domingo, 25 de dezembro de 2011

Pli malpeza ol areo

{17/12/2017} Lasta Olimpiado de 2014 montris tion ke sportistoj disvoliĝas performancojn pli kaj pli harmonia en ĉiu tipo de sportistaj modeloj. Leĝoj de sporto ŝanĝis por privilegii ian fizikan preparon malpli agresiva kaj pli teknika kiu ne detruas korpon de sportisto, potenciigante naturan talenton en ĉiu kaj demetante la plej bonan elfaron de ĉiu tipo de korpo. Tio rezultas en konkuroj pli kaj pli belaj kaj malpezaj, ĉar ĉiu estas preparita por doni la plej bonon de si, ene sia fizikstrultura tipo.

Organizantoj, trejnistoj kaj ĉefaj centroj de monda sportismo estas certaj ke Olimpiado de 2018 mirigos mondon. Ene 34 konitaj sportaj modalecoj, estos prezentitaj, unuafoje em monda konkuro, tri novaj sportoj ene arta gmnastiko, sinkrona naĝado kaj atletismo, kiuj surprizigos publikon. Kosma gmnastiko reunigas fizikan atribbuton kaj mastrado de materio levitacio kune movo, kaj multaj surprizoj venos al tuta mondo.

- kaj parolante pri malpezo, kiel iras gmnastikaj aparatoj pli malpezaj ol aero? Jam estas asekurita por ĉi jaro, dum lanĉo de malgranda domestika gvidantebla, ia aermekanika aŭtomobilo, kiu kapablas kunporti ĝis kvin personojn kaj flugas, kiel estis videbla en pli bonaj sciencfikciaj filmoj antaŭ kelkaj jaroj. {113ª registro}

De kie venas lumo kiu alvenas?

{25/12/2011} kio estus finoj de tempoj? Fino de malnovaj kredoj, fino de malamo al malamikoj, fino de homa sklaviĝo, de nerajta propriĝo, de distingo al malfortaj, de batalado inter fratoj, de sovaĝeco – tiu finiĝo signifus finon de etapo.

Nebulo de nescieco malpermesis al multaj vidi necesojn de ŝanĝo. Tiu kiu ne ŝanĝas, estos devigata al malapero. Tiu kiu ne estas malfermata al novo, al proksimulo, al defioj, restas malantaŭe. Kaj defio de tiama homaro estus fronti 2012 kiel jaro de interkonsentiĝo de homaj estuloj kun nova dia natureco. Liberiĝo de Spirito kiu vivas ene ĉiu.

Ĉielo ne sin malfermus ĵetante lumon - lumo neniam ĉesis ekzisti en koroj de homoj – ĉieloj daŭris sendi pluvoj kaj tempestoj, ne por detrui sed por fekundi bonajn plantitajn semojn, novaj generacioj, novaj sintenoj de homo kiu lernis respekti naturecon kaj sia ena natureco.

Kaj koro de homoj de bono estis fortigitaj per lumaj alfluoj de siaj propraj spiritoj, lumigita de bona novo: homo ne nur ne estis sola em Universo, kiel povis kontroli kun legioj de spiritoj por akompani ilin em tiu vojaĝo. Ĉeesto de Kreanto sfariĝis pli klara en mirindecoj kiuj sin sekvis. Estus esperita reveno de Kristo, kiu sin jam manifestis en Tero? Ĉu Li jam estis enkarniĝinta en planedo? Ĉu Li estas venanta? Aŭ estus homo serĉante ia katalizilo por rapidigi decidon ŝanĝi? Kie povus esti renkontite kristo se Lia ĉeesto estu tiom demandita por ŝanĝi mondon? Finjaro alvenis. {32ª kroniko}

quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

“Foriru de domo kaj venu al Marso”

[03/12/2017] Ia nova esplorado montris pligrandigo de esplora turismo kaj nelabora tempo farita de tera familio, estu en interplanedaj vojaĝoj, estu en centroj de spacaj esplorado. Por atenti pri ĉi demando pro informoj, kontaktoj kaj spertoj kun popoloj de aliaj planedoj, sin inaŭguras, ĉi semajne la unua Interplaneda Centro de Spertoj de Universo, de ia kunaĵo de sep por esti inaŭguritaj ĝis 2018.

Centroj reunigos tio ke de plibone estas em scienco, amuziĝo, manĝfarado kaj aliaj teknikologiaj avancoj de aliaj planedoj eblos sperti vivon en planedo sen foriri de ĉi tie mem, Sankta Stelo.

- kiel ili ebligos tion? En centroj estos reproduktitaj Marsaj vilaĝoj, konstruitaj Venusaj urboj, plutonaj merkatoj, lernejoj de Ceresaj, krom pluraj montriloj de informoj, specoj de bestoj kaj plantoj de Eriso, makemakeon kaj Haŭmeaon, nanaj planedoj, por ke homoj de ĉi tie povu sperti vivon de tiuj lokoj, kiel speco de texto, antaŭ aventuri al ia interplaneda vojaĝo pli longa kaj multekosta. Manĝaĵo, vestaĵo, iloj, leĝoj, ĉio estas aŭtentika, kaj specialaj gvidantoj kuj instruos vizitantojn por vivo en ĉiu planedo kun respektoj al regulo kaj profitante de frandecoj kaj strangecoj de frataj mondoj.

Oni estimas ke pli de du miljonoj de personoj po jaro promenos tra tiuj centroj dum estos en plena funkciado, ĉar estas granda la nombro de personoj kiuj ne volas demeti piedojn de la Tero. [112ª registro]

Tempoj de ŝanĝo

{11/12/2011} Planedo regita de Homo ŝajnis je bordo de ia katastrofo. Speco kiu sin montris lerta em uzado de manoj kaj cerbo ŝajnis mankhava de senco, pelmeleca kun formo de montra kaj malekvilibrita vivo. Tiel evidentiĝis fino de tempoj.

Punkto de rompiĝo, de krevo estis aktiviganta. De iu momento al alia povus aperi novajn sintenojn, agojn, novan pozicion rilate al vivo. Se tiu nova sinteno estus de nescieco kaj batalado aŭ de interkonsentiĝo kaj paco, neniu sciis en tiu epoko. Iuj deziris ian finon de tempoj, kun multe da fajro tra aero por bruligi malpurecaĵojn. Aliaj volis esti kunportitaj, suprenirantre al ĉieloj aŭ al ekstertera spacŝipo. Aliaj kontemplis malpleneco, sin mortis aŭ lasis sin mallevi fizike kaj psikologie en depremaj krizoj, atendante savon kiu ne venis.

Surde, homoj ne aŭdis kriojn de siaj propraj koroj kiuj petis agojn pro Amo. Ami si mem kaj gajni fortojn por ami proksimulojn. Ne estis alia maniero. Homoj kiuj komprenis tion kio alvenis finon de Erao de Timo, sin malfermis al tiu realeco. Kaj ekonomia rompo rompo, homa malfeliĉo, tormentaj plendoj de natureco estis em dua plano. Kiel nova vivo kiu eknaskas libere kaj sin trovas antaŭ forto de ia tempesto, ili sin subtenis stare, en fido kaj en amo al reala vivo. {33ª kroniko}

Neatendita malkovro

[19/11/2017] Apero de ia hometo, kun malpli ol unu metro, vivante meze sudamerika foresto moviĝis departamento de monda natura vivo ĉi semajne. Tiu malgranda estulo de verdflava koloro kaj homa sinteno, havas proporciajn mienojn, estis tute nuda kaj ne lasis dubojn ke estas multaj misteroj por esti malkovritaj em planedo.

Kontakto estis farita dum multaj ekspedoj de studoj kiuj realiĝis ĉiujare por kolektado kaj studado de plantoj kaj bestoj kune Sciencaj Institutoj de esploradoj kaj Universitatoj. Hometo estis tiel surpriza en vidi esplorantoj kiom ĉi tiuj en renkonti lin ĉe rivero, kie ili haltis por trinki akvon. Reago de miro estis sekvita de retropaŝo, tiom de unu flanko kiel de la alia; sekvita de fuĝo de hometo ene foresto.

Aro de scientistoj kaj lernantoj decidis do kampi en tiu loko, kaj pace atendi revenon de tiu nekonatulo, dum iuj faras etajn esploraj agoj ĉirkaŭe tiu teritorio por trovi spuron de tiu homo. Se oni konfirmas ekzistecon de pli de tiuj etaj estuloj, kaj tiu ne estas izolita manifestiĝo, scienco estus antaŭ pli unu enigmo por esti malkovrita en ĉi granda gren-plantejo de homa ekzisteco em ĉi planedo. [111ª Registro]

Rompiĝo de sistemo

{27/11/2011} Tio kion homo serĉis en tiu fino de 2011 estis minima bona senco, de ekvilibro em ago de siaj regantoj. Dum multaj restis sem laboro, sem espero, regantaro daŭris helpante grandajn ekonomiajn korporaciojn, bankojn, Instituciojn kreitaj por savi sistemon ĉirkaŭitaj de kredoj de valoroj kiuj jam sin montris eraraj. Kial savi sistemon kiu ne privilegiis plej multkosta valoroj or supervivo de homa speco. Kiu ne respektis naturecon, nek propan homon kiu kreis ĝin?

