quarta-feira, 13 de março de 2013

kuriozaj Homaj Estuloj

{30/12/2018} Nek ĉiu volas esti lumigita. Decida paŝo de demetigo de egoo por sukcesi nivelon de unuiĝo kun Absoluto tute ne estas facila tasko kaj necesis grandan inklinon por livero, ne nur de tiu parto kiu apartigas Estulon kiu venos kiel ankaŭ de personaj mondaj celoj. Maniere ke nek ĉiu homo sukcesas koni Dion kun pli granda intimeco, sed nek pro tio lasas scii kiel alveni al Li. Tiu delikata temo estas studata hodiaŭ de scientistoj, kiuj estas anksiaj pro la aplikiĝo de diaj leĝoj. 

Rezisto al unuigo de la religiojn – kies rajto elekti estas tute respektita en ĉiu lando – kunportis pli grandan defion por kompreno de ĉi ascenda paŝo kiu eblas nun eblas al homo – pere de la diversaj interpretoj en spiritaj ĉenaroj. 

Sed kiam grandaj Majstroj iĝis parto de ĉiutago de la Stelo de Liberiĝo, sin manifestante en diversaj religiaj linioj kaj malsamaj aspektoj, finfine povas esti perceptite ion komunan inter ili: ĉar ili esprimas grandan amon al proksimulo, ne identiĝas si mem al materialaj planoj de ekzisto, ili havas perfektan sencon de unueco kaj tutan koherecon pri la propono – ili faras tion kion ili diras kaj lasas veron manifestiĝi tra ili. 

Esti kiel ili aŭ simple praktiki siajn instruojn estas opcio de ĉiu. La beleco kiun oni povas registri estas tio ke proporcio de manifestiĝo de tiuj estuloj estis de unu po unu miliono (kaj aperis je ĉiu centa jaro) centobliĝis. {140a registro}

MARŜANTA RENOVIGO

{06/01/2013} Malgraŭ renovigo de animoj en marŝo, tio ne malkulpigis adultojn kaj maturajn generaciojn de sia respondeco daŭri lukti pro planedaj ŝanĝoj kaj deteni misagojn rilate al planeda okupiĝo. 

Naskĝkvanto malpliiĝis en plej multo de la landoj, fantomo de tropopuliĝo en la planedo estis jam for, sed prospero por ĉiu sep miliardo loĝantoj de Tero montriĝis nesukcesa. Unu milardo de personoj surplanede daŭris malbone nutritaj kaj multe aliaj kondamnita al morto pro malsato. Invidualismo kaj tujeco pro plezuro ne permesis ian reflektadon, salton de konscio kaj fine sanigaj agoj pri tuj kaj aliaj demandoj. 

Estis ankoraŭ granda kvanto de lacaj personoj kiuj serĉis stimuligajn kuuraciojn, dikuloj serĉante miraklajn formulojn por madikiĝi, normaluloj volante malsaman esteton kaj, dum estis kroma mono, provi preskaŭ ĉion. Eĉ sen kiale. Ena malpleno iĝis grandega por tiuj kiuj volis nur ekhavi, kaj siaj angoroj ia fonto de profito por kuracilentrepenoj. Idealo de vivo ne pasis de materio por kursoj de filozofio. 

Ĉio tio perfekte enmetis en disfalo de sistemo tiel kiel estis subtenite ĝis tiam. Alia sistemo de kredoj, tamen, estis kultivata dum multe da tempo en spiritaj rezervatorioj de homaro. Novo ekaperis de eno al ekstero. {5a kroniko}

domingo, 13 de janeiro de 2013

Interplanedaj migroj?

[16/12/2018] Kaj granda asembleo de nacioj decidos kanaligi rimedojn por revivigi naciojn, kaj ankaŭ por krei la Centron de kosma ekspansio por okupado de novajn eksterterajn teritoriojn. 

La plej grava afero estis decidi la celon de tiu "vizito" al novaj planedoj, kiel ankaŭ kialoj kaj proponoj de tiu ago - Ĉu homo estis preparita por kunporti sian civilizaciajn avancojn al aliaj lokoj? Kiaj bonoj tio portus al okupitaj planedoj? Al kosmo? Kiel purigi kialojn de tiom granda aventuro? 

