domingo, 25 de novembro de 2012

Superkvlifikitaj

{21/10/2018} Homaj estuloj finfine alvenis al nomita plena kvalifikeco: ĉiu loĝanto de planedo konkeris ian gradon de educado el sep gradoj oferitaj. La unua grado kiu iras el lulilo ĝis sep jaroj estis tiom nature etendiĝo de doma edukado ke ĉiu sukcesis graduiĝon sen iu ajn problemo. Dua graduiĝo estis dum pliaj sep jaroj kaj ne estis knaboj for de lernejo, ĝis fini trian gradon je 21 jaroj. Lernejo estis asociita al domo kaj al vivo de gepatroj kaj siaj maksima normo estis servi al comuna bono. 

Junuloj daŭre estis stimulitaj por trapasi kvaran gradon - ĝis 28 jaroj – antikva nivelo de doktoriĝo, em iu ajn fako kiu estus. Kursoj estis plenigitaj je granda kvanto de kono kiu enhavis filozofion, rajton, arto, praktiko por vivo, inkluzive libera volontumado kaj esploroj. Gradoj kvin, ses kaj sep estis prenitaj per propra volo kaj helps kanaligi geniajn potencojn, naturajn kapablojn kaj aliaj ekzemploj de persisteco kaj volo maniifestitaj tra lernado de studantoj. Eĉ graduigitaj neniu perdis kontakton kun lernejo, ĉar civitanoj estis vokitaj por renovigi siajn konojn, helpi aliajn kaj partopreni decidojn de registaro kaj administrado de urbojn, ĉiu faris tion pere de sai propra fako. 

Kreemaj Sciencoj komencis esti disvolvigitaj kiam oni kunigis arto al ĉiu erro de kono de homo. Pligrandigante varieco de kono pri sono, de vibriĝo, de lumo de koloroj, apartiĝo inter kono de homo sin miksis kaj lasis spacon por Reala Kono de Tuto. Homo revenigis sian percepton al interno, al origino, al principoj de kreiĝo de natureco, praktikitaj tra Universo kaj tiel oni povas absorbi teknologion sem malfacilaĵoj. Harmônio prosperis em tiu vibriga etoso kaj homo fortiĝis. En harmônio kun natureco spertis Uniĝon kun Tuto, sem artifikoj { 135ª registro}

Malbona uzado de povo kaj riĉeco

{28/10/2012} ĉu ĉiu homo estis blinda? Kiu povus diri tion ke ne sciis pri tio kio vere okazas al monda krizo, de malordo en kiu homo sin metis. Sufiĉe granda kvanto de personoj sukcesis distingi pri la situacio kaj montri kaŭzoj de ĉiu mabonaĵo okazigia al popoloj kaj alplanedo, ekde Antikveco. 

Klarigante pri kiel kreskis povo en mondo, jkiel estis dividigitaj la naciojn, apartigitaj la intencojn, regite naturajn rimedojn kaj sklavigitaj homajn estulojn, unue per forto, poste per troa laborado kaj en tiuj tempoj per iluuzio de supervivo kaj consumismo: ĉiuj sciis pri tio. Ĉu homoj estuloj sukcesos distingi, sed ne kapablos ŝanĝi vojon de okazaĵoj?

Resumo de malbonaj agoj oni nomis egoísmo, kaj egoistoj ne estis liberaj personoj – siaj animoj estis damaĝitaj kaj kompromititaj kun ombra flanko – kaj multaj jam enkateligitaj sur manto de malheleco, de nepuneco, de ombrismo kredis ke ili havus kondiĉon subteni tutan homaron subjugita. Dum kiom da tempo? Forto por ŝanĝi kreskis , ekde eno de vera deziro de homaro, de luma centro kiu loĝas en ĉiu. - kaj kiu estis deziro de plej granda parto? Estis fino de batalhado, de mabono de maljusteco. Ili volis alvenon de ia nova tempo, reen al Ordo, kie ili povus reĝi Veran Amon. {10ª kroniko}