Krizo malfermus dolorajn vundojn de mezo de popoloj. Avancitaj popoloj pensitaj kiel ordigantoj, iĝis animalaj en batalado kontraŭ retenigantaj fortoj. Ia junularo kiu estas pli kaj pli seniga de espero esprimis, kun ŝtonoj kaj lignoj, ilia ribelemo pro manko de horizonto en iliaj vivoj. Ne estis jubileo en trairi ŝtuparon de sistemo se tiuj paŝoj kondukis al neniu alia loko krom abismo de homa angoro: kuri antaŭ pozicio kaj mono kaj, granda parto nur de supervivo, kaj lasi tra vojo ia rompigita animo pro manko de Lumo kaj Amo. Ili batalis por havi laboron, por havi lernejon, por havi manĝon, por havi minimuman rajton esprimi. Kia planedo estis tiu, kun tiom da senigo de bona senco? {34ª kroniko}

domingo, 27 de novembro de 2011

Loĝante en altaĵoj

{05/11/2017} Hodiaŭaj sploroj montris ke indicoj de mortoj kaŭzitah de akcidentoj malgrandigis. Fama diktado “akcidentoj okazas” nun estas anztataŭita de tiu disvastigata frazo de propagando de Centro de Antaŭgardo de Planedo “akcidentoj sin preventas. Maniere ke estas em kontakto de homa estulo kun maŝinoj, en laboro aŭ hejme, aŭ en ago ĉe natureco estas multe pli atento kaj sekureco rilate al vivo de tio kio estis antaŭe em mondo.

Kun raciiĝo de homa okupado en teritorio, nenia terfiksado aŭ homa urbiĝo estas konstruata em danĝeraj lokoj, proksimaj de riveroj kun varia flukso, mara kosto kiujn estis submetitaj al grandaj turbuladoj kaj multaj aliaj geogafriaj sektoroj kiuj povus kunporti danĝerojn al vivo.

Ĉi ĉio, tamen, ne malpermesigas ke akcidentoj em anksio por entrepeni novajn aventurojn kiel ĵusa sperto de du familioj em Aŭstralio kiuj insistas vivi en aero – en balonoj – aŭ netimema grupo de alpistoj kiuj konstruis urbeton sur eskarpo de montaro en Hindio: ili vivas litere pendigitaj. Dum tio, domoj de glacio estis disvastigitaj tra Azio, sekvante antikva modismo, kaj eĉ domo ĉirkaŭita de fajro jam estis konstruita en rezervo por doni al loĝanto percepto esti tute protektita kontraŭ bestoj kaj viruzoj. Havanto de tiu domo rakontas ke jam okazis al li etan akcidenton, kiam mekanikismo de fermi kaj malfermi pordon, haltante kurteno de fajro, ne funkciis. {110ª registro}

Natureco muĝas kaj homo reagas

{13/11/2011} Pli unu tragedio estis anoncita kun rapida degeligo de polusa ĉapo. Alia martremo en Azio, ne demetis nur vivojn, sed ankaŭ esperoj kaj kredoj. Malnovaj tensioj emerĝis kaj eĉ abunda solidareco ne kapablis reakirigi serenecon de koro de homoj kaj ili ekkomencis batali inter si. Ia fendo, en fondo de oceano, pruvis kapablecon de detruado de alia flanko de planedo. Moaio falis, kaj kun sia vizaĝo turnigita al horizonto, ekploris pro homaj estuloj.

Migraj ĉenoj de birdoj estis haltitaj, tiel kiel reproduktado de balenoj, maraj mamuloj kaj grandaj bestoj. Pligrandigis manko da akvo, afektante eŭropo, kaj sazona malvarmo montris sian povon de detruado- ĉar vakcinoj ne estis sufiĉaj por ĉiuj. Entuziasmo sin malaltis. Protestoj kontraŭ malkapablecoj de regantaro pligrandigis al danĝera ŝtupo.

Malgrandaj landoj sin strebis por foriri de ekonimia krizo kaj popola movado eksterigis tutan furiozon katenitan kontraŭ “sistemo”, faligante alĝustojn kiujn regantaro pruvis fari, sem ke iu montrus proponon por akordigi. Solvo ĉiam estis en koro de homoj: serĉi humilecon en sia eno, multe servi kaj labori pro bonaj kaŭzoj. Multaj koplodis kaj subteni ekvilibron. {35ª kroniko}

sábado, 29 de outubro de 2011

Reŝarĝante baterioj

[22/20/2017] Avancoj de naturista medicino permesas oferi al homa estulo ian novan fiziologian kondiĉon en hodiaŭaj tagoj. Kun novaj malkovroj de reekvilibrigantaj centroj eblas malpliigi efektojn de korodado de la fizika korpo ĝis 70%, inkludante haŭton, oston, muskolon, kardiovaskula spira sistemo, finfine, ia revoko kiu kovris tutan homan fiziologion. Korodo kiu sin kumulis ĉiujare de uzado povas esti mortinta kun novaj teknikoj de fizikekzamenoj kaj traktadoj.

Pasi per iu el tiuj centroj, unu fojo po jaro, iĝas kutimo, por prevento de sano de popolo. Kun unu semajno de interniĝo, kiu envolvas diagnostiko kaj reordigantaj servecoj, persono eliiras kiel nova, revenante al siaj aktivecoj. Ĉiujara diagnostiko preventas aperiĝo de iu ajn grava malsano kaj eldiras fizikajn necesojn de ĉiu laŭ sia kutimo de manĝaĵo, ripozo, fisika, mensa kaj emocia aktivecoj montrante individuajn solvojn kaj traktadojn kiu komencas esti liveritaj ankoraŭ em interniĝo intensmaniere.

Hodiaŭ ni povas diri tion ke homa estulo vere longigas sian junuecon nature kaj havas splendan maturiĝon. [109ª registro]

Kolonoj de homaro

{30/10/2011} Ĉiu konkerita superega valoro, en unikaj momentoj, per pli disvolviĝintaj popoloj de planedo, devas esti antaŭgarditaj de ĉi mem popolo kiu suprenirigis ĝin. Kaj liveru al novaj generacioj kiuj aperas kiam okazoj sin prezentas, por bonfarigi pli grandan nombron de personoj kiu eblos.

Tiel estis kun flamo de Vero, kies fidinda deponitito estas homaro , ekde tempoj de kristo, kaj dekoj de aliaj valoroj kiel Egaleco, Libereco kaj Frateco, kies praktiko evoluis, jaro post jaro, ene koro de ĉiu kiu vekiĝis en konscio, suprenirante homaron al alia stato.

Flamo de Libereco, pasigita de Eŭropo al aliaj kontinentoj, em antaŭaj tempoj de 1500 D.C , irus nun esti kondikigita al kie? Ĝis kiu punkto bazoj de granda nacio estis ŝancelita per koruptado, profiemeco kaj orgojlo? Nek ĉiam granda tragedio estas fizika dekutumado, mallaboro, malsano, sed perdo de idealoj. Kiam riĉa nacio decidas privilegii nur iliaj plej egoismaj instiktoj, tiu nacio malsaniĝas, ĝiaj valoroj subfalas.

En ĉi etapo elmergiĝis kolono de frateco inter homoj, kiel plej granda valoro de kosma realeco. Venante por montriĝi unueco de homa rasio. Estus homo en kondiĉoj por starigi tiun standardon en planedo? Kiu lando ĝin prenus sur sin? {36ª kroniko}

segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Sen Vortoj

[08/10/2017]  Esprimi virtoj de amo, de ĝojo, de humoro kaj feliĉo estas praktiko stimulita em infanaj lelrnejoj. Educa sistemo evoluas ĉiutage, direkte al kompleta formiĝo de individuo kaj sia integriĝo al ekstera mondo, ne rompante kun sia ena percepto kiel estis en pasinteco de homaro, kie superregis eduko kiu sin turnis nur al ekstera mondo. Nun sistemo agas “ekde eno al ekstero”, postulante novan perceton kaj sintenon de flegantaroj, homoj kaj virinoj.

Estis tiom gratifike labori kun geetuloj en ĉi etapo de kreskado kaj malkovroj ke mezo de flegantoj de infanaj lernejoj estas libervolontuloj kaj lernantoj de “homarecoj”. Esti kun novaj beboj kaj infanoj fariĝis plezuron, kaj ŝanĝante ideojn kun novaj generacioj, tra mensakorapatio, ia pli avanca modelo de telepatio kiu entenas pensojn kaj emociojn.

