigita en superaj sferoj iĝis tiel konkreta kiel lerneja progreso surtere. [81ª registro]

Malfermata Universo

{03/10/2010} Je 2010 homo vidis malkaŝi iujn misterojn de Universo. Malkovris eblecon estigi vivon for de Suna Sistemo kaj profundiĝis en kono de Planeda Sistemo kiu nin ĉirkaŭis. Ili Pliigis sian vizion de grandeco kaj mikrokosmo, sin malfermante por mirindaj Diaj kaj planedaj spertoj en kiuj travivis. Ili kontrolis ene sin ekzisteco de Granda Arktekto de Universo kiel centro de ĉio, unika centro, kaj senpripense agis en disvastiĝo de konscio, neniam antaŭe spertita.

Siaj malkovroj enmetis sistemojn de animalaj, vegetalaj kaj mineralaj vivoj; blovaj kaj tajdaj movadoj; kaj konfirmo – pli unu foje – de tio ke nur unu falita folio de ia arbo estas vere sufiĉe por balanciĝo de vivo em planedo. Ankaŭ konfirmis kuran povon de lumo kaj neceso de ekvilibriĝo de inter menso kaj emocioj kiel maniero antaŭzorgi malharmoniojn kaj bataladojn.

Antaŭzorga servado sin fortiĝas; pro sociaj movoj de flegado, homa kaj planeda vivo redimensiis; kaj spiritaj sociecoj ekkomencis senti pezojn de respondeco pro tiom da tempo esplorante personojn, sen liveri Veron al ili por liberiĝo de iliaj spiritoj. Grandaj tertremoj ŝancelis strukturojn tiom de fizika mondo kiom de religiaj institucioj. Kaj malvereco de tiuj kiuj sin diris profeto estis rivelita, faligante mitojn. kaj multaj forlasis mistikismon por serĉi praktikon de ena komuniiĝo kun Dio. {64ª kroniko}

domingo, 19 de setembro de 2010

Nova vestaĵo

[11/09/2016] Naturaj kaj praktikaj, sintetikaj drapoj estas niaj vestaĵoj ekde ekkomenco de nova homaro. Vestistoj estis grava avanco por kunporti komforton, zorgo en vestado kaj protektado por korpo dum lastaj tri jarojn. Tiu kiu estis alkutumigita al virtualaj vestistoj, kie necesis mezuradon de korpo, registri datumoj en komputilo kaj atendo de programado de vestaĵo farita semiindustrie, multe amuziĝos kun novaj vestistoj: movebla arko kie oni eniras por skaniado de ĉiu mezuro kaj volumo de korpo. Sekve vestero estas farata.

Varmaj kaj malvarmaj areoj, sekaj kaj malsekaj partoj de korpo ankaŭ estas mapitaj por defini materialoj kaj siaj dikeco en kompozicio de vestaĵo. Definite celon, ekektite koloro aŭ disegno kaj aldonite kelkajn specifajn detalojn laŭ volo de ĉiu, vestisto komandas faradon de vestaĵo kiu estos prete antaŭ dudek minutojn poste komencita procezo. [80ª registro]

Ora generacio

{19/09/2010} Multaj el enkarnigintaj libervolaj spiritoj jam preskaŭ atingas sep jaroj de vivo surteren kaj tiuj geknaboj jam ekkomencas sprimi konscion frue, manifestante surprizigan komprenon. Ili alvenas protektita de forgeso. Tuj kiam eta lumiga vorto estas dirata al ili, okazigas enan resonadon kaj prete ili vekiĝas. Ili komprenas pli ol iliaj gepatroj, alprenas konon kvazaŭ ĝi estus manĝaĵo kaj abundis je determino kaj sentebleco.

Ili kapablis procesi ricevitajn informojn de mondo kaj komprenis doloron kaj suferon de homaro – tiom da doloro, tiom da animoj kiuj esti lamentita pro nescio – kaj ne lasis sin deprimi. Ekkomecis, rapide, aliformiĝi ĉiu negativaĵo en bonaj eblecoj por estonteco.

Ideoj aperis em lernejoj, ene familioj, en komunumoj kaj estis malbone apogataj de siaj gepatroj, estraroj kaj sociaj asocioj; ĉar delonge oni petis blovon de vivo por planeda animo. Lingvo de Amo pli kaj pli prezentiĝas. {65ª kroniko}

domingo, 5 de setembro de 2010

Flugante per ondoj

{28/08/2016} Dum kreado de ĉi planedaj registroj, percepteblaj avancoj estas okazigantaj en senokupeca kampo kunigita al muziko. Formo de arto kiu sin konsistigas baze em kombinado de sonoj kaj silento, muziko estas uzata por manifesti granda varieco de emocioj kiel jubilo, adoro, patriota amo, sentoj kaj eĉ korpa mekanismo. Sonaj ondoj servas por purigi , motivi, instrui, konduki, amuzigi kaj eĉ sani fizikajn, mensajn kaj emociajn nivelojn de homa estulo. Sed neniam ĝi estis uzataj por flugi; nur aktuante en rolo de kunaktoro, kiel trakmuzikoj, de artoj, de teatra manisfestiĝo, de pluraj artaj manifestiĝoj.

Scientistoj de laboratorio Pligranda Arto, em Azio, malkovris transmigra kvalito de sonaj ondoj kiu funkcias kune gravito kaj malpermesas graviteca ago kiam aktivataj kune cerbaj ondoj. Io kiel “pensi kune muziko” permesas supreniriĝo de korpo el grundo kaj movo en aero, en sama longeco de ondo kiu estas emisiitaj em simfonio. Tiu eksperimento estas refarita en ĉambroj uzataj por rekrei manko de gravito por astronaŭto , sed provoj estas farataj por uzi en libera aero.

- Flugi kune muziko, kial ne, se homa estulo jam flugas per pensoj kaj emocioj dum miljaroj? {79ª kroniko}

Defioj de trasnŝango

{05/09/2010} Dum miljonoj de novaj estuloj estis enmetitaj ĉie en planedo, skeptikuloj balancigis kapon neigante lumon kiu alvenis. Ne ĉiu homaj estuloj estis pretaj por naskiĝo de tiu nova generacio kiu irus pligrandigi novan civilizon. Plej granda parto ne perceptis perfektan rilaton inter materiala plataĵo de ekzisteco kaj supraj plataĵoj. Ili ne sciis tion ke ideo de genetika perfektiĝo originas de pli altaj cirkloj de universo kaj homoj jam kopias dum jarojn, estu por pliboniĝo em vegetaĵa regno, kreiĝo de bestoj aŭ eĉ en elektado de paro.

Nova amaso de spiritoj, preparitaj por defioj de planeda trasnŝanĝo, estis enkarnigantaj en planedo jam estis sep jaroj. Multaj vivis nur dum kelkaj horoj, kuportante angoroj al siaj gepatroj, sed estis prezo por pagi por certigi veno de miljonoj de spiritoj ( libervolaj) kiu supervivis.

Dum tio kreskis respondeco de gepatro. Malgraŭ malbonaĵoj kaŭzigitaj de grandega individualismo, superflueco kreita de konsumismo kaj angoroj generita pro ekonimia maljusteco kiu retenis avancoj de popoloj. Estis granda la nombro de gepatroj kiuj estis pli kaj pli em mantenado de ama al siaj idoj, serĉante kiel eduki kaj doni subteno al gefiloj. Nova generacio floriĝis en ĉiu punkto de planedo. {66ª kroniko}

domingo, 22 de agosto de 2010

Tutmonda religio

{14/08/2016} Progresado de konsciiĝo estas libereco. Homo avancas libere tra novaj areoj de konoj vivante neatenditajn spertojn kaj havigante grandajn lernendajn lecionojn. Tiel kreskas de konduktataj sonĝoj, de praktiko de vekiĝstato; de spertoj kun akvo, fajro, areo; de senhaviĝo de sencojn celante iliajn maksimiĝojn; kaj aliaj.

- kial tiom da spertoj? Dirus iujn. Ne sufiĉas sian enan rekonton kun Patro, sia vojo por spirita rekonektiĝo, malkovro de tiom da mirindaĵoj em ĉi Universo perfekte farita?