Iu foje akordigite tiujn punktojn la Centralo, volante plifortigi agojn de universalaj grandecoj, kreis dekojn da konkursoj por ĉiu tipo da ago kiu envolviĝus en ia sperto kiel tia: projekto de studo de naturo de planedoj kun partoprenado de fizikistoj, kemiistoj, biologiistoj kaj tiel plu. Projektoj de teritoria okupiĝo farita de geologiistoj, sociaj scientistoj, arkitetoj kaj urbordigistoj. Ankaŭ projektoj rilate al aerspaca inĝinierarto por esploraj kontaktoj, do ia laboro de planado kaj antaŭgardo de ĉiu necesa aktivaĵo por okazigi ideon kaj precipe por klarigi intencojn de homaro en sia volo ekspansii. 

... ĉiu ajn aktivaĵo estis pridiskutita kun ĉiu parto de socieco - kaj siaj plej estimitaj reprezentantoj estis mobiligitaj por apogi kaj oportunigi harmonian, koheran kaj aman agon, direkte al novaj planedoj kiuj ŝajne volis ricevi tiuj kuriozajn homajn estulojn.[139a registro]

Ondoj de lumo je mateniĝo de homaro

{23/12/2012} Evolua sistemo daŭre kunportis surprizojn: estis marŝanta la genetika ŝanĝo de homa kreaĵo kaj multaj naskis kun malsamaj karakteristikoj. Miljonoj da knaboj escepte mirindaj. Estis grandega marŝanta reniviĝo. Spiritoj preparitaj por ŝanĝo daŭre naskiĝis ĉie sur la planedo. Ili amase alvenis kaj pro malpliigo de kvanto de naskoj, ili ne tiom pli aperis ol aliaj, ĉar plej granda parto estis la nuraj filoj aŭ maksimume havis plian fraton.

Gepatroj ne perceptis malsamon ĉar estis pli kaj pli evidente tion ke beboj naskis pli kaj pli inteligentaj pro pliboniĝo de vivkondiĉoj, sano kaj teknologio en planedo. Oni do atribuis sian maloftan kapablon pro la "Avancoj de Nuntempa aĝo". Ankaŭ volontuloj kiuj decidis labori por la lumo kaj por la reveno de ordo al planedo plifortiĝis pro longa spertumado. Estis strange por multaj observi ordon en kaoso, perceptante okazaĵoj delonge antaŭviditaj por tiuj malfacilaj tempoj. 

Tio estis tio kio vere okazis? Ĉeesto de Vero jam montris ĉiun malharmonion al homaro. Ne gravas kiom oni volis, sed ŝajnis ke ne estis ŝanĝo en aa sinteno de la socio registaroj kaj en tutmonda decido. Sed estis nur ŝajno. Salto de konscio estis en volo kaj decido - de miljonoj. 

Kaj tie loĝis granda mirakla evoluo: Homo ne estis kreita por memdetruado - li estis kreita por vivo kaj kunportas ene si mem Diecan eron. Homo venis al planedo por eternigi sian spiriton kaj tiu kosma, universala evento disvastiĝis en la komenco de la fino de 2012. {6a kroniko}

sábado, 5 de janeiro de 2013

Novegaj perspektivoj

{02/12/2019} Estrategiaj planadoj por planeda disvolviĝo de jaro de 2019 estis temo de iu el ĉefaj tutmondaj organizoj. Dum iuj atendis tion ke ĉia ajn rimedoj en planedo estu aplikigitaj en ia projekto por renovigi ĉiun nacion, aliaj volas uzi tiun rimedin por kosma vastiĝo kaj okupiĝo de ne loĝitaj planedoj. 

Estas nature ke entuziasmo promalkovro de pliaj tri novaj lunoj kun kondiĉoj por supervivi vekigis kuriozecon, imagemon kaj intereso al diversecaj strekoj de popoloj de planedo, sed tiu intereso estis troa. Ideo loĝi en ne okupita planedo, konstrui novan civilizacion el nenio mirigis multajn. 

Tamen, duskutoj okazas en ĉiu nivelo de registraro kaj de komunumo. Projektoj kiuj aperas estas organizitaj por provi akordigi ideojn pri kiel devas esti tiu okupiĝo. Iuj defendas revenon al pasinteco,do la unuaj interesatoj adaptiĝis al sovaĝa naturo; kaj aliaj volas apliki ĉiun eknologian konon por okupi lunojn per daŭripova maniero sed kun ĉiu facilecoj kaj teknologiaj komfortoj de malnova planedo. Ĉio estos decidita en tutmonda asembleo, kie ĉiu proponi estas studata kaj jam atendas tutmondan pleban voĉdonadon kun rekordaj nombroj de partoprenantoj ĝis la fino de la jaro. {138a registro}

Konsideroj pri sekureco

{09/12/2012} kaj poste tempo aperis konsidero, respekto al vivo, reguloj kaj leĝoj, kaj multnombraj sistemoj regi ekonomion kaj socion por doni formon al evolua sistemo, kun pretendita ideo de sekureco kaj malpliiĝo da perforto - kiun fakte ekde ĉiam kaŭzis malbonan senton. 