Beboj estas percepptitaj en siaj sensoj kaj necesoj; pligrandaj knaboj en siaj voloj kaj ideoj, kaj knaboj kaj knabinoj rapide disvolvas, stimuligitaj je ĝusta mezuro de iliaj deziroj kaj kuriozecoj. “Nun ni scias tion kion geknaboj pensas kaj sentas”, entuziasme kaj motivite diras flegantaro. “Nun ni scias tion kion adoltoj atendas de ni” diras la geknaboj. Kaj ĉiuj gajnas kun tio. [108ª registro]

DISVASTIGITA KRIIZO

{16/10/2011} Tensio denove pligrandigis kiiam krizo metis komunajn civitanoj surstrate, loĝante sur ruboj kaj toloj. Ne estus tiel se registaro de grandaj nacioj reale serĉis solvon por monda ekonomio. Se ili volus trovi novan vojon por homaro. Solvo estis je ilia atingebleco. Dekreti ian ekonomion de paco; fino de bataladon kaj rapidigi revenon de soldatoj al hejmo por konstitui viicojn de renoviĝo de la lando.

Sed obstineco subteni ekonomian sistemon kiu delonge montrigas punktoj de malekvilibroj provokis katastrofoj kiuj sin sekvis. Ne estis la preskaŭ rompiĝo de Borso, nomigita Valoroj; pli granda malgajnon venis de malkrediĝo. Landoj estis malkredigitaj. Nacioj kiuj antaŭ estis orgojlo de sai loĝantaro perdis ekonimian kredecon, estrecon.

Nacio de Aglo estis dividigita sur preteksto de “komerca disvastiĝo”, sed vere perdis sian potencon al aliaj landoj kaj oni ne povis antaŭvidi dum kiom da tempo ili daŭrus subtenante sem makuligi la vokitan liberecon, dure konkekrita. Ĉiu pezo de malnova Eŭropo ekkencis premi malfortajn “ŝultrojn” ankaŭ. {37ª kroniko}

domingo, 2 de outubro de 2011

Tiuj kiuj vivas “tujan vivojn”

[24/09/2017] Planeda Regantaro publikigis, ĉi semajno, diskutado pri ĉeesto, inter ni, de tiuj kiuj vivas nomigata “Tujan Vivon”. Demando, pro tio ke estas defio al homa kompreno kaj akcepto estas diskonigata oficiale, ĉar traktas pri nova kategio de enkarniĝo, kaj kompreno de ĝia signifo povas helpi en kunvivado inter ili kaj aliaj homaj estuloj.

Ĉeesto de tiuj kiuj vivas “tujajn vivojn” en planedo estis konstatita pro granda nombro de kazoj rakontitaj de familioj, kaj registritaj en centroj de integra atento al sano, lernejoj, ktp. Traktas de individuoj kun frua elkreskado, kiuj manifestas objektiveco en siaj proponoj de vivo, granda indico de realiĝo de siaj celoj, fine foriras el planedo poste sep, ok jaroj de vivo, aŭ maksimume kun dudek unu jaroj, laŭ tio kio estis observita. Ili restas dum malmulta tempo, enkarniĝanta, sed realigas, en malgranda spaco da tempo, ian signifan vivon. Ilia elkarniĝo estas natura, obeante nenian normon de grava malsano aŭ akccidento.

Taksante realiĝojn de estuloj de “tujan vivon”, estis konstatita tion ke ili agas en ĉiu areo de homa kono, sed iliaj misioj sin koncentras en pli subtilaj kampoj de spiritaj, homaj kaj filozofaj valoroj. Iliaj ekziistecoj kaj agoj daŭros diskonigataj, kaj konoj pri ili, repasitaj al socieco por ke familioj, parencoj, amikoj povus kunvivi sem suferi – kaj adiaŭi ilin sen doloroj aŭ sennecesaj dramoj. [107ª registro]

Horo por ĝustigi kontojn

{02/10/2011} Vivante en maliberejo de menso, homo kredis tion ke kuri al feliĉo daŭre estis unika senco de vivo. Materiaj celoj satis aspiron de 3/4 de homaj estuloj en planedo. Ia pli malgranda procento kredis je tio, ankaŭ, sed malfidiis ke estis io transe. Kaj ia ege eta procentro kredis ke estis en planedo pasaĝe, nur por lerni. Kaj arde laboris por disvolviĝo de siaj animoj.

Homo denandis pri morto, pri perspektivoj de vivo en planedo, pri grandeco de iliaj nescieco, kaj grandaj sekretoj nerivelitaj, eĉ kun tiom da kumuligita kono. Ĵurnaloj informis tion ke klonita homo estis trovita de Sekreta Serveco. Kazo estis sufokiita kaj malkonfirmita. Temo estis rediskutata inter ĉiuj, kaj fondita povo ne helpis popolon avanci rekte al vero pri grandaj misteroj de vivo, pri realeco de Spirito kaj trompo de morto.

Diversaj planedaj eventoj estis preparitaj: tutmondaj sportaj eventoj, renkontiĝo de scientistoj. De homa flanko estis espero de grandaj realiĝoj. En spirita plano Dia Mzerikordeco agis permanente. Natureco de okazaĵoj montris tion ke alvenis horon de ĝustiĝo inter malekvilibritaj partoj. Ne estis tero sed maro kiu tremis kaj abundis. {38ª kroniko}

segunda-feira, 19 de setembro de 2011

Maniifestita Hierarkio

[10/09/2017] Kaj ludoj kivietiĝis tiam kiam anoj de Fondaĵo de Sakra Celo anoncis tion ke jam estis inter ni la komandanta hierarkio de ĉi nova Ora Erao. Ili anoncis tion ke dek estuloj de supera magniitudo jam manifestis ĉi tie em Planedo, kaj ili garantiis tion ke iuj el ili estos ĉeestantaj en kunsidoj de Planeda Konsilo.

Tiel, kunsidoj de konsilo iĝis novan scenejon de raviĝoj por homaro, ia amfiteatrode Amo kie Dia povo sin manifestas inter reprezentantoj de homa povo propiciante supreniriĝo de servantaj konscio.

Propono de “karto de spirita identeco” refluis kaj fervoro kaj fido estis foortigitaj inter popoloj. Miljonoj nun koplodas purigi kanalojn por sin volontuli em tasko de interbabilado kun spirita mondo. Iuj, tamen, jam perceptis tion ke tiu brilanta hierarkio ne venis al ni por ke doni helpon, kaj jes por prepari privilegiulojn por granda misio, en bonfaro al tiaj pli malfruaj planedoj.

Iel ĉi tuta movo ĉirkaŭ ĉi temo servis por stimuli novajn studojn kaj multajn preĝojn kaj sindono en la flanko de homaj estuloj, kiuj fortaliĝas pli kaj pli kiel homaj estuloj kiuj ili estas. [106ª registro]

Malsato kontraŭ teknologio

{18/09/2011} Antaŭ sonoriloj silentiĝu, voĉoj de savantistaj preĝejoj provis siajn lastajn kartĵetojn. Por inciti karitaton, necesis ke ili mem estu karitatecaj.Estis malkovrite tion ke akumulitaĵoj fariĝis polvon aŭ estis ŝtelitaj. Ne servis al vivo, ne mildigis finon, ne pligrandiĝis homon antaŭ Dio. Nek kun ĉiu el tiaj teknologioj, homoj ne sukcesis doni plej simplan paŝon: servi prooksimulon, satigi malsatuloj, helpi fratojn.

Povantuloj ne volis lasi siajn povojn, konkeritaj en subterejoj de nescieco, obskurantismo kaj egoismo. Malsato lasis sian spuron de detruado en mondo kaj kunportis malsanojn, maljunaj kaj junaj, por ombrigi vivantojn.

Konfliktoj de ekonomia krizo ŝajnis ne havi finon. Rigora vintro kaj neeltenebla somero mortigis viivojn de nordo ĝis sudo. Kaj pli tertremoj ŝanceligis Azion kaj Centron de Ameriko.Magnetisma influas humorojn. Proksimiĝis Granda Tutmonda kunsido. Ŝajnis ke koplodoj estis mulltaj, venante de ĉiuflakoj, profesiuloj de ĉiu fako, homooj serĉis foriron de planeda krizo. Kaj ne restis plu tempo por provi ĉiun solvon. Multaj suferos. {39ª kroniko}

quarta-feira, 7 de setembro de 2011

Nova ondo de novigantoj

[27/09/2017] Elektado de granda Konsilo sin realiĝis em ordo kaj harmonio. Venkis progresemuloj, kiuj nun estas plejparto de konsilo kiu reprezentos ĉiujn malnovajn landojn, nun adinistraciaj kontinentaj regionoj. Venkistoj promesis revizii iajn provokajn anoncojn kiel genetika kontrolo, perceptante tion ke popoloj, memvole, jam antaŭiris kaj estas multe pli respondemaj rilate al iliaj idaroj ol neniam antaŭe, elektante zorge sian paron.