- Homo estas pli matura, pli respondus aliajn. Pro tio li esploras tie kie li ne havis permeson esplori antaŭe. Sin permesas novajn vojojn, novajn demadojn, novajn direktojn. Kaj fide promenas ĉar nun ekzistas veron por subteni en serĉado. Kaj interesoj de malkovro ne estas manipulitaj de ekonomio aŭ politiko de pasinteco.

Disvolviĝo, de serĉo por komuna bono, em socia rilato de paco em harmonia socio, estas altaj stimuloj por gereraj, partoprenantaj individuoj, integritaj kun konstruado de bona stato de proksimulo. Kaj nova erao kiu kontribuas por konstruado de komunan lingvon favorigos iam ian religion kun tutmonda vidpunkton. {78ª registro}

Kreviĝo kaj renaskiĝo

{22/08/2010} Procezo de ŝanĝo estas kreviĝo. Semo por broti rompas kruston. Homaj estuloj rompas ekde internaĵo. Floro ŝiras burĝonon. Suno vundigas okulojn de tiu kiu ĝin vidas naskiĝi. Kaj kiom da beleco aperas, poste kaoson! Unu el pli grandaj trezoroj kunportita en aliformiĝo estas kompreno!

Semoj ĝermis, knaboj komencis semi em dezertoj, adoltoj – antaŭe malemante ŝanĝojn – konsentis preni sur sin “ordojn de etuloj” por ŝanĝi kutimojn, deteni detruojn, troan profitemecon kaj egoismon. Granda reto de planedaj informoj donigis subtenon por ke granda parto de monda popolo vidu sin kiel nur unu popolo, parolu nur unu lingvo, agu kiel granda familio, kie ammono helpu transigi iun ajn defio aŭ obstaklo.

Procezo de ena ŝanĝo, de tiuj viroj kaj virinoj de bona volo, ne povus esti detenitaj de iu ajn forto – ĉar komuna bono estas sen personeca – estas nenies havaĵo, estas ena konkero, ke kiam oni sin subtenas sur Veron kaj Lumon, tio promocias ascendo de tutaĵo, de ia ŝtuparo al alia, pli hela, pli klara. Kaj kun ena ŝanĝo resendanta, tero tremis eĉ pli forte. Nur homoj kiuj estis fortigitaj de lumo ne subfalos. {67a kroniko}

domingo, 8 de agosto de 2010

Antaŭzorga Servado

{31/07/2016} Nune ĉiu kiu naskas en planedo jam trovas evoluitan mondon plena je amo kaj konsidero. Planedo, kiu havas gastama natureco, kreskis je komforto kaj teknika akceptiĝo por tiuj kiuj ĉi tie enkarniĝis. De unuiĝo de natureco kun homa estulo ekaperis modelojn de sociecoj alte disvolvigitaj morale, koncepte kaj filozofie. Ankoraŭ tiel, dume kreskiĝo, individuoj daŭras agante kun siaj liberaj voloj por decidi kiel, kiam kaj kial volas aŭ ne volas akompani au partopreni ĉi evoluadon.

Kun konscienco de subordiĝo al Diecaĵo, Planedaĵo kaj homecaĵoj, kiujn estas konigitaj al individuoj ekde etaj jaroj, tiel nova socieco ascende disvolviĝas, horizontale kaj vertikale. Kune tio nova homa estulo trovas metodon por sin proksimi al vero kiu ankaŭ donigas al tiu estulo pligrandan respondecon en sia rolado, penante memkoniĝon kaj konstantan memrevizion.

Deklarante ekzisteco de Diecero ene si, la “Mi Estas”, tiu individuo prenas kontrolon de kateno de sia vivo kaj transŝanĝas siajn neojn kaj trompojn transe energiaj katenoj de loĝata medio. La plej bona antaŭzorga servado estas tiu prenita de individuo kiel natura parto de sai propra evoluado {77ª registro}

Batalon inter malnovaĵoj kaj novaĵoj

{08/08/2010} Homaj estuloj, em sia anksio por evoluadon kaj perfektigadon trovis oponon en sia promenado, ene konservativaj partoj kiu oni havas ene si. Ia persono kiu volus esti altruista trovos egoiston. Ia persono kiu volus esti malavara trovos avarulon kaj tiel plu. Tiu estas klarigo de kial ŝanĝo estas tiel malrapida. Ĉiu perforto por riparon, pliboniĝon, fari bone, individuo trovos iun kiu diros ke tiu persono faras troan perforton, ke aliaj profitigos de ties servicon aŭ ke ties perforto en fari pli bone ne estos valorigita. Kaj kiam oni aŭdas ĉi litanion, oni ne funkciigas unuige. Estas kontraŭdiraj agoj kiuj estis akumuligitaj em planedo, mantenante evoluado haltita. Por ke mondo evoluu, estas bezonita koni kontraŭdiraj forto kiujn ni havas ene ni kaj kiuj sin manifestas ekstere tra aliuloj.

Aliflanke, kiam ni venkas kontraŭdirojn kaj organizas nian menson kaj nian koron, ni sukcesas avanci praktikante tion kion ni nomiĝas bono, gajnante pli kaj pi da forto kaj pliproksimigante nin de nia dia esenco.

Historio de homaro estas grandega tenujo, plenigita de milionoj de evoluaj agoj konstraŭstaritaj por kontraŭdiraj fortoj kiuj nuligis parton de strategio de progresado, filtrante avancojn en etaj proporcioj. Tio kion oni spektis, ekde 2010, estis malfermo de kluson de ĉiun el progresistaj manifestiĝoj. Reaga parto, kontraŭdireca parto de homaro, cedis, kaj lasis transiron al evoluaj fortoj pligrandigante tenujon de unuigaj agoj. Kun tio, popoloj gajnis forton kaj dimension tiel ke ne estis kiel reteni ilin. {68a kroniko}

domingo, 25 de julho de 2010

Mallibereja sistemo

[17/07/2016]
- Ekzistas pli malbona malliberejo ol esti katenita al ombro de memtropado?

En Sankta Stelo de Liberiĝo, nia planedo, etaj kaj grandaj mankoj daŭris okurante. Multaj sin perdis en vojo de liberiĝo. Jen iu ribeligas kontraŭ kelkaj reguloj, jen iu sin vantas kaj volas superregi sur aliaj: testoj de kreskiĝo estas pli kaj pli defiaj por tiuj kiuj universa kariero.

Malsamaj niveloj de livero generas pli aŭ malpli malfermataj individuoj en transŝanĝi energiojn, purigi etajn punktojn de malhelo, atentante pri si mem kaj aliaj. Sed arto trovi sia vera lerteco, akcepti sian funkcion kiu konstante ŝanĝas, sekvi ordojn kaj scii ordigi, povas esti ĝenata pro etaj, naturaj al evolua procezo de kreskiĝo, kiuj sen ili avanco ne eblos. Ne estas kreskiĝo sen atricio. Kiam individuo sistematike elektas eraron, tiu povas aliiĝi en malbono, peko aŭ maljusto

Serveco Spirita Prevento de Planedo estis kreita en pasinteco por preventi gravanj difektojn em spirita avanco de homaro, antaŭ grandaj atricio kiu iris okazi. Hodiaŭ konsilo de maljunuloj, CEVIM, kaj aliaj popolaj institucioj donigas aubtneniĝon por ke elektado de ĉiu povus aliiĝi em kreskiĝo por individuoj, en lernado – kaj por ke ne ĝenu komunan pacon kun siaj sintenoj. Izoliĝo de iu individuo nur povas okazigi pro procezo de konsciiĝo pri faritaj agoj kaj ripariĝo de damaĝo . Neniu havas liberecon postuli malbonaĵojn al alia, fuŝdecidante kaj senlime. [76ª registro]

Grupa laboro

{25/07/2010} Ekzemploj de kuraĝo, talento kaj superiĝo estis montritaj dum historio de sporto. Bonaj ventoj, kiel Mondpokalo, alportis novan inspiron por tiama homaro.

Viroj kaj virinoj sin envolvis kun la plej avancita konkuro de planedo. Tio sorĉis ĉiu per siaj karakterizaĵoj kiuj estas samaj al propra evoluado de homa raso – disvolviĝo de individua lerteco, privilegiante grupan laboron, penante avanci kune.

