domingo, 24 de janeiro de 2010

Nekulturitaj animoj

[17/01/2016] Hodiaŭ estas akcepitita tion ke nekulturitaj animoj, ne manĝigitaj, estas recikligitaj por ia nova sperto. Iuj preferas nomiĝi tion de reenkarniĝo, sed povas esti fantazia kredi je una ekzistenco, kiam ne formis ian spiritan personecon. Tiu kiu vivis en materio kaj mantenis sian konscion en unua nivelo de vivo, estu per planedoj kiuj recikligas emociojn, estu per etero kiu reprofitas ĉiun mensan antaŭeniron atingita, disponigante konon por aliaj reenkarniĝontaj aroj.

Tiu kono estas vitala gravo por eduko de gejunuloj, kiuj ekde unuaj momentoj de vivo ekhavas konon de manifestita vivo en siaj sep korpoj kaj laboras por harmoniigi ilin, kun granda trankvileco, ekde infaneco. Altaj laboratorioj por Spirita Scienco mantenas ardanta flamon de natura homa kuriozeco, sen perdi bonfaro de fido, kontraŭe, uzante ĉi senkompara homa kvaleco por transporti teoriojn al kampo de konoj al ordinara homo.

Animo, antaŭe nekonata, jam havas pezon, mezuron, loĝanta loko kaj eĉ gastronomiajn preferojn. Ĝi loĝas en etero kaj komunikiĝas kun nia superkonscio, montrante sian tra nia korpo de deziroj. Maleebla, evolua kaj malevolua, ĝi havigas grandan fenestron de kontakto kun Estulo. Sed, sian menuon devas esti bone dozita kun muziko de bona kvalito, nombra esploro, unuigitaj agadoj kaj aliaj dolĉaĵoj de vivo, por forte kreski, sen devii de la vojo en pado de Estulo, plenumante tiel induviduan devigon. [63a registro]

Genetika Deveno

{24/01/2010} Granda parto de homaro de dudek unua jarcento ne konis realan konsiston de transcenda genetiko de evoluaj homoj, kaj ke iuj rasioj jam estis estingitaj en planedo. Subjugigitaj de aliaj rasioj aŭ sufokigitaj de propran nescion restis malmultajn restantajn genojn de verdaj kaj oranĝaj rasioj malaperitaj. Tiel dirite ŝajnas strange, sed ne estas pri haŭta koloro. Tiel kiel ia persono de blanka rasio ne estas blanka kiel lilio, nek indigokolora rasio havas bluan haŭton, ĉi rasioj, obeigante normojn de malsamaj genetikaj normoj estas migrantaj amasoj de spiritoj de malsamaj devenoj kiuj enkarniĝis por loĝi en planedo kaj pligrandigi genetike kvalitojn al rasioj de loĝitaj planedoj.

Ĉiu nova homa knabo kiu naskis estis oportunecon por ke homaro ricevu ian pli evoluan spiriton aŭ kun novaj karakterecoj kiuj kontribuus por manteni evoluan ritmon de planedo ĉiam ascendanta. Tiel, homaro, perfekte sinkronitaj, evoluis en vibreco kaj percepto de realeco.

Kiam estas manifestita la ĉeesto de evoluitaj spiritoj aŭ kun magnitudo de ia Budho, ia Kristo ĉi tie en tero, homaro gajnas oportunecon de manifesti en si tiajn genojn pli evoluitaj kiuj loĝis en planedo, ili kompletigis homan genetikon, ĉar avataroj venas en stato de spiritaj patroj por popoloj. {82a kroniko}

domingo, 10 de janeiro de 2010

Malliĉigantoj de psikaj nodoj

[03/01/2016] Subordigiĝo estis unu el pli gravaj dokumentoj kiuj aperis en pasinteco, kaj kiu estis uzita por subteni ideon de manifestiĝo de ia Dia Regado, planeda kaj homa tra ĉiu el loĝantaro. Kunportita per lumigita vizio de ia Estulo de granda magnitudo, ĝi proponas reordiĝon de energiaj, pisikaj, mensaj kaj fizikaj korpoj por tiuj kiuj ĝin praktikis, aktivigante dian eron kiu loĝas ene koro kaj farigante ĝin disradii lumon tra tuta organismo ĝis fandiĝo kun Diecon. Laboro bonfaris konsiderindan parton de homaj estuloj, kiuj aktive partoprenis de proceso de planeda liberiĝo.

Sed balaaĵoj disĵetitaj de homa estulo en pasintaj eraoj malfeliĉe afektis grandan parton de homaro kiu kunportis, kaj ankoraŭ gardas malbonaj registroj en siaj psikoj, kiu malpermesas ilin de atingi ian perfektan memstarecon por ekkomenci sian vojon de autorealiĝo. Diagnozitaj kiel skizofreniuloj, psikozuloj kaj aliaj variecoj, tiuj fratoj trovis trovis ripozon kunviviĝon kun mallaĉigantoj de psikaj nodoj.

La mallaĉigantoj havas mensan kapablon de eniri en psika kurento de paciento kaj vojaĝi laŭ ĝi ĝis trovi nodojn, kiuj estis perceptitaj de ili kiel harara pilko, kaj kiuj tuj dissolvas kiam envolvitaj en luma fluido emisiitaj per ili, restarigante energian alfluon de persono. Registroj montras ke pacientuloj reakiras propran memstarecon en unua aŭ dua sesio de purigiĝo, kaj ili iĝas bonegaj mallaĉigantoj, ĉar ili havas ĝustan konon de tiaj blokadoj, pro tio ke ili havas spertojn devenitaj de iliaj vivecoj. [62a registro]

Homa postlasaĵo

{10/01/2010} Ekde krista trairo surplanede, en tiu tempo kiu estis konsiderita kiel nula jaro, homaro gajnis staton de ascenda planedo, per intenco de senkondiĉa Amo kiu ekkomencis ĉirkaŭiri tra homoj. Ĉiu historio kiu estis rakontita, miskomprenita aŭ pura, pri tiu Estulo, servis por montri ian novan vojon de konceptoj kaj manieron de sin rilati kun vivo, kun proksimulo kaj kun sia propra ekzistenco. Tamen, homoj kaj grupoj, kiuj volis pli povon, sin nomiĝis kunparolantoj inter Dio kaj homoj kreigante dependenco kaj timo. Aliaj, vere gviditaj de fido kaj kun puraj proponoj intencoj senĉese laboris por vekigi en ĉiu proksimulo vizion de Amo kiun ili perceptis en krista mesaĝon.

Pro tio, kiam ĉielo tremis kaj homo ne plu trovis sekurecon je grundo sur kio oni paŝis, oni serĉis kun granda peno vekiĝi de letargio por kompreni kion ili devigus fari se ĉio malboniĝus. Kiun oni devas elvoki? Estis afero de postviveco, ia ena averto kiu resonis tra tutan planedon. Estis ege grava dekreti ekvilibron, peti ĝeneralan balancon por homaro, por ke ordo estiĝu surtere. Kaj estis tiuj kiuj sin sentis gefiloj de Amo kiujn mantenis flamo ardanta. {83a kroniko}

2015 - 2016

2009 - 2010