Kuriozeco de mondo nun sin turnas pri kiel novaj gvidantoj proponos al spiritoj kaj mentoroj de homaro kiuj havas ian oficalan registron, ia identeca kardo, por kontroli iliajn ĉeestojn ĉi tie em planedo.

Koni hierarkiojn kaj sonĝojn frizitaj de multaj, sed multobelcoj de mondaj manifestiĝoj montras tion ke “spirita personaleco” estas ege influigita, laŭ kredo de kanaloj kaj strukturoj pli aŭ malpli nepersonalecaj. Ĉi temo amuziĝas al ĉiuj, anstataŭ ĝeni al la plej seriozuloj, disvastigas en siaj koroj certeco de tio ke homo revenis ludi kiel knabo kaj lasis siajn timojn pri spirita mondo al flanko. Ia grupo eĉ komencis movon por malkovri spiritan devenon de ĉiu homa estulo. Ideo estis kontrui registron, kun “kosmaj datumoj” kiuj faciligus universalan karieron de subjekto. La grupo ricevas miljonojn da aldonoj, ekde tiam kiam ideo estis lanĉita. Homo, finfine, sin amuzas. [105ª registro]

Konscio de solidareco

{04/09/2011} Mensaj problemoj, tiuj estu organa aŭ estu socia, ili multe kreskis en fino, minacante stabilecon de komuna subjekto. Ĉiu malsanulo reprezentis envolviĝo de ĉiu familio kaj parto de la Ŝtato, kiuj ne preparis sin por subteni tiun sennoma malfeliĉego: homo malsanis de perplekseco, malkonektita de si mem.

Tiu percepto de ena malpleniĝo, movigis multajn fakulojn, el ĉiu parto de planedo. Multaj sin kunigis por plifortigi organoj de psikosocia helpo, grupoj de mensa, psikologia aŭ energia asisto – aŭ disvastigi kuracadon kaj direktiĝojn. Scienco donis saltojn aĉ pli grandaj direkte al kuraco de gravaj malsanoj, nur ne estis kiel disponeblligi kuracon al tiu kiu bezonis. Iuj registaroj rompis patentojn kaj defiis insanajn leĝojn de grandaj korporacioj.

Kreskis solidareco de tiuj kiuj sukcesis agi kun relativa kalmo dum ŝanĝoj, kaj estis necese havigi konon, de teknologio, por transformi ĝin en io utila en ĉiu parto de homa vivo. Ne nur emocia ekvilibro de homo, kiel em organizado de sia vivo, laboro, studo kaj malokupiĝo – kaj nun supervivo de la speco.

Homo finfine perceptis tion ke li iĝis malamiko de tempo, ignoris spacon, nekapabla em uzado de sai energioj. Homaro ne plu sciis kiel sin orienti, labori kaj malstreĉi kun ekvilibro. Homo ne sciis kiel starigi realajn celojn kaj realigi tion kio li vere volis. Kiel do antaŭprepari sin por tio kio venos? {40a kroniko}

domingo, 21 de agosto de 2011

Planeda konsilo renoviĝas

[13/08/2017] Okazaĵoj antaŭvidataj por la kvin kontinentoj kaj Oceanio realiĝis. Torĉo de Liberiĝo kuris de unu kontinento al alia ĝis ĉiu estus libera de apartiĝemo, de egoismo kaj de ruiniĝo de batalado. Unuigita Planedo gajnis kosman staton kaj jam estas montrata kiel ekzemplo por aliaj planedoj kiuj ankoraŭ estas dividataj pro konfliktoj kaj prokrasto.

Dum tio, Sankta Stelo de Liberiĝo diskutas pri renoviĝo de pli unu Granda Planeda Konsilo. Mondaj estraroj sin organizis por partopreni elektadoj. Ili sin registris, kiel kaj nature, la nuancoj de dualeco manifestitaj tra du frakcioj konservemaj kaj progresemaj. Ambaŭ defendis tion kio, vere, estas projektita spegulo de aspiro de ĉiu homa estulo kiu volas avanci pli kaj pli.

Konsermemuloj volas imponi pli malrapidan marŝon; timas interdimensiajn eksperimentojn kaj aktiveco por registri manifestojn de animo. Tiuj iom pli kuraĝaj petas, tamen, akcelon de genetika kontrolo en generado, grandaj investoj en malkodiĝo de DNAo, atesto de spiritaj komunikoj, kaj se eblus, registro de spiritoj en konstanta kontakto kun homaj estuloj, speco de energia pasporto de animaj manifestiĝoj registritaj en planedo. Kaj vi, en kiu vi balotas? [104ª registro].

Nesolvita mondo de sonĝoj

{21/08/2011} Konata tragedio revenis al Afriko. Miljonoj de malsatuloj ombriĝis mondon, konata kiel civilizita. Kia civilizacio kapablis produkti tiel grandan tragedion? Homo daŭre insistis en ŝajni subteni kontrolon sur sia malgranda mondo, dum muroj disfalis, tegmentoj faladis kaj homa vivo estis malvalorigita, pli unu fojo.

Degelon, kiu dum tempo estis forgesita, denove zorgas scientistoj kaj nesufiĉeco de akvo en ¼ deplanedo montris etendiĝon de damaĝo kaŭzita pro malbona uzado de naturaj rimedoj. Ameriko, en krizo proponis malesperajn traktatojn – kaj pli kaŝitaj aranĝoj estis farataj. Dum tio, disvolviĝantaj landoj defiis ĉiun barilon, avancante senĉese. Falo de granda gvidanto ŝancelis eĉ pli la krediĝon de sistemo ke oni pensis esti neerarema. Kaj malgrandaj diktaturoj subfalis, lasante malfermatajn vundojn ene popolo.

Lasta generacio kiu naskis antaŭ ŝanĝo ŝajnis intui tion kio venos, sed restis anestezitaj pro teknologio. Alkutumigitaj al komputilaj ludoj kaj fikcio ili fantaziis magikajn solvojn por problemoj de superviviĝo: malnova kutimo de homaro. Tiuj kiuj lernis kun doloro, ne sonĝis. Ili turnis siajn okulojn al ĉieloj, al centro de iliaj koroj pretaj por ŝanĝi vojiradon de historio kiu estis legatitaj al ili. {41ª kroniko}

domingo, 7 de agosto de 2011

Festivaloj de Homaro

[30/07/2017] kiuj estis defioj de okupado de planedo kiu trapasis grandegan transŝanĝon? Kiel repreni pasintecon maniere fariĝi ekzemplon de tio kio plibone ĉiu civilizacio atingis? Kiel devas esti didaktiko por malbonaj ekzemploj? Kiel antauxgardi lingvojn, kutimojn, morojn sen katenigi popolon en malpermesiemaj praktikoj por sia disvolviĝo? Ĝis kiam eblas akcepti malsamecojn, subteni respektojn, kompreni kulturojn multe malsamaj inter si?

Ĉiu el tiuj demandoj estas farataj kaj studataj je Universitatoj kaj lernejoj, sed precipe tiuj dividataj je kunsidoj, komunumaj konsiloj kaj festivaloj. Jes, festivaloj sin riveliĝas kiel plej bona maniero por allogi popoloj por ŝanĝoj, eduki kaj montri vojojn por plena kaj sana disvolviĝo de popolo. Per ili, popolo havas allogan renkonton kun pli granda arto, holografa pentraĵo, “sisis” projekcioj, literaturo kaj, ĉefe, aŭtentikaj popolaj esprimoj tra muziko, danco, kaj aliaj modalecoj.

Jam ekzistas jara cirkvito de la precipaj planedaj kaj kontinentaj festivaloj; kaj centoj da regionaj festivaloj kiuj obeas ordinaran kalendaron kiu rilatas al maljunaj religiaj festoj aŭ popolaj. Iom post iom tiuj festoj estas revivataj de popoloj, pro simpla neceso esprimi ĝojon kaj dankemon. Ne estis neceso paroli pri repreno de kulturo aŭ antaŭgardo de pasinteco – iniciativoj aperis de neceso reveni al pureco aŭ spontaneeco de jubilo kiu venas rekte de koro. [103ª registro]

Necesa ŝanĝo

{07/08/2011} Estus homo fine sin preparante por paca ekonomio?

Malgraŭ penoj de multaj regadoj, ekonomia balanco de planedo ne sin ekvilibris je 2011. Novaj fokusoj de malharmonioj ekaperis de ribelemaj frakcioj em Afriko kaj maljunaj kvereloj inter fratoj pliintensiĝi en Oriento. Vulkanoj, martremo kaj ventegoj lasis sian spuron detruadon kaj denove bruligoj, frostoj kaj sekoj pligravigis en ĉiu kontinentoj.

Por alia flanko, riĉeco floriĝis de fundo de maroj kaj novaj min-tavoloj estis malkovritaj ene Tero. Rekordoj de produktado en iuj landoj sin antaŭmetis al neimageblaj perdoj en aliaj. Tiel kiel ia hejmo em malharmonio, urĝis ago de “ordigantaj gepatroj” por flui amo ene Universala Familio. ONU estis postulita en sia rolo de monda organizo kaj denove estis pledata la egalan partoprenon de landoj en grandaj decidoj.