Ĉiu lando kun sia historio, diverseco respektata, libereco de sprimo certigata kaj mesaĝo de fido al planedo, montrante tion ke ĉiuj povas esti fratoj, vibri em sama
Tamen, vetero ankoraŭ reagis kaj roris liberigante furiojn kaj ŝtormojn. Ĉio ŝajnigis urĝa kaj neevitebla. Prepariĝo por kaoso? - kiam planedo trovus balanco inter homo kaj naturo? Mankis multe aŭ malmulte?
Novaj kunsidoj estis markitaj inter estraroj, novaj tutmondaj agadoj, malnovaj diskutoj kaj novaj pledoj. Nova ekonomia krizo aperis em Eŭropo. Kaj pli bataloj en Afriko. Neniu vidis kiam ekkomencis, sed granda nigra ombro proksimiĝis de Azio. Kaj multaj ekkomencis preĝi kaj preĝi.

Amerika prezidanto ne konis sian forton tiame, kaj kelkfoje, serĉis akordiĝo kun neakordigeblaĵoj. Li ne havis ideon de grandeco de apogo kiun povus ricevi, ne nur de popolo kiu elektis lin, sed de tuta mondo. Pro tio, la lando mantenis ideon de suvereneco ne neakordigebla kun nova ordo kiu ekkomencis, kaj prokrastis avancon. La lando uzis neleĝan rajton de vetoo por manteni sian volon, sed ĉiuj sciis tion ke imponita ĉefeco estas tiraneco. {69a kroniko}

domingo, 11 de julho de 2010

Malŝparemaj Filoj

[03/07/2016]
- kiuj estas malbonaj lernantoj? Kiuj ene ni ne volas lerni kaj kreski? Kaj tiuj kiuj, indiferentaj al vero, konstruas siajn proprajn leĝojn sen gravi kun resendi siajn ribelojn em vojo ke ili trairis?

Evolua mondo komprenas duecon. Estas mondo antaŭ unuigita, sed sin mantenas dueca. Tio kio individuoj havas je sia celo estas tuŝebla ebleco de ena unuiĝo kaj esprimiĝo de Sia Spirita Estulo, kiu antaŭe ne estas aliro al granda parto de homaro. Tamen, ĉiu estas libera por fari elektojn inter bono kaj malbono.

Planeda regado subtenas individuan liberecon kaj Dia regado mantenigas malfermataj pordoj por memregado kaj manifestiĝo de estulo. En ia Erao de Lumo kaj Amo, fortoj ekvilibriĝas, kunportante konstantan energion kaj firmstara vibrnivelo por homo. PLanedo estas protektita de grandaj kosmaj osciloj. Individuoj ŝirmitaj de siaj propraj energioj. Tio permesas ke avancoj estu pligranda, ĉar estas subteniĝo ena kaj ekstera de homa agado. Konsonance kun Dia Asisto kiu nun regas Planedon. Ribelaj lernantoj estas malŝparemaj filoj, kaj Dio volas festi kun ili, kiam ili volas revenan vojon hejmen. [75ª registro]

Liberiganta konscio

{11/07/2010} kiam konscio estas aktivita, tio produktigas etan petamorfozon ene ni. Dum unu momento ni estas tute identigitaj kun niaj perdoj, ricevita doloro, morala bato, neniigas de nian kapablon reagi – en alia ni estas antaŭ trono de decido – kiu ne forpelas al ordinara forgeso niajn dolorojn, sed suprenirigas kaj nobligas liverante ilin al supera juĝo. Estas horo de flugo ene ni, supren kaj alten.

Tiu estas preciza momento kie personaleco ne plu povos plendi, kie ni ne plu daŭrigos suferante kaj malamante: estas decido de livero de pako, tiel dirite, de angora dosiero de okazaĵoj, vidite kaj revidite neavertite aŭ masoĥiste tiom da fojoj.

Estas persona decido, netransigebla kaj neprokrastebla, venite de de koro kaj de la plej saĝa parto de nia koro/menso. Preni kaj kapti ĝin. Kaj eta miraklo de konscio floriĝas: Libereco! Tiel ni liberas nin kaj liberigas proksimulon. Ni kapablas pardoni? Ni kapablas liveri armilojn, malamon kaj venĝemon?

Estis tiu la demando kiu trairis ŝanĝojn je jaro de 2010. Jam kuris mezjare kaj multaj sentis “novajn ventojn kiuj blovis”. Ili lasis bonan aeron eniri tra siaj naztruoj kaj ĝin enspiris; kaj poste ĝin elspiris sendante por pli da personoj. Pardono estas Dieca kaj je tiu plataĵo sin realigas. {70ª kroniko}

Konsideroj pri libera volo

[19/06/2016] “En evolua sperto mi trovas stimulon por avanci. Sed kelkfoje mi reagas kaj ribelas. En liberiĝo de menso mi trovas necesitan pacon por agi kaj repreni perditan punkton. Em liberiĝo de spirito mi trovas Unuan Kaj Centron, sed en ĝi mi ne restas, nur ekstere viando, kaj mi devas penadi tion. Valoras la penon tiom da koplodo?"
Tiu noto, de universitata studanto, reguligas aktualajn defiojn ke homa estulo frontas en aktualeco. Eblas trovi kalmon, sed en relativaj niveloj. Avancoj kaj faloj estas grave pliprofondaj ol estis en antikva mondo de “mortigi aŭ vivi”.

Ĉi tie konkero estas de animo, subtila materio. Konektiĝo venas tra Spirito kaj komunikiĝo necesas esti modera kaj saĝa, edukante mensajn partojn malpli altaj por ke oni sukcesu alveni al vero. Tio kio oni perdas kun stumbloj estas vizio de si mem kaj tutaĵo, trans homa vizio de “transhorizonto”, ia bildo ke por multaj estas klara, sed por aliaj povas konduki al ribeloj kaj senpripensita elektado.

Tiuj kiuj imagis estontecon de bonaĵoj kaj pacon ne plu metis nivelojn de evolua postulo em aktuala mondo. Ju pli oni ricevas, des pli oni devas disdoni. Pro tio estas kreado de multajn instituciojn kiuj celas evoluadon kaj liberiĝo de Estulo, nepersona serveco, kaj tiel plu. Estante ekarniĝinta materio, homa estulo dotita de sia libera volo, povas forlasi avancadon aŭ doni povon al ia ambicio kiu iros al renkonto de komuna bono. Tio estas de separado de lolo kaj de tritiko, vere niveloj de konscioj; individuoj sin laŭ sia propra ritmo en volo avanci. [74ª registro]

Vakcino kontraŭ malamo

{27/06/2010} Ĉiu homa nacio kiu sin ligis al ideo de senlima nacia suvereneco manĝigadis malsekurecon kaj timon. Kaj Oriento mantenis tiun praktikon ĝis fino dum tiajn ombrajn tempojn. Viruzon de suvereneco kaj malsano bataladi. Nur granda estro povus inokuli vakcinon. Pro tio tiom ni atendadis Mesian revenon. Ne por apartigi lolon de tritikon kun puriganta fajro, sed por mildigi tiu ĉi infektiĝon inokulita en homa koro, kiu ne permesis kuracon de animo.

- kiel vekiĝi dormantan kapablon pardoni? Ne estus parodono la metamorfozo de animo, kiu malfermante manon de de personaleco, de Egoo, sin lanĉas al pligranda flugo ĝis atingi Dieco? Estus Homo preparita? Tuj oni vidis ke jes. Ke multaj estis, ne nur preparitaj, sed anksie atendante ŝanĝon. Ili ne sciis kiom da vivoj ankoraŭ estos mortigontaj dum finalajn konfliktojn, nek se postvivos por vidi pacajn tempojn, sed liveris siajn vivojn al Lumreveno.