domingo, 4 de novembro de 2012

Alĝustado kaj ŝanĝoj

[07/10/2018] Homaro vivas procezon de pligranda konscio kiu permesigas disvastigi al ĉiu flanko de ekzteco. Koro komencas esti fonto por konsulti – menso ekrano sur kiu presas solvojn kaj decidojn. Rilato inter personoj ŝanĝis finfine al nivelo de fido, reciprokeco, percept de si mem kaj de alia. Ne ekzistas “ bonaj manieroj” – manieroj ofte uzataj por ĝustigi personon al sócio – nun ni vidas unu la alian kiel egalaj, ni respektas unikan karakteristikon de ĉiu estulo kaj ni admiras mirindan specifecon de ĉiu. 

Kiel tio aperas em ĉiutagaĵo? Pli da ridoj, kreemecoj, pli bona humoro kaj precipe senco de dankemo kiu venas vere de eno. Naturaj reagoj, puraj, ne estas kialoj por esti “polurita” aŭ “ĝentila” – sufiĉas esti tio kio ĉiu estas kaj alĝustado de malsamecoj okazas sem “rimedoj”. Estas personoj pli komunikiĝemaj, malplikomunikiĝemaj kaj aliaj parolemaj. Ia ata akreco estas kontemplita sem identiĝo ĝis amo alvenas kaj dissolvas okazigitan murmuregon. 

Kiam oni antaŭvidis ke personoj ŝanĝus ĝis ĉela nivelo, havus 3 helicoj de DNA kaj aliaj kapabloj, multaj ektimis tion ke embrioj estus manuzitaj en eksperimentoj de laboratorioj. Tio kio povas vidi nun estas transformiĝo kiu partoprenas naturecon de kreiĝo kiu evoluas , sed ankaŭ faras salton kaj ĉiu kompleksa sistemo de disvolviĝo ne povas esti farita de ekstero al eno – ĉio estas interne. Fizika kaj mensa ŝanĝo okazis pro volo kaj de atingita konscio [134ª registro]

Kaoso de ripetado

{14/10/2012} Homoj, en tuta planedo jam ne sin komprenis bone tio kio okazis al mondo, tiom kaose estis okazaĵoj. Ili provis alazii siajn vivojn serĉante kie ili eraris aŭ rigardis vivon de aliaj sem bone kompreni el kie venis tiom da problemoj kaj malfeliĉoj. Mortoj, bataloj, apartiĝoj, kateniĝoj, manko da mono, maldugado, familioj detruitaj, senmezura laceco kaj malesperiĝo. Tiu estos la historio por esti vivota ĉi tie? 

Defioj de ĉiutago ŝajnis obliĝi je ĉiumomento kaj multaj ne kredis ke ili havus fortojn por solvi tiujn malbonaj okazaĵoj. Ĉiutaga demando sin resumis en venki je iu ajn kosto, kaj tiu kiu ankoraŭ ne alvenis al iu “ŝtupo” de economia sekureco malesperiĝis: Oni devis studi, havi laboron, konkeri lokon em socieco kaj ĉiam kreski, sed tiu formulo estis miskomprenita, ĉar profunde ĉio resumis em gajni monon ne realiĝo. 

Se iu volis studi, kontrui familion estis necese monon; havi filojn, plian monon; havi domon, aŭton, plian monon, ĉiam. Ekonomiistoj sugestis – kaj estis ofte fari sekurecon aŭ ŝpari monon por sukcesi eduki knabon ĝis Universitato. Kaj malpli ol 20% de personoj de tuta planedo sukcesis alveni al tio. Kaj tuta energio estis konsumita por instigi tiun “rondo de akiraĵoj” en kiu transformiĝis aspiroj de vivo. Malgravediĝebleco? Havis prezon. Havi bonan laboron? Alian prezon. Konkeri pozicion de elstareco em sócio? Alian prezon. Kaj tiel plu, preskaŭ ĉio rilatiĝis al havaĵo, al economia povo. Kun malsamaj formoj tra eraoj, homo sin ripetiĝis. {11ª kroniko}