Ekaperis konscio respekte al novaj ideoj kiuj povis ordigi kaoson. Sed solvoj prezentataj de scientistoj, politikoj kaj administrantoj jam ne atendis pri tiu emerĝoj de planedo. Estis petitaj ia ŝanĝo de ena ordo, ia profunda kirurgio en formo de pensi vivon, rilate al homaro kun siaj proksimuloj kaj kun mondo. Imperativa ordo estis abandoni armilojn kontraŭ aliulo kaj etendi manojn por fratoj. {42a kroniko}

domingo, 24 de julho de 2011

Mirinda Planeda Destino

[16/07/2017] Je ĉiu tago riveliĝas nova plataĵo de realeco por esti atingita, kaj ni promenas direkte al ekzisteco pli kajpli perfekta. Je mateniĝo de ĉi planeda, benita de lumo, paŝoj direkte al pli granda konscio, plivastigas variecon de kono de homo pri si mem kaj pri kosmaj leĝoj. Ĉi kontribuo de informoj venas ne nur de instruadoj kaj studadoj, sed ankaŭ de profundigo em silentaj dialogoj ene ĉiu, kun sia ena gvidanto.

Pli konscio, pli tasko, pli serveco. Ne estas oportuneco nek tempo por perdi. Homaj estuloj rapide avancas por plena harmonio en siaj enkarniĝantaj vestoj. Planedo jam ne fariĝis Paradizo; defioj estas multaj, sed bona volo por solvi problemoj, penado por fari pli bone je ĉiu fojo, entuziasmo por brakumi kaŭzojn kaj kontribui, sendube kontribuas por fari de ĉi mondo pli kaj pli bone.

Granda parto de agoj estas de korektanta ordo. Oni laboras por malpligrandigi teritoriajn malsamecojn, disdoni naturajn riĉecojn, fari havaĵojn esti alireblaj kaj solvi kompleksajn problemojn kiuj ekaperis meze kulturaj, konceptaj aŭ filozofiaj malsamecoj inter popoloj. Estas granda koplodo de Konsiloj por subteni respekton al diverseco, individueco kaj al iniciatemo de popoloj. Subteni planedan unuigecon sen unuformigi ĝin, sen amasigi ĝin. [102ª registro]

Helpo inter landoj

{24/07/2011} Dum Eŭropo tremis antaŭ ekonomiaj krizoj de malgrandaj landoj, aliaj kontinentoj sin movis por helpi ekonomiojn kiuj estis en danĝero. Vero estis ke planeda konscio jam estis intalita kaj homaro ne perceptis ke estis avataĝon vidi “aliulan ŝipon dronigi”, fine ni ĉiuj estis em sama ŝipo. Ies malutiloj ja afektis aliulon.

Kaj nun oni diskutis pri kiel antaŭvidi, antaŭzorgi kaj fari proviziojn por priservi al danĝeraj situacioj kiuj venos, en granda numero, forto kaj povo por ruinigi. Ankaŭ kreskis premo por plian repondecon de tiuj kiuj ke, ke por nescieco de leĝoj, metis em danĝero siajn kunulojn, estu tiu la proksimulo aŭ aliaj landoj.

Granda parto de problemoj de moderna vivo jam estis diagnozitaj, studitaj kaj regantaro sciis solvojn. Ordo sin imponis je disdoniĝo de riĉeco, promocio de edukado, sano kaj loĝejoj, en ia elportebleca situacio kaj, ĉefe, en harmoniiĝo kun aliuloj kaj naturo. Se ne estus klara decido sekvi kosman Ordon, konsekvencoj estus sentata de ĉiuj. Planedo sin preparis por ia granda skuado kaj multaj preferis prokrasti siajn decidon kaj resti en neprofitebla diskutado. Estus konsekvencoj, por ĉiuj. {43ª kroniko}

domingo, 10 de julho de 2011

Ĉies Mondo

{02/07/2017} En ia malgranda lernejo, instaligita em regiono de Aziaj Savanoj estis lokigita ian junuloj kiu faras registrojn de ĉeesto de aliaj homaj estuloj en ankaŭ pli tri planedoj, krom Sankta Stelo de Liberiĝo. Li sin ene translokiĝas al tiuj mondoj kaj rakontas vivstuaciojn multe malsamaj de tiuj kiuj ni vivas ĉi tie. Unu el tiuj planedoj estas loĝigita per grandaj hordoj de batalantoj, alia per homaj estuloj tro rigidaj kaj alia per homaj estuloj kies emocia centro estas tiom malforta kiel de beboj.

Tiu junulo, Julio Anorak, havis speciala ligo ekzotera grupo kiu praktikis disfaldiĝo – foriro de korpo – por memobserviĝo. Ĉiu el liaj kunuloj ne postvivis al planedaj ŝanĝoj kaj ŝajnis ke kontaktoo kun tiuj tri mondoj ekkomencis tuj kiam Julius rekomencis siajn meditajn praktikojn por sekvi “rastrojn” de liaj amikoj kaj koplodi komuniki kun ili. Li trovis neniu viva, sed li povis sin komuniki kun iliaj animoj, kio faciligis malkovron de loĝigitaj planedoj.

Kun tiuj malkovroj, ekaperas novajn demandojn pri destino de niaj animoj, kaj pri elektado de ĉiu. Kiuj estas tiuj estuloj kaj kial ili enkarniĝis em ĉi planedoj? Kiaj roloj ili plenumas en universala panoramo kaj kiaj kapabloj ili havas kiuj gvidis ilin al elvolviĝantaj planedoj? Al kie ni estas montrante per niaj aspiroj en granda universala kariero? {101ª registro}

Nova eka marko de homaro

{10/07/2011} Espero de ia nova kaj prospera mateniĝi ŝajnis ne fari parton de futurecaj vizioj de skribantoj kinistoj kiuj projektis iliajn ideojn dum estintaj jaroj de 2011. Akcelite homaro sin proksimis de ia nova eka marko, kaj multaj ankoraŭ ne ekvidis kaj ne sukcesis dimensii kiel estus vivo ĝojigata pace kaj harmonie.

Dum tio Nordameriko sin movis direkte al ia kompreniĝo kun Centra kaj Suda Amerikoj, kio gvidus al ia prospera Kontinenta Unuiĝo. Multaj pensis ke kaŭzoj estis de ekonomia origino, ke premo postuligis al granda amerika potenco fari aranĝojn por manteni fukciante la sistemon. Sed anonco de retirado de batalantoj kiuj okupis aliajn landojn kaj tiu “geedziĝo” havis originon en malsama inspiro.

Ŝanĝo okazis iom posto iom, imponis revizion de traktaĵojn kiuj disigis popolojn estas já centjaroj, kaj tio incitis kulturajn kaj diplomatiajn demandojn, sed dispozicio de popolo por sin malfermi al latinaj fratoj surpriziĝis kaj helpis envolvigitaj landoj superi barojn. Helpis ankaŭ fakto de Sudameriko esti ekaperante kun sia tuta ekonomia kaj produktiĝa potenco, sin montrante kiel alloga parulo.

- kio vere kondukis amerikanoj rompigi izoliĝon de suvereneco kiun ili imponis al si? Tiu okazaĵo, dum multajn tempojn atendita de tiuj kiuj sciis parton de kosma destino de ĉi planedo, estos okazigata per neatenditaj kialoj. {44ª kroniko}

domingo, 26 de junho de 2011

Punktoj de Rezisteco

[18/06/2017]  En batalado pro kompreno pri evolua sistemo homo klinis sin sur Universalaj Leĝoj. Ilia celo estas kompreni kialon de iliaj elektoj kaj kialon de dualeco persisti tiel akcenta en Universo. Forto de allogo de materio stimulas daŭreco de konservativecaj ideoj kiuj malpermesas ekspansio kaj livero al Estulo.

Procezoj de liberiĝo estas efika armilo por konektiĝo, sed materio diktas siajn postulaĵojn kaj estas facile por homo sin konfuzi inter deziroj kaj necesoj. Nuntempe, ia grupamaso kiuj sin nomis “kontrolantoj” montriĝis al konsilantoj de urbo de Tames. Respektindaj personoj, inter ili instruistoj kaj aŭtorituloj, kreis metodon kiu ŝajnis hipnoto por helpi personoj sin kontroli antaŭ tentecoj de ĉiutaga vivo, estu tiu rilate al manĝaĵo, sekso aŭ personaj ambicioj.