Tie loĝas vera kuraĝo, pura . Agi sem atendi rezultojn. Sin liveri al servico de proksimulo, brakumi Amon kun pligranda forto. Kaj multaj revibre sonis Dian Lumon, kaj multaj subtenis Fajron, en glora ascendo de planeda korpo. Sin tra neordinara servico, nepersona, pro grandaj kaŭzoj, kiel aperiĝo de Pardono kaj fortigo de Dia Justeco. Kaj Paco estis em sai vojo, kaj multaj ne sciis tion. {71ª kroniko}

domingo, 27 de junho de 2010

Pri Libereco kaj Religio

[05/06/2016] ĉiuja libereco estas perfekte respektita en evoluitaj mondoj. Vera evoluiĝo de homo nur okazis tiam kiam ĉiuj akordis pri lasiĝo de suvereneco de popoloj al nur unu Monda Regado kaj religia al suprahoma nivelo, al propra Dio. Antaŭ tio ne estis egaleco inter religioj nek religia libereco ĉar homoj provis imponi suverenecon de sia propra religio sur aliaj religioj.

Pordoj estis malfermataj, sigeloj estis rompitaj kaj, tion kion oni vidis estis homa frateco, tra Patreco de Unika Dio. Liberigitaj de infektiĝo de batalo, homoj povis evolui en nivelo de konscio, kaj supreniris al nova ŝtupon en evoluado.

Oni ne surpriziĝas pro tio ke em pasinteco homoj havis malfacilaĵon em imagi pli evoluitan mondon. Sia menso estis infektigita de povantaj viruzoj kiuj misformigis vizion de Tuton kaj malpermesis ĝin pensi nur tra vidpunkton de konkuro kaj povo, kiuj neeviteble direktigis al batalo. Plej granda parto de homa batalado, realaj aŭ fictícias, estis solvitaj per forto. Menso liberigita de tiaj malsanoj povis finfine sin lanĉi al laboro de kunpartopreniĝo em kreado, kaj homo povis havigi spiritaj kunlaborantoj por realigi siaj kreaĵoj, promociis komunan bonon kaj faciligi individua progresado.

Estis tiam ke oni konigis vera rolo de anĝelaro. Montrigitaj kiel anĝeloj “bonaj kaj malbonaj” en konstantaj konfliktoj, bataloj inter si kaj faloj, homo perceptis tion ke imagis ilin je sia sameco, kiam estis ĝuste la kontraŭo. [73ª registro]

Pradevenaĵoj de batalo

{13/06/2010} En pasinteco homaro estis grava solvota punkto por ke homo atingu novan ŝtupon: viruzo de nacia suvereneco kiu infektiĝis multajn landojn, kaj sai pli dolora konsekvenco – mantenĝo de batalo. Kiel tiel bakterio kombatita kun malĝusta kuracilo iĝas pli forta, ankaŭ homo sin mantenis malsana ŝirmante praecon de korpa batalo antaŭ defioj.

Kelkaj homa estulo, kun minimuma kono kaj sperto, scius ke ĝustigi miskomprenoj kun fizika kombato estis parto de praa pasinteco de homaro. Tamen, batala menso daŭris multe stimulita kaj pravigita kiel solvo de konfliktoj. Miljonoj de historioj kaj filmoj refortigis ideon de batalo por solvi ĉiajn situaciojn. Multaj pretendis nur elstari valorojn, sed malbone agis ĉar ili ne estis kompromisiitaj kun nenia ŝanĝo. Ili sentis sin apogitaj de ideoj de nacioj kiuj sin nomiĝis suverencaj aŭ koplodis postuli siajn suverenecojn al aliaj.

Antaŭ misagoj de homa justeco, antaŭ timo esti subjugita de alia, antaŭ senhavigo, homo uzis antikvan metodon de siaj prauloj: voĉe, fizike bataldiskutis. Homoj mortigis virinoj kaj reciproke, loĝantoj sin mortis surstrate, grupaĉo atakis personoj, gento sin batalis, soldatoj estis trejnitaj por mortigi aliajn kaj estraroj imponis siajn komandojn per forto de armiloj kaj minacoj, kun sanga bruteco , mortigante grupojn kaj popolojn.

En avancitaj mondoj tiaj praktikoj jam estis malaperitaj ĉar superregis suvereneco de homaro kiel tuto, sed en ĉi ombraj tempoj de 2010 opcio de fizika kombato ankoraŭ daŭrigis, malĝojante animojn kaj trunĉante korojn. {72ª kroniko)

Alveno de Kosma Diplomatio

[22/05/2016] - kiu estas kiu en Superaj Planoj?

Homo rigardis alten kaj ekricevis respondojn al siaj grandaj demandoj. Ekkomprenis kiel tri povas esti Unu, pezo de jesoj kaj negoj, diaj formuloj por konstruo de Universo, kaj tiel plu. Povas konsciigi pri kiel Patro povas balancigi malbalancigatajn agadojn de homo. Kaj kun tio kreskis em kompreno de evolua sistemo, rekonante perfektecon de leĝoj kiuj regas universon kaj akceptante hierarkiojn.

Evolua mondo brilas resonante kun Dia Governo kaj planeda hejmo – kun siaj homaj familioj – fine estas disvastigita ĉar iĝis unan hejmon/familion. Kompreni ke Universo estis kreita sur Povo de Amo metigis homan vivon em perspektivo, al rekonto de Lumo, kaj novaj generacioj povas gustumi Majestecon, senombre. Alvenis Avatara Tempo, de disvastigo de Ora Radioj eksteren planeda sistemo, kaj tero preparas por disvastigi tian novan energion al ĉiu frata planedo. Naskas Kosma Diplomatio kaj planedo sin fieras pro siaj gefiloj. [72ª registro]

Atestanto kaj testamento

{30/05/2010} Iu el pli grandaj ĝojoj de vekiĝintaj homoj, je turbula epoko, estis scii tion ke grandaj spiritoj suverene reĝis en Planoj de Altnivelaj Ekzistencoj, libervole servante al tiuj kiuj estas ankoraŭ enkarniĝintaj, aŭ avancis em kosma kariero kaj incitante aliajn por avanci kun ili.

- kiu farus registron de viroj kaj vririnoj kiuj vekiĝis kaj sin dediĉis al vkigo de siaj samanoj, kiu donus atesto de ili?

Estas belege rakonti historion de tiuj estuloj. Viroj kaj virinoj kiuj lasis registrojn de siaj vekiĝoj, vera postlasaĵo lasita por ke homa raso instruigu sin kaj ne bezonus ripeti samajn erarojn, avancante sen tiom da sufero. Dum planedo ĝenturnis sin pro doloro, malliberigita pro nekonscio de multaj, aliaj donis sian aman kontribuon donigante trankvilecon al Planeda Estulo kaj al aliaj kun deklaroj kiel ĉi tiu:

“Sep jaroj pasis ekde mi naskiĝis al nova mondo, ekde mi sperti esti ‘viva’, ekde mi trovis mian ‘realan ekzistecon’, ekde mi ekkonis mian realan dian identecon, ekde mi kuraĝis profundigi min je ĉiu el miaj mensogoj em serĉo de ‘lumo’”.

Tiu deklaro revelacias ke juna sjnorino Ramos, loĝanto de Planedo “Tero” inter 1956 kaj 2000 sin plenigis de propono de trovi al Dio, kaj serĉis Lin ene si mem, ekkomencante procedon de purigo kiun bonfaris al multaj. {73ª kroniko}

segunda-feira, 17 de maio de 2010

La re-evoliĝo de Planeda Estulo

{08/05/2016} Momento de fizika manifestiĝo de Kosma Monumento de Sepa Movado kiu ekkomencis inter jaroj de 1987 kaj 2012 markis trapasiĝo de maljuna al juna Erao. Energia ŝanĝo de planedo en kuniĝo genetika ŝanĝo de homaro faciligis re-evoluiĝo de Planeda Estulo kaj supreniriĝo de vibreca nivelo de planedo. Tiel, haltitaj vivformoj aŭ preskaŭ malaperontaj vivformoj pro katastrofoj kiuj estis faritaj en planedo, ili reprenis siajn evoluajn ciklojn kaj rapide avancis.

