domingo, 22 de julho de 2012

kiel homaro ŝanĝis

[15/07/2018] Homa estulo ŝanĝis kia venis decidon kredi, vidi tion kion vere ekzists kaj foriri de apatio de preta-vizio-de-mondo kiu estis metita en iliaj kapoj kiam ili naskis. Se vi gajnas ian novan ludilon kaj lernas ludi ĝin, povas esti ke aliaj interesiĝu. Kiam aperis unuaj optikaj desegnoj aŭ tridimensiaj gravuraĵoj kiujn oni bezonis bone fokusi por ke povu vidi ĝin movante aŭ aperi tridimensie, unua reago estis reaga antaŭ malfacileco, poste kun iom da praktiko kaj koplodo venis surprizon vidi bildon por tiuj kiuj persistis. Kaj tiam, aliaj volis provi.

Same kiel lumigitaj estuloj inspiris akolitojn, kiuj observis en majstroj ia ama kaj korfavora agado. Kaj multaj volis ascendi al tiu kondiĉo. Tiom ili faris ke fine ekspandis vizion, aŭdadon, sentojn aŭ propran koron. Etaj malfermoj kiuj faris grandajn malsamojn al vibrado por homaro. Ĉar eĉ sen esti praktikata de plej multo de personoj, ĝi estis vidata de personoj kiel bona signalo por ĉiuj. Havi ama amiko, ia komprenema onklo aŭ filino kiu akceptis alian kiel samulo, sen antaŭjuĝi, estis indicoj ke estis esperon por homaro. Kaj tiu boniganta ondo disvastiĝis iom post iom. Kaj tuj envolvis ian grandan kvanton de popolo. Lumo komencis flui de ene al ekstere. Blinduloj komencis vidi. Kaj tio estis registro de tempoj de ŝanĝo. [128a Registro]

Vokitaj or avanci

{22/07/2012} Eĉ ke multaj detruadoj okazis en planedo je tiu epoko, kunportante multege da lecionoj de humileco, penteco, kaj valoro por homaro, neniu povus antaŭvidi tion ke ŝanĝoj povus esti tiom radikala kiom tiuj kiuj komencis aperi kiam atingis pli prfundajn nivelojn de homa konscio. Ne gravas kiom grande estis imagado de iliaj demandoj pri estonteco, salto de riveliĝo prenis surpizige al ĉiuj. Nur tiuj kiuj brakumis veron sukcesis rekoni de kie devenis novan vibriĝon kiujn portis iuj personoj. Kaj silente dankis.

Kuris fama 2012 kaj tuta homaro anksiis pro tiu komforto, por ĉi nova lumo kiu ekbruliĝis antaŭ ni. Ĝi sin manifestis en junaj personoj, aŭ pli spertaj, sed esti kun tiaj karaj estuloj kunportis akceptiĝon, jubleon kaj entuziasmiĝo. Lumo estis propriĝo de neniu, sed sin manifestis kun pli granda frekvenco en personoj kiuj sin disponeblis esprimi vian propran estulon: per babilado, prelegoj, dancoj, pentradoj, studadoj – ĉiu homa movo estis malfermitaj fenestroj por novaj pligrandigantaj okazaĵoj – kaj unu lernis vidi lumon en la alia. Estis rekono, pli kaj pli granda de Dia ĉeesto en ĉiu. {17a kroniko}

diviganto de akvoj

[01/07/2018] Dum farado de ĉi registro, reviziiante kronikoj el pasinteco, estis prenitaj kelkaj homaj demandoj de estuloj kiuj antaŭperceptis estontecon celante percepti konsekvencojn de homaj agoj kiuj povus esti bonaj por homoj en 2012. Rigardante tion ke venus luman eraon por homaro, ili volis respondojn por specfaj demandoj, kiel ekzemple, kiel egoismo kolapsis? Kiel falis iluzion de apartigeco? Aŭ kiel iĝis neakceptebla la skandalo de nesensebleco kun aliuloj?

Ŝajnis dolora vidi kiom homaro anksiis pro tiu ŝanĝo, kiel rebatadi antaŭ io kio ŝajnis vera realeco, sen multaj vojoj por sekvi aŭ kredi, kaj kiom da anksieco tio kaŭzis. Kiel ili povus scii ke ĉio ŝanĝus se tio kion ili vidis en sinteno de personoj estis pligrandiĝo de egoismo, de mortigo kaj sovaĝeco? Kaj malrapideco de popoloj en akcepti novajn valorojn? Ŝajnis ke nenio ŝanĝus.

Ĉi tiu estis fundamento – diviganto de akvoj de ŝanĝo kiun multaj deziris: formo de vidi. Vizio de pasinteco estis infektitaj de modelo de sinteno kaj preskaŭ neniu sukcesis vidi aliajn nek al si mem. Alkutumigitaj de ekstera vizio kaj malalta kontakto kun enaj mioj, homaj estuloj vidis nur difektaj sintenoj de aliuloj. Ĉi neatendita ŝanĝo eblis dank'al decido de iuj en kredi kaj akcepti luman estulon kiu ĉiu estas. Do ili povis finfine vidi. Kaj kio ili vidis estis bona kaj esperiga. Kaj ĉi bona novo disvastiĝis inter aliuloj. [SE- 127a – M. del Alba]

nacioj malantaŭen iras

{08/07/2012} Ŝanĝo kiu okazus en planedo kiu delonge estas antaŭvidata tra spiritaj kanaloj sin fortiĝis kiel ondo en 2012 kaj evolvigis tutan socian kaj ekonomian sistemon de homaro. Iu sugestus tion ke homo konsciiĝus pri tio ke li estas Unuigita al Tuto, ke li estas frato de aliaj kaj ke, sia sinteno estus regita de Amo, Solidareco kaj altruismo renovigante planeda okupado kiu atingus civilizacia ŝtuparo nepensebla.

Antikva sistemo – kiu generis bataloj kaj senfinaj malegaleco, kaj eĉ ĵetis planedon ene sekaj katastrofaj eventoj pro malbona uzado de naturaj rimedoj – finfine estus superita kaj planedo liberiĝus de jugo de malbonuloj. Sed kiu garantius ĉi salton de konscio? De kie devenus ĉi unuigantaj voĉoj, kie estis instalitaj butonojn por ŝalti Pacon – kaj kiu unu foje premigita ekomencigus la tiom atendita novan eraon?

Ĉirkaŭ 2012 homaro kuniĝis pli unu fojo por diskuti pri eblecoj de supervivo de homaro se haltus detrui planedon – kaj vorto daŭripoveco, multege pli uzata en epoko, ne sentebligis registraron de nacioj kiuj pli kunlaboris por detrui planedon. Inter landoj venkis malnova kaj antiplaneda kaj granda naciismo kaj malmultaj volis cedi pro planedo kaj ĝia estonteco. {18a kroniko}