Procezo de sugesto estis donata ĉiutage en grupamaso al tiu kiu volus, kaj tio provokis grandan terursento en urbo. Manipulita persono vere prezentis grandan kapablon kontroli siajn emocioj, glateca sinteno kaj mildeco de karaktero, sed lasis gravajn decidojn al aliuloj por sin gardi kaj ne fari erarojn li mem. Intento de sperto estis bona, sed rezultojn estis ruinega, konkludis ekskontrolantoj, kun helpo de konsilantoj. Demandoj pri livero de libera volo kaj respondeco pro decidoj estas nun profunde debatitaj. [100ª registro]

Avancoj de Homaro

{26/06/2011} Tiel kiel komuna homo elspezis grandan parton de sia vivo sen vere atingi sian liberecon ene sistemo, ankaŭ planedo anksiis pro libereco tiamaniere kiel homo uzadis ĝin. Tio kion fakuloj montris kiel integrita mondo, ia viva organismo, ankaŭ inkludis sian loĝantaron.

Homa penso influas en maniero pere kiu li vidas mondon, pensas pri mondo kaj promenas sur ĝi. Kaj se individuo mekanike aŭ danke piedpaŝas sur ĝi faras tutan malsamon por ekspansio kaj evoluado de ĉi mondo. Kio estas la senco de tio ke ni spertas materian vivon? Kial ni venis al planedo de osto kaj viando, tero kaj salo? Kie ekkomencas rajto de homo sin materiigi kaj kiu informas lin pri siaj devoj al naturo kiu pruntedonas krudaĵojn?

Malfeliĉe la mensa kaj emocia nescieco en kiu homo estis metitaj estis forpelitaj al fakuloj pri socia psikologio. Dum multaj zorgis pri supervivo de korpo, mantenado de sano kaj daŭrigeco de vivo, malmultaj sciis pri profundeco kiu koncepto de respekto al vivo enhavis.
Sed de decido ami proksimulo naskus realan reprezentecon de homaj estuloj, por atenti pri interesoj de homaroj, kaj tiu tempo estis alvenonta. Urĝis nova luma blovo, de konstrua inteligento, kaj ĝi ekaperis meze nebulo.

Planedo, kiel viva organismo, sin movas, spiras, evoluas, servas. Silente. Ekzemplo por petulantaj pasaĝeruloj kiuj ĉi tie loĝis, loĝas kaj loĝos dum milionoj da jaroj ankoraŭ. {45ª kroniko}

domingo, 12 de junho de 2011

Spirito Estas Fokuso de Intereso

[04/06/2017] Ne gravas kiom homo avancu, ilia kreeca kaj luda povo inspirigas ilin levi antaŭen fantaziojn kaj ideojn por kompreni ĉirkaŭantan mondon. Novaj Integritaj Sistemoj de Sono, Imaĝo kaj Sencoj – aŭ simple “Sisoj” (antikvaj filmoj) enhavas kiel temo la spiritan mondon. Koplodas vidi tion pri kiel vivas spiritoj, kiajn konfliktojn ili havas, kiajn celojn manĝigas ilin, kio farigas ilin elekti al bono kaj al malbono kaj kiel ili reagas al Leĝoj kiuj regas la plej Altaj Sferoj estas moto novaj kaj mirindaj “sisaj” projekcioj.
Komence aperis “sisojn” pri Ribeliĝo de Lucifero, kaj aliaj, kiuj multe intereiĝis al loĝantaro de planedo. Poste venis revizigitaj historioj pri Adamo kaj Evo, vivo de anĝeloj kaj keruboj, spiritoj kiuj ascendis kaj ĉiu speco de ĉiela ĥierarkio.
Nomigata “scienca fikcio” iĝis konata, nuntempe, kiel sublimina projekcio de suprakonscio, perceptante tion ke homo estas ia estulo multe pli integrita al realaj okazaĵoj de universo ol antaŭe en pasinteco. Kaj kapablas kapti tion kio okazas en variaj dimensioj aŭ sfereoj de ekzistecoj.
Dum tiaj okazaĵoj ne estas validigataj de kontrolado de realeco, ili estas kategoriigitaj kiel sublimina projekcio, reala aŭ kreeca, pligrandigante koncepto de “scienca fikcio”. Ne plu temas pri io kion povas esti farota en estonteco, sed pri io kio estas reala kaj estis prenita de estonteco. Kunporti ĉiutago de spirito por homa kompreniĝo en hodiaŭaj tagoj, tra “sisoj”, grandajn amasojn. [99ª registro]

Rapida Transformiĝo

{12/06/2011} Loĝantaro de planedo ankoraŭ ne estis konsciaj pri leĝo de balanco kaj harmonio kiuj jam antaŭe ekzistis je universo ( eĉ antaŭ de iliaj ekzisteco surtere) kaj ili daŭris montrante neracieco en regado de planedajn heredaĵojn. Demando ne estis scii ĉu estos manĝaĵo aŭ ne por manĝigi popolon de Tero, sed ja estis kompreni urĝeco kiu devenis kune venontaj fizikaj ŝanĝoj kaj alveni al kerno de venontaj okazaĵoj. Kial landoj ankoraŭ batalis inter si? Ĝis kiam regantaro insistos en aĉetado de armiloj kaj strategioj por sin defendi? Kun kia celo personoj akumulis riĉeco? Kiaj valoroj de vivo estis forpelitaj dum tiom da tempo?
Transformigitaj okazaĵoj de planeda geofiziko estis vivataj kaj sentataj kiel tragedioj por homaro. Ia profunda doloro aperis kiam ni ekvidis niajn erarojn, malfeliĉo pro tio ke ni ne antaŭvidis okazaĵojn, en necesa profundeco, naciojn disfalis. Eĉ kune akumulita sperto, homo ne kapablis krei mekanismojn de protektado kiu atingus al ĉiu homo.
- kiom da organizacioj kiuj reale studis kondiĉoj de planedo? Kiel ili sin komunikis? Kie estis rezultojn de iliaj studoj kaj diskutoj? Kial avertoj de raportoj ne estis uzataj de regantaro ĝustatempe por savi personojn? Kiaj pligrandaj interesoj estis krom homa vivo?
- kial ekzistis tiom da fakuloj en ĉiu el teraj temoj se estis kuniganta agento por krei novajn sociajn parametrojn? Kio okazus se planedo estus celo de ambicio de estuloj de aliaj landoj, iuj tiom preda kiom homoj jam estis? Kaj niaj eksterplanedaj fratoj? Kiel ili povus helpi nin meze ĉi kaozo? Estus tragedio la necesa incito por unuigi homaron? Aŭ povus esti Amo? {46ª kroniko}

domingo, 29 de maio de 2011

Esploraj Vojaĝoj

[21/05/2017] Bazo de kontakto kun popoloj de aliaj planedoj estas la sama kiu estas donigata tra eraoj ĉi tie em nia mondo: konante aliulojn, ni povas malkovri novajn aspektojn de nia propra homareco. Kaj ni povas venki barojn kaj apartiĝojn. Esti en unuiĝo kun kosmo, esti em unuiĝo kun aliuloj, ne estas ekzerco de retoriko. Estas akompani tuŝebla flukso de senĉesa movo de kosmunueco kaj tiel esti ĝin.

En iro kaj reveno de niaj spacaj ŝipoj direkte al najbaraj planedoj, kaj aliaj trans ilin, staras principoj de homa ekzisteco: Malkovri kreadon je lumo de kono. Nek certeco de homo estas kunkreanto de universo haltigas grandan kuriozecon kiu movas miljonoj direkte al spaco – ili volas koni ĉion kio estas por vidi kaj kio ekzistas por esti kreata, tuŝata, gustumado kaj flarata. Ili volas iri pluen: partopreni okazaĵojn, agi kaj lasi registron de iliaj trairo en kosma historio.

Ĉi spaconaŭtoj agas kiel merkatistoj de pasinteco, kaj kunportas riĉaĵojn de kulturoj de tie kie ili laŭiras. Nek akcidento de trairado demetas entuziasmon de tiuj vojaĝantoj, nek malfacileco de komunikado, kutimoj, malsamaj koncepton, ensorcxasa iliajn animojn. Kaj homoj trovadas novaj kunuloj de vojaĝo en esploraj vojaĝoj for de sistemo, kaj sin surprizigante kun tiuj lumigitaj estuloj. Alia notebla konkero estas de nemateria natureco: sperto de reala senco de frateco. [98ª registro]

Genioj meze superpopuliĝo

{29/05/2011} Ebleco de superpopuliĝo de tero estis denove temo por mondaj diskutado. Kiam numero surprize ekkomencis denove pligrandigi, ĉefuloj de plidisvolviĝintaj nacioj devis koncentri en relativa antaŭgardo al veteraj ŝanĝoj kaj tutmonda disvolviĝo, sed ili volis scii tion se produktado de manĝaĵo estis sufiĉa aŭ ne por manĝigi tutmondan loĝantaron. Suspekto de ke homoj daŭros generante sen modereco kaj bona senco, lasis esti negrava katastrofa supozaĵo por ombrigi ekonomiistoj kaj sociaj scientistoj.