Tiu repreniĝo de ascenda kreskado permesis aperiĝon (aŭ malkovro, tion dirus dubemuloj) de novaj specoj, aŭ evoluiĝo, iom reliefigita, de novaj tipoj de sinteno observitaj em tera flaŭro kaj faŭno. Ŝajnas ke malfermis “Naturecan enciklopedion”, nun kunigita al Planeda Konstitucio en egaleco kun homa estulo, kaj ĉiaj mirindaĵojn farigis disponeblaj al okuloj de tiuj kiuj rigardis. Rilatoj de kaŭzoj kaj efektoj de ĉiu homa, animala, vegetaĵa sintenoj estas pli klaraj, tiel permsigas interagon preskaŭ tute ekvilibrita de homo kun natureco. Malsamaj regnoj harmonigitaj revivigas Planedan Korpon kaj permesas pli granda proksimiĝo inter homo kun kosmo, kiu portas Fonton. {71ª registro}

Plendo de maljustigituloj

{16/05/2010} – Ĉu homoj havis malfacilaĵojn em kredi je ebleco de mondo regita de Amo, simple ĉar ili ne sukecis koncepti Pacan mondon ene si mem?

Estis registritaj multajn plendojn inter habitantoj de planedo je tiu epoko. Pro Paco, pro fino de perforto, pro “Dia justeco”, sed registroj venis ĉirkauitaj je forta malkredo. Ĉar ili vidadis nur surfaco de faktoj, homoj suferis haŭte efektojn de socia malegaleco, krome pligrandiiĝo de sia propra suferiĝo kun spirita formulo kiu mantenis sai atento eksteren, en paciĝa ŝajniĝo.

Homaj estuloj estis forigitaj de mekanismoj de serĉado de vero dum multajn tempojn pro kredo kiu ili metis en grandaj religiaj korporacioj. Ili lernis kiel preĝi, sed ne kredi je tio ke Patro estis kune, ene ĉiu, prete por agi kun ĉiu kaj labori perforton kiu estas ene ĉiu, malfortigante sia resendiĝo eksteren malpligrandigante krimojn kaj barbarecojn. Propra Paca Estulo estis tie atendante, ene koroj, dum ĉiu sin turnis al sia najbarulo, al aŭtoritato, al policaro petante providencojn por ia “pacifiĝo” em aliulo, sem scii ke li mem ĝin ŝirmis.

Granda parto de planeda popolo anksiis pro ŝanĝo, sed malkredis je ena ŝanĝo de aliulo, kaj de si mem. Mankis kronologia kajtranscenda percepto de spaco/tempo en kiu ili vivis. Ĉar, certe ili estis plu determinitaj por trovi lumon en “fino de tunelo”, aŭ vero, ene si mem, se ili scius ke ili trovus Sian Propran Dian Esencon, ne en malproksimega estonteco, sed en “ĉi tie kaj nun” de siaj vivoj. {74ª kroniko}

Filozofia evoluado

{24/04/2016} Homa proponiĝo estas sperti vivon evoluante siajn spiritojn. Spirita prpoponiĝo estas reveni al Dia Esenco, plenigita je spertoj kaj avancoj kiuj kvalitigu ilin por kune partopreni en Kreiĝo, ĝis ĉiuj alvenu, ĝis granda kunsido. Sed Kreiĝo estas tiel perfekta ke ĉiu sperto estas unika kaj ne ekzistas nur unu Spirita Estulo en Universo kiu povus trovi en ĝi aferon kiu ne estus aŭtentika kaj propra de si mem. Tiu specifeco de ĉiu spirito estas necesata por rekomponiĝo de Tuto. Ne okazos granda fandiĝo dum ĉiu kreita spirito ne revenu al Patro kiel unika kaj aŭtentika manifestiĝo de Kreanto kaj tiel kunporti novajn vojojn al tiu Granda Finalo – Eterna Fandiĝo.

Se tiel ne estus, la ekziteco estus blufo. Vortoj kiel Kreiĝo, Kreanto, ne havus sencon, ĉar propra esenco de vorto donigas ideon de avanco de procezo. Io kio estis kreita okupas lokon en ekzisteco eĉ se iam tio revenu al Tuto malplivastigante, kaj en ĝi rekomponante, por ke tuj plivastigu denove. Tiaj diskutoj prenas sencojn kaj pensojn de tiuj kiuj sin dediĉis kreski filozofie. Planedo ŝirmas kreskanta intereso de tiuj kiuj volas, ne nur kompreni ekzisteco, sed iĝi aktivaj partoprenantoj de Granda Kosma Aventuro. {70ª registro}

Origina genetiko aperas silente

{02/05/2010} Origina homa genetiko estis preskaŭ aktivota. Homo havus kondiĉojn de ia nova rilato kun kiu oni diras esti reala mondo. Siaj perceptoj estas preskaŭ pliigotaj je ia maniero neniam antaŭe imagita. Ekstera mondo jam registris naskiĝo de milionoj de novaj estuloj je lasta dekjaro kun specialaj komenciĝantaj karakterizaĵoj, sed laboratorioj kaj serĉantoj ne malkovris ilin, ĉar ili estis mantenataj sub jugo de tiama ekonomia povo, kaj ne sin lanĉis al io ajn serĉado kiu ne estus profitebla per ekonomia vidpunkto. En samaj centroj de serĉadoj kreskis genetika manipuliĝo,kloniĝo kaj maletika praktikado.

Kaj je sama epoko pli disvolviĝintaj landoj daŭris diskutante kia ŝildo ili uzus por sin protekti kontraŭ aliaj se okazus batalo. Grandaj planedaj kunsidoj estis faritaj por diskuti pri planeda varmiĝo kaj racia uzado de akvo en planedo sed, antaŭ konkreta sinteno, tie estis vendantoj de armiloj oferante siajn ilojn por registaroj kiu estis avida por povo.

Scienca kaj historia rigoreco estas necesata por paroli pri “malĉeesto de percepto” kiam ni jam havas ĝin. Kaŭzigas strangecon rakonti grandajn kontraŭdirojn de sistemo kaj dormiĝo de homoj antaŭ 2013, ĉar generacio de kronikistoj kiuj faras tiun retrorigardon jam havas novan genetikon kaj surprizigas revidi pasintecon kaj rimarki blindecon kiu superregis ankoraŭ em 2010! Tiel proksime de vekiĝo sed batalante ĝis fino ligitaj al egoismo kaj ena mizero de siaj vivoj. Ili estis tiel proksime de Dio kaj nenion ili vidis! {75ª kroniko}

domingo, 18 de abril de 2010

Dediĉantoj al nepersonaj servicoj

[10/04/2016] Centroj de Nuklea Evoluado, aktivataj en tuta planedo, servas al pli altaj celoj de servico al proksimulo. Kaj kiam homaro atingas gravajn plataĵojn de socia kaj spirita ekvilibro, tiu servico povas esti kondukataj poste planedaj limoj, por mondoj kiuj estas en evolua stato malpli alta. Estas certe ke liberiĝo de PLaneda Estulo, en Sankta Stelo de Liberiĝo – Antikva Tera Planedo – produktis “ domena efekto” resendante en tuta planeda sistemo kaj influante avancon de multaj planedoj, sed iuj elektis resti en izoliĝo. Kaj kiel ni scias ke separatismo estas ombra armilo, estas multaj volontuloj por agi entiuj planedoj kie kontraŭdiroj kaj nesciiĝo ankoraŭ kaŭzas kateniĝo de spiritoj. La plej granda defio estas ne interveni.

- kiel helpi tiuj estuloj “mal pli evoluataj” sen impono de iu volo sur alia?
I
Utilizata metodo estas same kiel tiu kiu estis uzata en Sankta Stelo antaŭ sia ascendo – respondon al vokoj de siaj propraj loĝantaroj. Do, volontuloj de CNE “vidis nokton”, pasis furmatenoj gvate, rigardante steloj serĉante signalojn, petado de spirita helpo. Estas glora tasko, ĉar en ĝi ekaperas naturdonon. Dum silenta laboro, estas instruataj de superaj hierarkioj laŭ emo de siaj spiritoj. Kaj multaj iĝis gardistoj de lumoj, de iuj homaj estuloj aŭ de energia havaĵo de tiama planedo, ĉiu planedo skribante sian propran historion, kiu restos registrita je sia Universala kariero. [69a registro]

Biologia Surprizo

{18/04/2010} Dum alipropriĝo pligrandiĝis en sociecoj, ia vera biologia revolucio, silenta estis preta por okazi. Informoj, kodigitaj en DNA- a molekuloj – kiu permesas kontrolon de celulaj aktivecoj kaj transmisio de heredigitaj karakterizaĵoj – estis por ricevi pli alian genetikan ŝarĝon, antikva, kaŝita, “praa”. Kaj tiuj informoj estis prete por sin manifesti.