Kaj aperis kontraŭdiroj, malĝustaj leĝoj, privilegioj, majustaj sistemoj, kiuj kintribuis por subteni dualecon kaj prokrasti evoluadon, kreante tiel spacon por daŭriĝo de bruta, besta, praa perforto. Rapida evoluado de homa speco ne okazis pace; historio de rapida homokupiĝo de la tero estas historio de batalo kaj verŝita sango. Homo pasis pli da tempo batalante inter si ol pace. Ĉiu batalo estas oportuno por forfluiĝo de praa perforteco: seksa perforto, torturo, amasmortigo, sklaviĝo kaj eĉ formortigo de tuta popolo. 

Iuj pensis tion ke ne estis elekto. Kaj ke se ili vivis en ia lando ke estiĝas batalo, kie oni mortigis patron, fraton, ili devus lukti. Ili devus venĝi siaj mortoj, venki malamikon, protekti tion kio restas de ilia familio kaj daŭre batali por garantii tion ke neniu perfortpunu ilin, por ke perforto ne reokazu. Estus solvo se, de alia flanko, la alia, ne pensus same. Tiaj ideoj kune kun ekonomiaj aŭ religiaj kaŭzoj ĉiam estis tre alloge por subteni perfortecon. 

Kaj en aliaj landoj de planedo, kie ne estis batalo, estis socia malegaleco, malbona divido de riĉeco, malbonaj edukaj sistemoj, kaj manko de formiĝo de publika opinio, tiel ke perforto atingu evoluan homan kernon: sia spirita evoluado. De kiu maniero liberigi menson de homa estulo el memoro de timo kaj de manko de subteno? Kial homo apartiĝis de sia animo? Kaj de fido je Dio? {7a kroniko}

domingo, 16 de dezembro de 2012

Ĉiu graco

{18/11/2018} En ĉi jarfino ni plubikigis balanco de nia nuntempo. Registras ke planedo eniris en tiom sonĝita Ora Erao kaj hodiaŭ ni rememoras ĉi mirindaĵon. En iom pli ol kvin jaroj ni ordigis registrarojn en nur unu tutmonda, ni fortigis mondan konsilaron promociante harmonion inter popoloj, ni faligis artefaritajn barojn inter nacioj, ko keris unu komanan lingvon, unu moneron kaj principoj de universala edukado alvenis al ĉiuj. Nia sistemo de teritoria okupiĝo, de disvolviĝo, de aktiveco en industrio, terkulturo kaj komerco disvolviĝas en perfekta daŭripoveco, kaj filozofio de vivo sin turnis al estulo kaj pligrandigas kosman vizion de loĝantaro kaj mem kono. 

Aktuala respekto al knaboj faciligas serĉon de spirita identiĝo. Scienco atentas pri kreemo de popoloj kaj teknologio laboras por liberigi kaj disvastigi horizonton de homa estulo. Ni havas kontaktojn kun popoloj de aliaj planedoj, ni pligrandigis niajn kosmajn rilatojn, kaj fine ni kalkulis kvin jarojn de vera paco, ekde lasta batalo. Estas multe da konkeroj en malmulte da tempo. Kaj planedaj kondiĉoj montras tion ke ni povas multe pli. 

Naturo instruis al ni kun ĝia perfekta leciono de harmonio ni estis pretaj por kompreni tion. Nun ĝi havas ĝian lokon en Universalaj rajtoj de planedo kaj pli ol neniam antaŭe protektita de leĝo. Ni pli emas lerni kun ĝi ol kontroli ĝin. 

Loĝantaro kultivas scion, arton, kaj senokupa tempo kiel neniam antaŭe kaj ni sukcesis ankaŭ riveligi la veran identecon de homaro inter homoj. Ĉiujn gracojn estas donita en fino de jaro en dankemo de homa estulo al Universala Patro kiu protektas nin. {137a kroniko}