Ĉinio, poste jaroj de popola kontrolo, vidis ŝveli siajn statistikojn je ĉiu jaro, kun ekkomenco de kreskanta ekonomio de la lando. Rezulto de tio estis provo de kamuflita de Ĉinio, en eksterlandaj teroj, por produkti manĝaĵo, kaj konsekvenca reago de envolvita lando. Dum tio, Eŭropo daŭris inĵektante mon-rimedoj en programoj de stimulo por pligrandigi taksoj de naskiĝoj de sai loĝantaro, sensukcese.

Meze 2011 nova muzika genio surprizigis homaron, kaj oni konstastis tio kion ekkomenco de genialeco kreskis kaj disvastigis en variaj areoj de homa kono. Ankaŭ konata grupo de monda komunikado eniris en kolapso kiam eta ĵurnala agentejo denunciis partoprenado de ĉi amaso em incito de batalado, kaj manipuliĝo kiu estis ene siaj televidaj raportoj. Kineja industrio daŭris prosperante, tiel kiel sportoj kiujn kunportis novaj kaj surprizigan talentoj al mondo. {47ª kroniko}

Sakra karaktero de planedo

[07/05/2017] Tiel kiel hodiaŭ ni havas rilaton, kiu bone disvastigas, kun popoloj de aliaj loĝitaj planedoj, ankaŭ niaj nekvietaj animoj sin elklinis sur kono de ena natureco de ĉiu popolo por plibone kompreni kiel avanci tra nia evolua vojo. Iuj popoloj estas dotitaj de granda emo al arto kaj beleco , aliaj al sciencoj, logiko aŭ eĉ filozofio.

Karakteroj de ĉiu planedo montris tion ke dum iuj eskapis de Lucifera ondo kaj restis fidemaj al Luma Vojo, aliaj elcedis kaj estas subtenitaj ĝis hodiaŭ en gigantaj konfliktoj kiel tiu kiu trapasis nia planedo nuntempe. Hodiaŭ Sankta Stelo de liberiĝo ĝuas specialaĵon kiu pravigas ĝian nuntempa baptanomo, ĝi estas planedo de specialaj karakteroj ĉar estis purigita kaj sanktigita, meze ĝia disvolviĝanta vojo.

Komenco de elekto de kristo por ĉi tie enkarniĝi kaj loĝi farigis homaron doni evoluan salton en la plej grand-valoraĵo kio ia popolo povas deziri por sia materia kaj spirita iniciato: patreco kaj dia genetiko kiuj pligrandigas eblecon ami proksimulon.

Nenia instruado sukcesas doni pli dimensio al kreita estulo ol senco de amo. Tiel ampleksigas komprenon de homoj pri siaj planedaj gefratoj kaj percepto de tio ke estas nia devo ilin helpi. Privilegio vivi kune kristo donigis al ni evoluan staton, sed pligrandigis nian respondecon al ceteraj planedoj. [97ª registro]

Aleatora Reproduktado

{15/05/2011} Homa estulo, kvankam teknike sukcesas fari klonojn eĉ de si mem, ne evoluis filozofie pri vera natureco de reproduktado kaj formiĝo de popola kontigento – daurigis reproduktante neracie, mistike, malzorge, sem nenia gentika preparo de la estontaj gepatroj. Tiu estis bazo de tiom da malfeliĉoj, homaj tragedioj, frenezeco kaj degenerado.

Teruraj kazoj de mortoj envolvante komunaj individuoj: patroj, filoj, patrinoj, avoj estis kalkulataj grandamase en mondo, kaj faritaj la esploroj, oni konstatis tion pri grandaj nombroj da personoj kun psikologiaj kaj psikiatriaj mensaj malsanoj, krom neurologia kaj psikosomataj. Ankaŭ nova formo de hipersentemo al komandoj, al reguloj al respekto estis detektitaj en sociaj amasoj, kiuj manifestis perforte, kaŭzante malordo en variaj partoj el mondo.

Gvidataj de neracieco, homoj kaj virinoj ŝtelis, detruis, assaltis kaj vundis tion aŭ tiun, ne gravante kio aŭ kiu ĝi estus, kiam ili estis antaŭ hazarda okazaĵo kiel malfruiĝo de trajno, prokrasto de ambulanco aŭ postulado de tarifo aŭ takso. Homaro vivis lastajn kaj decidajn momentojn de lernado. Tie evidentigus lolon kaj tritikon. {48ª kroniko}

domingo, 1 de maio de 2011

Prakaŭzo

[23/04/2017] Kaŭzo de tio kio ni vivas hodiaŭ, estas en estonteco, tial ni estas konektataj al transformiĝo de evoluado de niaj animoj. Ĉiu el pasintecaj sciencoj kredigis nin de kontraŭo, ĉar studis kaŭzojn rigardante malantaŭen. Se tiam ili lasus plurigardi pasintecon, kaj lanĉus iliajn okulojn transe supro de imagiĝon, do ili devus vidi ion divenata en horizonto: tio kio venas transe, longitudo kaj senfina spaco, ebleco progresi alten, ne rilate al edificoj aŭ ĉiel-skrapantoj, sed al propra homa materio.

Kaj surbazitaj en tio kio eblas la novaj sciencoj, niaj okuloj fortune povas profunde splori estontecon, ne por fari stultajn divenaĵojn kiuj iu ajn statistikisto kapablas dimensii, sed por konfirmi punkton de certecon respekte al vojo kiun no volas sekvi en nia kosma kariero. Se estas monstrata al vi eblecon esti komunie kun kreanto em propra paradizo, nenio estas pli inteligente ol koni necesitajn paŝojn por tiu triumfa momento. AŬ elekti sekvi, laŭ sia propra libera volo, vojo de aventuroj, ĝis trovi aiajn proprajn certecojn kiuj gvidos vin al fino de vojaĝo de via animo.

Pro ĉi kialoj, ascendaj materioj gajnas prestiĝon en grandaj Universitatoj, malgraŭ esti elekto de malmultaj. Kompreno pri tio ke atingi escptan kondiĉon de konoj ne estas sufiĉe por esti limigitaj, farigas multajn serĉantojn esplori pli profunde demandon pri homan emon.

Ĝis tiam kiam lasta partikulo, de lasta atomo, de lasta genetika ĉelo ne estu lumigata de ia plena certeco de kapablo kaj konsento pri kiu vojo volas sekvi, homo ĉiam povas elekti malsame ol tiu kiu estonteco montriĝas: vojo de unuiĝo kun Dio. [96ª registro]

Inteliganta vivo kaj subvivo

{01/05/2011} Homoj disvolvis novajn teknologiojn por spaca programo kaj ili estis surprizigitaj kun rezultoj. krom radaroj, satelitoj kaj spaco ŝipoj uzataj tiam – lasera teknologio permesis novan ŝancon por interagi en spaco. Mesaĝoj estis sendataj por satelitoj kaj resendataj transe space, tra laseraj kanonoj. Kaj novaj tipoj de datumoj revenis en formo de ondoj surprizigante scientistoj. Certeco de inteligenta vivo em aliaj planedoj ekkomenics esti konfirmataj, kaj kreskis mirecon de homaro rilate al eblecoj kun aliaj vivestuloj de Universo.

Por ordinaraj homoj vivo fariĝis dura kaj angora: senĉesa kurado por supervivi, teknologio kurante mejloj antaŭe. Konstanta manko de tempo por ĝui vivon kaj ami. Pezis akumulon de sentoj maljusteco, malplia valoro, de malkompleteco kiu trapasis homan animon.

Socieco ŝajnis nekapabla por rilati kun malbonaĵoj generitaj en sia propra interneco. Dum materia kurado, kiam bazaj valoroj estis forpelitaj, ili ne povis eĉ imagi kiom tiuj valoroj mankus en disvolviĝo de novaj generacioj. Kaj konvencia eduko ne estis sufiĉa por konvinki ilin havi sana vivo, praktiki honestecon,ŝati laboron aŭ pasi spertojn de junueco sen liveri sin al malvirteco aŭ frenezeco. Problememuloj jam estis miljonoj de personoj kun ia mensa malsano, devio de konduto, fizikaj, emociaj aŭ intelektaj malsanoj. Legioj de malfeliĉuloj. {49ª kroniko}

domingo, 3 de abril de 2011

Mirinda respektata natureco

[26/03/2017] De belegaj arbaroj de grandega amerika kontinento, novaj mirindaĵoj povas esti rivelitaj kun integriĝo de Sudo, Centro, Norto de Ameriko. Avidaj kaj amaj serĉantoj sukcesis penetri iajn misterioj de Amazonia arbaro, kiu estis antaŭgardita. Ŝajna frenezeco de pasinteco, detruado kaŭzata de nescieco kaj ambicio, estis necesa por lernado, servis por inciti en homaj estuloj veron de tio ke, sem respekto al naturo, homoj ne avancos.

