domingo, 4 de março de 2012

Universala Ekspozicio

{25/02/2018} Mondo lasis sin mirigi pro spirita magio de lastaj okazaĵoj en planedo de animoj – kiam 155 miljonoj da animoj sin liberis kun helpo de homaj emanaĵoj – kaj nun ili estas kun siaj okuloj turnitaj al nova aventuro kiu proksimiĝas: remalfermiĝo de Universala Ekspozicio renomigita kiel Kosma Ekspozicio kaj kiu enhavas disvolviĝo de Scienco, Arto, Sporto kaj Spacaj temoj, krom granda kvanto de planedaj kaj eksterplanedaj vidindaĵoj.

Kontante kun tendoj de ĉiu planedo kiu subtenas rilaton kun Sankta Stelo de Liberiĝo, ekspozicio daŭros unu jaro por realigi ĉiun programon kiu envolviĝas ĉefaj avancoj de industrio, komerco, libertempo, teknologio, grandaj inventaĵoj kaj malkovroj de ĉi tie kaj de aliaj planedoj. Delegaro de ĉiu flanko de Suna Sistemo estos ĉi tie, kunportante sian kontribuon por Kosma Unuiĝo, temo de nova Ekspozicio, kaj kunportos novaĵojn kiuj, certe, surprizigos grandan parton de 200 miliardoj de atendataj vizitontoj.

Inter prezentadoj estos Inaŭguro de unua Spaca Stacio ekster de Suna Sistemo, Unua Festivalo de Interplaneda Muziko, kaj klare, novaj avancoj pro sanaj loĝejoj, subteno de sano kaj vivo, agrokulturo kaj aliaj sektoroj de homa vivo. En sektoro de transporto oni atendas unuajn montradojn de transporto tra lumo, en edukado oni vidas pri avancoj en universala tradukilo kiu legas pensojn krom aliaj novaĵoj. {118ª registro}

Sentima Homaro

{04/03/2012} De kie eltiri fortojn por helpi proksimulon kiam sai propra forto falas? Kiel subteni idealon de frateco kiam ĉiuj valoroj ŝajnas vapriĝi el planedo? De kie venas forto kaj ĝojo por forgesi malgajnon kaj sekvi antaŭen?

Kreskanta homa kapablo en fari bonon estis perceptita en tuta planedo. Multaj praktikis ĉiutage, kaj emociigis kaj motivigis pliajn personojn por agi bone. Estis forto sin renovigante, ia kreskanta percepto de unueco, de sentimo, de decido.

Klare ke ne ĉio estis perfekta. Pluraj generacioj estis damaĝitaj pro jaroj da kosumismo kaj troŝparemaj valoroj. Knaboj kaj junuloj kun kapoj perditaj em ekzisteca vakuo. Maldankemaj, arogantaj kaj pensante ke havas ĉiajn rajtojn, malbonoj kiuj atingis ĉiun socian klason. Pli unu foje estis klare la graveco de familio, eĉ novaj familioj kun agregantaj filoj de malsamaj kuniĝoj. Kiam konduko de familia grupo estis temita em klaraj reguloj, kun ordo kaj amo kaj fido je Dio – tiu eta grupero prosperiĝis kaj donis ekzemplon al aliaj. {27ª kroniko}

Neatendita libereco

[11/02/2018] Planedo de animoj iĝas devigata roto de aŭtoritatoj, religiaj asocioj, scientistoj kaj studemuloj – krom mirego, certe, por ĉiu loĝanto de nia planedo! Poste tio ke oni trovis kapsulojn, eble enhavante animojn, kaj detalemaj analizoj faritaj, oni konstatis “malapero” de tri el ili por afliktego de aŭtoritatoj kiuj havas respondecon pri esplorado, kaj ankoraŭ ne trovis klarigojn por mezo de okazaĵoj. Demandoj kaj duboj kreskis ĉar estis pri “nevidebla materialo” al okuloj.

Kiel kredi en ĉio kio estas disvastigata hodiaŭ? Unue ekzisteco de animoj dormante en kapsuloj en planedo kiu estas nekonata en spaciaj rotoj. Poste komunikado de tiuj animoj klarigante tion ke ili suferis damaĝoj pro eksplodoj de nukleaj bomboj en Tero. Kaj nun, poste kontaktitaj, ili malaperas? Kiel tiel? Kiel ili scias tion ke kapsuloj enhavis animojn, kiel ili sciis ke estis animoj kaj kiel tri el ili malaperis? Kiel kompreni kaj asimili ĉiun el tiuj novaĵoj?

Fakto estas tio ke nuntempa homo, konektita, kapablas komuniki ekterfizike. Scias ne nur pri sia propra animo, kiel sukcesas komuniki kun aliaj. Niaj fizikaj sencoj ne tiom evoluis por sukcesi klare vidi nevideblaĵojn, sed ni povas kapti vibradojn, senti energion, komuniki kaj eĉ havi bonan nocion de aliaj vivantaj uloj enkarnitaj aŭ ne.

Nun, bona klarigo komencas aperi inter senculoj kiuj studas kazon de animoj. Kun alveno de homaj estuloj al planedo de animoj, kaj liberigo de multaj ektoplasmoj en provado komuniki, ili sukcesis materio kiu mankis por sia rekonstruado kaj ili sin libreiĝas de dormo en kiu ili estis katenitaj. Antikva rakontaĵo, kaj nun aktualigita de “belaj dormantinoj” [Registro 117]

Droniĝo de iluzioj

{19/02/2012} homoj vivis konsekvencojn de siaj decidoj kaj tio influis en maniero agi kaj pensi pri si mem kaj proksimuloj pro malbono aŭ bono. Ondo de maldungado pligrandiĝis en tuta Eŭropo kaj reatingis Amerikan kontinenton kaj skuis Azion. Imago de glora vivo, subtenita pro kapitalista sistemo, ŝajnis granda transatlantika ŝipo kiu preskaŭ droniĝus.

Vera ŝanĝo venis de agoj de personoj kiuj ne plu eltenis atendi tion ke ia planeda ordo estu asertita de siaj registaro kiu insisitis em turniĝi dorson al racio. Ekokazis saltoj de konsciencoj ĉi tie kaj tie kaj personoj, grupoj kaj sociaj organizadoj farigis kreski ondon de solidareco kaj kaj libervola laboro, kiel oni jam neniam vidis antaŭe em planedo. Fine iuj estroj elmergis en ĉiu kontinento por sugesti pligrandajn ŝanĝojn kaj montri vojojn.

Ĝuste tie estas ke oni povus celebri ondon de pligrandaj ŝanĝoj, ne estus forto de opozicio generita pro timo katenita em etaj mensoj, modligitaj de apokalipsreligia sektarismo kiu, antaŭ krizo, ekaperis. Nekonscie multaj volis finon de mondo kaj ne ŝanĝon. Ili ne komprenis leĝojn kiuj regas kosmon kaj ne akceptis liberan volon. Ili volis manifestadon de “Dia justeco” kiu persekutas kaj disbatas kontraŭ “malfiduloj” kaj gloro de “fiduloj” solaj, tie en Paradizo. Ili ne vidis ke fingro faris parton de la mano. {28ª kroniko}