Homa estulo estis prete por foriri de ekzisteca kaj spirita izoliĝo en kiu estis metita. Tempo kuris en sia propra ritmo kaj ankaŭ evoluado de speco. Ia senfina mondo de spertoj por esti vivataj, en ia planedo kiu senĉese ŝanĝis, ne okazigo de de nova stato de konscio. Celuloj jam estis aktvataj rekte de centro de genetika nukleo por liberiĝo de pli unu enmetaĵo. Estus malfacile kredi, se homo ne estus, ili mem, malkrovite genetika kodo je jaro de 2000. Tiuj esploroj iros montri poste ke okazis de ia novan mesaĝon de DNA, de ian ne esploritan kodon, kiu irus lanĉi homan rason en ia nova formo de vivsperto. {76a kroniko}

domingo, 4 de abril de 2010

Agoj de Spirito

[27/03/2016] Centroj de Nuklea Evoluado estis kreitaj pro specifa celo de manteni konstanta luma disradiiĝo sur planede. En ĝi oni kultivas lumon kiu ekzistas ene Nuklea Centro de Genoj, kun ascenda perspektivo por spirito. Etoso estas proposite kalma, normale ĉirkaŭita de lagoj, belaj ĝardenoj, kortoj kaj lokoj por studoj kaj kunsidoj. Ĉio estas planita por stimuli koncentriĝo kaj profundiĝo de ideoj, por ke lumo kresku, estu plurobligata kaj disradiata sur aliaj. Sistemoj de kunvivado malsametas rilate al aliaj centroj, kun funkcioj bone difinitaj inter loĝantaro kaj partoprenantoj, kaj aktivecoj kiuj realiĝas po deĵoro, tiel kiel ripozo kaj atentiĝo.

Loĝi en Centro de Nuklea Evoluado estas ĉiuja aspiro, sed decido trapasi periodo de vivo en iu el tiuj centroj dependas de individua maturiĝo kaj viva fazo de ĉiu aspiranto, ĉar tio postulas ia grado de ellasiĝo. Kun ebleco de eniri en pli altaj sferoj de memliveriĝo kaj serveco, loĝi en CNE postulas valoron kaj firmecon, fido kaj decido, ĉar suprenirado estas bazita en serĉo de nepersoneco kaj agado gvidita de Spirito de ĉiu. Krome siaj altaj celoj, taskoj estas dividita inter ĉiuj, stimulante. tiuj Centroj kutimas ricevi gravajn gastigantojn kaj ankaŭ ŝirmas kunsidojn de konsilaj komunumoj [68a registro]

Ena Malpleniĝo

{04/04/2010} Evolua sistemo ne atentis pri Dio. Pri tio ke estus Dia Volo. Kaj ignori Dian Volon generas malpleniĝon, manko de kreeco kaj rimedojn por kreski. Homuloj sin donis lukson de kredi aŭ ne kredi. Malgraŭ ĉiaj mirindaĵojn de ekzisteco, de naturo, de universo, granda parto de homaro vivis indiferente antaŭ kosmaj leĝoj. Oni nur zorgigis pri Leĝoj de Fiziko, de kemio de Postviviĝo kaj oni ne reale pensis pri realaj angoroj de siaj animoj. Estis formulata Teorio de Ekvilibro, Teorio de Ludoj, kaj multaj ignoris, kaj daŭris stimuli dualecon kaj kontraŭdirojn.

Estratoj faris koncedojn antaŭ premiĝo de povuloj kaj tiel, stimulis koruptado, neleĝa riĉiĝo, malbalanciĝo. Popolo, malinformita kaj malvirtigita pro promesoj, apogis supreniriĝon de koruptaj politikuloj kiuj daŭrigis en povejo. Denuncoj de ŝteloj, akuzoj de alpropigo de publika mono, formiĝo de karteloj, grupaĉoj estis diskonigata en ĉiu lando, ĉiutage. Iuj estis punitaj, aliaj ne, dependante de honesteco de loka sistemo. Pova ludado daŭris privilegiante tiun kiu ĝin havigis kaj ne popolo, kiu devus esti beneficata. Malkredo je publika homo, publika servisto, iĝis ĝenerala. kaj malmultaj kredis je solvo. Ĉiu sistemo de malegaleco sin ripetis kiel en terura filmo. Tio malpleniĝis animojn kaj korojn de bilionoj. {77a kroniko}

Sana Arto en Agado

[13/03/2016] Centroj de Sana Arto estas normale pli konkuritaj ke librejoj kaj propra spaco de komunaj aktivecoj en Universitatoj. Ĝia arktektura koncepto, spacia kaj funkcia permesas direktan kunvivadon inter individuoj, ĉar ĝi ŝirmas ne nur artistoj kaj kreantaj loĝantoj sed ankaŭ ĉeesto de varia publiko kiu partoprenas ekspoziciojn, prelegojn, kursojn kaj viviĝojn. Ne estas jara distingiĝo por ĝiaj akupantoj aŭ uzuloj kaj celoj estas stimuli sprimadon de ĉiuj ĝis atingi celojn antaŭe sprimitaj de partoprenantoj, plibonigi siaj lertecoj kaj talentoj, disvolvi naturkapablojn ĝis atingi Estulan Sprimon.

En centroj de Sana Arto estas stimulita reciprokan anstataŭon inter loĝantaro kiu povas vojaĝi al aliaj centroj kaj profiti movon por ŝangado de spertoj. Ĉio estas farita tiel por ne stimuli hejmemajn kaj krsitaligitajn sintenojn, de aŭ de izoliĝo, tiel ke centro restu ĉiam malfermata kaj allogema por tiu kiu alvenas kaj volus loĝi en ĝi kaj spertumi. [67a registro]

Pralizitaj homoj

{21/03/2010} Ondoj de pacaj movoj diskuris tra mondo kiel brizo, sed granda dormanta kaj necesitata parto bezonis panon, kaj ili ne havis oreloj kaj tempon por ekologiaj kaj pacaj temoj. Ne estis nur scientistoj kiuj vokis atenton por veteraj ŝanĝoj, kaj danĝeroj de dezertigo. Iuj malmultaj artistoj, engaĝitaj, plendis solidarece al naturo kaj pro unuiĝo de penoj.

Malgraŭ inundo en tuta planedo, oni batis rekordojn de produktado. Malgraŭ sekecoj, regionoj daŭris elvolviĝon. Malgraŭ grandega malvarmeco, fabrikiĝo de havaĵoj ne haltis sia avanco. Kaj ĉiuj el tiuj okazaĵoj estis elektitaj kaj parte diskonigita tra amas- komunikiloj, donigante al ĉiuj iluzion de ekvilibro, kaŝante fakto de ke neniam homo necesis suferi tiom da katastrofoj kaj perdoj por avanci. Homa socieco daŭris sin dividi en grupoj, momentaj identecoj, ĉiu parto serĉante sin distingiĝi, fortigi malsamecoj kaj baroj, pligrandigante distancoj. Apokaliptikaj religioj prenis forton je taga lumo kaj ĉio ŝajnis normala. Neniu havis multe da tempo kaj rimedoj por esplori. kaj tiu kiu havis, ŝajnis ĉirkaŭvolvitaj de stranga paralizio. {78a kroniko}

domingo, 7 de março de 2010

El Maljunulejo al Sana Arto

[28/02/2016] kun sistemo de ŝanĝo de ero de loĝejo, indiviuoj serĉas tipon de tempa loĝejo kiu plibone adaptus al sia vivfazo kaj produktado kaj estas malmultaj kiuj restas en nur unu tipo de loĝejo dum sia tuta vivo. Poste inaŭguriĝo de unuaj maljunulejoj por ŝirmi personojn kiuj elektis vivi solaj, estu pro komforto , estu pro deziro de nova spaco por disvoligi siajn potancialojn, la antikva familia nukleo ekkomencas esti forlasata de homoj kaj virinoj. Estas perpektivo de vivo tute malsama de ordinaro, kun pli signifikeco kaj brileco.

Tio generas pligrandiĝo de eroj de Maljunulejoj kaj inaŭguriĝo de Novaj Centroj de Sana Arto kie individuoj, krome loĝi, povas disvolviĝi artajn lertecojn, intelekta kaj spirita mem koniĝo aŭ simple koncentrigi por novaj servicoj kaj agoj kiuj estis signitaj. Ambaŭ centroj enhavas de individuaj aŭ komunaj loĝejoj por tempaj loĝantoj, kaj kuirejaj kaj lavejaj servicoj estas partigitaj kun ĉiuj. Ĉiu loĝanto partoprenas de komunaj aktivecoj kiel purigiĝo, subteniĝo, prepariĝo de manĝaĵo kaj ĝenerala zorgo kun iloj kaj ĝardenoj, laŭ skalo kaj lerteco. Iuj sin dediĉis al zorgo kun hortkulturejo, administraj temoj aŭ disvastiĝo de eventoj kaj propraj aktivecoj. Centroj ricevas instruistoj kaj lernantoj, invititoj kaj visitantoj, laŭ fako aŭ intenco. [66a registro]

La malvera flanko de “specialuloj”

{07/03/2010} Sekve homoj penis por avanci, sed individuismo kaj dormiĝo estis tro ene de siaj vivoj, puŝante al eksteraĵoj, al forgeso de si mem, ĝis tiam kiam bonaj ekzemploj ne plu stimulis ilin. Miljaroj de historioj, televidaj epizodoj kaj filmoj stimulis ideon de potenca valoro de homa estulo, el kiu ili povis aperigi mirindaj povoj: miljaroj de “specialuloj”, super herooj, magikistoj, kaj tiel plu, lokigis en fantazia menso de homaro por ke ili ekserĉu al si mem. Sed troa ĉarmeco sen substanco, malhonestaj profetoj, egoistaj paranormaluloj, senkoraj geniuloj kaj egocentraj superpovuloj mantenigis atenton de homaro allogitaj eksteren de Estuleco, de spirito.

Dum tio, granda amasmortiĝo de animoj okazis – la dua de la dekjaro – kaj naturo ne montris eblecon de mildiĝo. Homaj eraroj akumuligis je ĉiuj flankoj kaj ne gravas kiel granda estis havigitaj rimedoj, ili ne kapablis malpermesi tiom da mortiĝo kaj dezertiĝo. Komunikaj rimedoj daŭris kontrolitaj de povuloj kaj informaĵoj aliiĝis ŝajnigiĝa realeco, stimulo al nerealeco. Malmultaj sciis tion kio vere okazis en aliaj kontinentoj kaj eĉ en sia propra lando. Kaj plej granda parto vivis iluzie kredante ke estis bone informita pro alveniĝo de Interreto. Informfakoj, iom post iom, aliiĝis al distriĝaj revuoj kaj de loka perforteco, kiuj estis dozitaj kaj manipulitaj por servi de farĉiĝo inter anoncoj kaj propagandoj. Nenio plu stimulis ian havigon de plibona konscieco, serĉo de Vero aŭ vera povo de Spirito. {79a kroniko}

domingo, 21 de fevereiro de 2010

Geknaboj poste 2013:

[14/02/2016] “super – knaboj invadis teron” ŝercis notictitolo informfako, antaŭ kreskanta aperiĝo superdotitaj knaboj kiuj naskiĝis poste 2013. Novaj super beboj estas pli sanaj, plibone dotitaj emocie kaj mirinde kapablaj por lerni kaj konsciiĝi.

Ĉiu socia aliŝanĝo entreprenita kun nova ondo de planitaj geedziĝoj por generiĝo estas malfermante promesantan perspektivon por tio kio estos homaro poste malmultajn jardekojn. Estas junaj geedzoj, spirigitaj, kiuj lernis uzi siajn energiojn en pli konscia maniero ke siaj prapatroj kaj ili estas labore penante por krei novan ideon pri naskitaro. La unua el cxi ideoj estas donigi subtenon por vera aascendiĝo de ĉiu filo.

Paralela resendado. Kun kreskiĝo de familioj kun gefiloj, kreskas ankaŭ neceso por ia loĝeja sistemo kiu asistus celojn de kreigi feliĉan familion. Domvendeja merkato adaptiĝas por tempa loĝado ofertante domojn por geedzoj kun filoj. Tiuj domoj estas konsistitaj de komunaj parkamuzejo, naĝejo kaj ĉia amuzeduka sistemo kiu estis necesita. Kontraktoj permesas translokiĝon de domoj laŭ kreskado de la geknaboj [65a registro]

Mensaj aŭ korpaj Malsanuloj

{21/02/2010} Sekso daŭris estante la plej serĉita temo en granda monda reto, anstataŭ nova viva filozofio. Kun disponebla reto de gravaj informoj pri vivo, neniam antaŭe vidata, kial homaro daŭris infanece dependentaj de materio? Ĉar sekso daŭris kaj malmulte ŝanĝis ekde tiam.

Ekkomenco de monogamecaj familioj daŭris estante la plej granda kokerita avanco tra sociecoj surplanede, sed naturdonaco de vivo, privilegio de orda kaj lumigita generado ne faris parton de ĉi avanco. Homo ankoraŭ ne sin konsciiĝis de sia misio de plani siaj idaroj kreigante vojo de ascendiĝo por evoluantaj kiuj ĉi tie enkarniĝis. Longedaŭris vera forgeso pri kialoj de ekzistenco kaj Pro kio ĉiu naskis.

Malmultaj perceptis tion ke generiĝo de speco ne estis nur biologia komponanto. Oni nur vidis aspekton de genetika manipuliĝo kaj regado de proceso de fekundiĝo kaj kloniĝo. Mankis respondeco, kaj milionoj de misformitaj estuloj, en siaj esencoj, estis generitaj. Fizikaj, emociaj kaj mensaj malsanoj kiuj povis esti preventitaj. Mondo minacita de psikopatuloj. {80a kroniko}

domingo, 7 de fevereiro de 2010

O advento da nova linhagem terrestre

[31/01/2016] La amaso de unikoj komencas aperi sur planede. Finfine eĥoj de sipiriteco alvenis al oreloj de juneco kaj tiuj gejunuloj pledas al sipiritaj hierarkioj la ascendiĝon de raciaj devenoj de planedo. Tiel kiel en antikvaj tempoj, postbatalaj tempoj, naskis multaj geknaboj, planedo estis benita pro alveno de milionoj de evoluitaj spiritoj, preparitaj por aliri kristan genetikon, latenta en sango, kaj kapablaj de ia plibona elfarado en disvolviĝo de universala konscio.

Novaj paroj, kunigitaj tra flekseblaj kontraktoj, oni postulas generadon de gefiloj, lumigitaj de pli klara celo ke siaj prapatroj. Kopulacio denove okupis sian lokon de biologia procedo, kaj seksa energio ekkomencis esti laborita kun aliaj celoj ke ne nur serĉo de fizika plezuro. Finfine oni komprenis generan centron de ĉi energio kaj pligrandan dimension por evoluado de homa estulo. Naskas ne nur novaj beboj, mense kaj fizike pli sanaj, sed novaj estuloj, gepatroj, pli sinjoroj de siaj potencoj, energioj kaj eblecoj. Homa estulo lernis sin gvidi kaj sin direkti, rompante ĉiajn limojn kaj dependencojn de sia antikva ekzistenco. [64a registro]

Krizoj de rilatoj

{07/02/2010} Jaro ĵus komencis kaj nova ondo de malvarmo atingis Amerikon. Planoj de gravaj traktatoj por trakti pri veteraj ŝanĝoj ne okazis. Kaj kreskis indigneco de popoloj rilate al siaj regantaroj, koruptaj politikoj, korporacioj, sinjoroj de egoismo. Afliktiĝo de multaj estis lukto por manĝi, aliaj por supervivi al mem – mortigantaj atakoj kaj al batalaj konfliktoj aŭ do, en urboj kaj kampoj, provi sin protekti de iel ajn senkaŭza perforto.

Dum tio junularo ne estis aŭdata, eĉ ĉar ili estis tiel nekonigitaj de procedo de konsciiĝo, ke sin trovis disigitaj en grupoj de malbonaj ideologioj inventitaj per teknologio de rapida konsumo permesita tra interreto. Gejunuloj investis sian tempon en virtuala komunikado, sed ne avancis multe temante pri elpensi novajn ideojn por alfronti malnovajn krizojn en rilatiĝo. Pro tio kreskis ondoj de fulmaj amindumiĝoj, konsentita sekso, sen ia kompromiso, garantigita per uzado de preventilojn kaj kontraŭkoncepilojn. Kaj se estis konsekvencoj kiel gravedeco, solvo dependis de ekonomia povo kaj ne plu de moralaj principoj por supreniro de respondecoj. {81a kroniko}

domingo, 24 de janeiro de 2010

Nekulturitaj animoj

[17/01/2016] Hodiaŭ estas akcepitita tion ke nekulturitaj animoj, ne manĝigitaj, estas recikligitaj por ia nova sperto. Iuj preferas nomiĝi tion de reenkarniĝo, sed povas esti fantazia kredi je una ekzistenco, kiam ne formis ian spiritan personecon. Tiu kiu vivis en materio kaj mantenis sian konscion en unua nivelo de vivo, estu per planedoj kiuj recikligas emociojn, estu per etero kiu reprofitas ĉiun mensan antaŭeniron atingita, disponigante konon por aliaj reenkarniĝontaj aroj.

Tiu kono estas vitala gravo por eduko de gejunuloj, kiuj ekde unuaj momentoj de vivo ekhavas konon de manifestita vivo en siaj sep korpoj kaj laboras por harmoniigi ilin, kun granda trankvileco, ekde infaneco. Altaj laboratorioj por Spirita Scienco mantenas ardanta flamon de natura homa kuriozeco, sen perdi bonfaro de fido, kontraŭe, uzante ĉi senkompara homa kvaleco por transporti teoriojn al kampo de konoj al ordinara homo.

Animo, antaŭe nekonata, jam havas pezon, mezuron, loĝanta loko kaj eĉ gastronomiajn preferojn. Ĝi loĝas en etero kaj komunikiĝas kun nia superkonscio, montrante sian tra nia korpo de deziroj. Maleebla, evolua kaj malevolua, ĝi havigas grandan fenestron de kontakto kun Estulo. Sed, sian menuon devas esti bone dozita kun muziko de bona kvalito, nombra esploro, unuigitaj agadoj kaj aliaj dolĉaĵoj de vivo, por forte kreski, sen devii de la vojo en pado de Estulo, plenumante tiel induviduan devigon. [63a registro]

Genetika Deveno

{24/01/2010} Granda parto de homaro de dudek unua jarcento ne konis realan konsiston de transcenda genetiko de evoluaj homoj, kaj ke iuj rasioj jam estis estingitaj en planedo. Subjugigitaj de aliaj rasioj aŭ sufokigitaj de propran nescion restis malmultajn restantajn genojn de verdaj kaj oranĝaj rasioj malaperitaj. Tiel dirite ŝajnas strange, sed ne estas pri haŭta koloro. Tiel kiel ia persono de blanka rasio ne estas blanka kiel lilio, nek indigokolora rasio havas bluan haŭton, ĉi rasioj, obeigante normojn de malsamaj genetikaj normoj estas migrantaj amasoj de spiritoj de malsamaj devenoj kiuj enkarniĝis por loĝi en planedo kaj pligrandigi genetike kvalitojn al rasioj de loĝitaj planedoj.

Ĉiu nova homa knabo kiu naskis estis oportunecon por ke homaro ricevu ian pli evoluan spiriton aŭ kun novaj karakterecoj kiuj kontribuus por manteni evoluan ritmon de planedo ĉiam ascendanta. Tiel, homaro, perfekte sinkronitaj, evoluis en vibreco kaj percepto de realeco.

Kiam estas manifestita la ĉeesto de evoluitaj spiritoj aŭ kun magnitudo de ia Budho, ia Kristo ĉi tie en tero, homaro gajnas oportunecon de manifesti en si tiajn genojn pli evoluitaj kiuj loĝis en planedo, ili kompletigis homan genetikon, ĉar avataroj venas en stato de spiritaj patroj por popoloj. {82a kroniko}

domingo, 10 de janeiro de 2010

Malliĉigantoj de psikaj nodoj

[03/01/2016] Subordigiĝo estis unu el pli gravaj dokumentoj kiuj aperis en pasinteco, kaj kiu estis uzita por subteni ideon de manifestiĝo de ia Dia Regado, planeda kaj homa tra ĉiu el loĝantaro. Kunportita per lumigita vizio de ia Estulo de granda magnitudo, ĝi proponas reordiĝon de energiaj, pisikaj, mensaj kaj fizikaj korpoj por tiuj kiuj ĝin praktikis, aktivigante dian eron kiu loĝas ene koro kaj farigante ĝin disradii lumon tra tuta organismo ĝis fandiĝo kun Diecon. Laboro bonfaris konsiderindan parton de homaj estuloj, kiuj aktive partoprenis de proceso de planeda liberiĝo.

Sed balaaĵoj disĵetitaj de homa estulo en pasintaj eraoj malfeliĉe afektis grandan parton de homaro kiu kunportis, kaj ankoraŭ gardas malbonaj registroj en siaj psikoj, kiu malpermesas ilin de atingi ian perfektan memstarecon por ekkomenci sian vojon de autorealiĝo. Diagnozitaj kiel skizofreniuloj, psikozuloj kaj aliaj variecoj, tiuj fratoj trovis trovis ripozon kunviviĝon kun mallaĉigantoj de psikaj nodoj.

La mallaĉigantoj havas mensan kapablon de eniri en psika kurento de paciento kaj vojaĝi laŭ ĝi ĝis trovi nodojn, kiuj estis perceptitaj de ili kiel harara pilko, kaj kiuj tuj dissolvas kiam envolvitaj en luma fluido emisiitaj per ili, restarigante energian alfluon de persono. Registroj montras ke pacientuloj reakiras propran memstarecon en unua aŭ dua sesio de purigiĝo, kaj ili iĝas bonegaj mallaĉigantoj, ĉar ili havas ĝustan konon de tiaj blokadoj, pro tio ke ili havas spertojn devenitaj de iliaj vivecoj. [62a registro]

Homa postlasaĵo

{10/01/2010} Ekde krista trairo surplanede, en tiu tempo kiu estis konsiderita kiel nula jaro, homaro gajnis staton de ascenda planedo, per intenco de senkondiĉa Amo kiu ekkomencis ĉirkaŭiri tra homoj. Ĉiu historio kiu estis rakontita, miskomprenita aŭ pura, pri tiu Estulo, servis por montri ian novan vojon de konceptoj kaj manieron de sin rilati kun vivo, kun proksimulo kaj kun sia propra ekzistenco. Tamen, homoj kaj grupoj, kiuj volis pli povon, sin nomiĝis kunparolantoj inter Dio kaj homoj kreigante dependenco kaj timo. Aliaj, vere gviditaj de fido kaj kun puraj proponoj intencoj senĉese laboris por vekigi en ĉiu proksimulo vizion de Amo kiun ili perceptis en krista mesaĝon.

Pro tio, kiam ĉielo tremis kaj homo ne plu trovis sekurecon je grundo sur kio oni paŝis, oni serĉis kun granda peno vekiĝi de letargio por kompreni kion ili devigus fari se ĉio malboniĝus. Kiun oni devas elvoki? Estis afero de postviveco, ia ena averto kiu resonis tra tutan planedon. Estis ege grava dekreti ekvilibron, peti ĝeneralan balancon por homaro, por ke ordo estiĝu surtere. Kaj estis tiuj kiuj sin sentis gefiloj de Amo kiujn mantenis flamo ardanta. {83a kroniko}

2015 - 2016

2009 - 2010