Nun novaj trezoroj estas malkovrataj ( kaj respektataj) ĉiutage, esti tiu besta aŭ vegetala speco kiuj oni jam kredis mortata, estu en malkovro de novaj ekzemploj de de flaŭro aŭ faŭno. Natura rezervujo de planeda vivo abunde malfermis por nova homa estulo de erao de Lumo kaj Vivo.

Suprizoj ne haltis rilate al esplorado de Amazonio: krom nuna malkovro de tri piramidoj kiuj havis sian ekzistecon negita dum jaroj en pasinteco, kiel ebleco aliri en interteraj portaloj estas preskaŭ malkovrota. Piramidoj ne nur ekzistas kiel estas plenaj je arkeologaj trovaĵoj de granda valoro por homaro. La plej grava malkovro estas antikva registro en ŝtono de ia popolo kiu havis nekomuna staturo, probable ruĝa raso kiuj loĝigis em montaro kaj poste moviĝis al Amazonio. Ŝtono povas fariĝi speco de “genetika mapo” de rasoj kiuj komponas homaro ekde nememoreblaj tempoj. Kurioze estas tio ke desegnoj en ŝtono montras ekzisteco de nova homo, kombinado de tiuj devenoj.

Rilate al intratera aliro, scientistoj kunvokas ne nur restantaj indioj de regiono, kiel specialistoj em geofiziko kaj astronomio, ĉar tiaj portaloj obeas brilantan stelan sistemon por fermi kaj malferemi. [94ª registro]

La vera senco de Devo

{03/04/2011} Meze grandaj geofizikaj ŝanĝoj kiuj daŭris sinsekvante em planedo, kiel tertremoj, ventegoj, veteraj kontrastoj, kaj nemezurita perfoforto generata de propra socia sistemo, homaj estuloj devis fari pli profundajn reflekton pri ĉies rolulo antaŭ malbonŝancoj, antaŭ malfeliĉego, malfortuneco...

Nek ĉiam heroa ago eblas, nek ĉiam estas videbla feliĉa fino, kaj reala solidareco iĝas necesa por asisti al proksimulo. Sed kiel promocii agon de efika helpo kiam kvanto de okazaĵoj superas kapablo asisti? Estis tiel inter 2010 kaj 2012. Kiam raportoj de neĝa pluvego ekkomencis ie en planedo, tuj sekvis inundoj kaŭzitaj de pluvoj en aliaj landoj, tremoj sekvitaj de tertremoj en aliaj punktoj en planedo, kaj pli sekecoj kaj ruinigo de kulturejoj en alia, sem tio ke problemoj de tie aŭ ĉi tie havu pretan ripariĝon.

Ia tero ŝajne disbatita, popoloj ŝirmitaj en tendoj, kronikaj problemoj de malriĉeco kaj mizereco en iaj landoj, sen videbla perspektivo de solvo – kaj viva planedo daŭras movigante, reagante, demetande grundojn de tutaj popoloj, kunportante ŝanĝojn tratero, fajro kaj aero.

Leciono preservi vivon, en plej profunda senco, ekkomencis esti komprenata. Ekzemploj de superiĝo de doloro, de vera altruismo, de malavareco kaj kuraĝo estis en memoro de tiu kiu serĉis kompreni kaj helpi aliulojn. Percepto de tio ke ia korpo nur havas realan vivon tiam kiam homo superas baron de egoismo, estis lernata tiam. Nemateria valoroj estis fortigante meze malbonŝanco. {51ª kroniko}

domingo, 20 de março de 2011

Homo lernis lecionon?

{12/03/2017} Precipa leciono kunportita de kristo al planedo estis reprenado de animoj, spiiriita saviĝo de homoj. El kio kristo volis savi homojn? Plej eble de nescio en kiu ili vivis. Sen utile malŝpari siajn ekzisteco sem akiri konsciiĝon. Malŝpari tutan vivon serĉante materiajn iluziojn kiam vera riĉeco konsistas en saĝeco de spirito, kaj tiel plu.

- kaj hodiaŭa homo, komprenis ĉi lecionon?

Prediktado pri amo al vivo ŝajnas ke funkciis. Kaj saviĝo de animo iĝis devigata temo por studado en eduka ĉirkaŭiro, dum tuta vivo. Ne traktas pri religia retoriko kaj jes ĉiutaga praktiko de manĝigi, sanigi, esplori disvolviĝon de propra animo konstruante spiritan personalecon por sekvi poste elkarniĝo. Malmultaj hodiaŭaj individuoj dubas de ekzisteco de spirita vivo kaj neceso konstrui siajn spiritajn korpojn por akiri rajton avanci ĉiam em ascendaj niveloj de ekzisteco.

Estas grave diri tion ke nek ĉiu planeda sistemo estas libera de ĉeesto de malo. Tiu kiu imagas nunon kiel paradizo de bona kaj paco, kun ĉiu popolo kantante laŭdadojn, promenante al tie kaj al ĉi tie en malpezaj blankaj vestaĵoj, devas profundigi de kie tiris tiajn ideojn. Bariloj, problemoj, defioj ankoraŭ ekzistas incitante homojn por solvi ilin. Kontraŭdiroj, tamen, gvidas al spirita orgojlo, ribeliĝo kaj perdo de grandajn promesojn. {93ª registro}

Lumaj volontuloj

{20/03/2010} Variaj kaj abundaj dankoj disĵetis el buŝoj de tiuj kiuj havis siajn pezojn mildigataj de Anĝeloj de Sinjoro. Sed dankoj estis direktataj al anĝeloj de viando kaj ostoj, volontulaj servantoj kiuj faris aman elekton kaj ekkomencis ŝanĝi vibran modelon de planedo Tero.

Okaze de marto, serio de tertremoj disŝiris ene tero kaj eltiris miljonoj de animoj. Preparo kaj avertoj pri tiaj okazaĵoj malpermesis ke ĉirkaŭ 150 mil estuloj foriri el planedo – prenitaj ĝustatempe de helpaj agoj kaj evakuado. Aliaj agoj estis realigitaj en landlimoj evitante frataj mortadoj, agoj de bataloj kaj malhumanaĵoj.

Kiam lumaj volontuloj komencis agi direkte en registaro, koluno de grandaj institucioj komencis tremi, ĉar ili alvenis kun tuta forto kaj luktis pro suvereneco de tuta homaro.

Ili kunportis percepto de nova tut-mondigo, ne nur ekonomia, sed ankaŭ de komerco kaj individuaj liberecoj. Ia reprezentanta regado de tuta homaro por kunporti pacon al tereo kaj unuigi homoj kiel fratoj. Plej pova lando de planedo estis vokata por abandoni sian povon de vetoo em ONU, pro relativa suvereneco por ĉiu lando, sed sufiĉe por lasi aroganteco de malvera nelimigata povo. {52ª kroniko}

domingo, 6 de março de 2011

Tribunaloj em evoluado

[26/02/2017] tiu kiu estis malfermita loko por paciĝo inter kofliktantaj partoj dum unuaj matenlumoj de nova Tero, nun ŝirmas novan manieron de jura solvo: mempaciĝo. Certe de tio ke konfliktoj malaperas tiam kiam ni komprenas ilian kaŭzon, kredigas nin pri tio ke antaŭ uzi servadon de triulo por determini tiu kiu havas racion, estas plibone serĉi kaŭzojn de konfliktoj ene propra konfliktantulo, antaŭ peti helpon de triulo. Tio estas, oni perceptis pligrandiĝo de numeroj de solvitaj kazoj kiam indiviuoj havis oportunon profunda reflektado pri sai konflikto aŭ mafacilaĵo kun aliulo.

Memakordiĝo estas profundigado en demandoj kiuj gvidas individuojn erari kun iu alia aŭ si mem. Kiam ĉiu individuoo analizas sian propran manieron vidi aferojn, de kie venas tiu maniero pensi, kio estas vero pri faktoj, malkovras tion ke konfliktoj ne povas esti solvitaj se ne alvenu al vero. Kaj kun helpo de konsilantoj estas pli facile trovi solvon por ĉiu kazo.

Esplorado komencas kun teknikoj por malstreĉi kun demandoj iu povas aŭ ne povas esti tuj respondataj. Poste tempon individuo sentas emon kontaktigi kun origino de sai ago, de sia rifuzo akcepti faktojn, de kialon fari tion aŭ ĉi tion por noci aliulon. kaj li mem sin proponas pacigantan solvon – krome, klare, labori mempardonon. Ĉar estas sen senco estigi kulpon sen libereco. [Registro V – 92]

Timiga Alveno de Antaŭvidado

{06/03/2011} Pledo de novaj generacioj komencis esti aŭdataj alte em ĉieloj kaj komandoj de Planeda Dieca Regado aktivis siajn legiojn de gardistoj por asesori vekigataj estuloj kiuj ankaŭ povis agi en sia socia medio. Miljonoj de junuloj vekiĝis por neceso kanaliigi mesaĝon de agado, de averto por tera reoordiĝo – kunportante ilin al nacioj. Miljonoj ekkomencis premisi kaj antaŭvidi okazaĵojn, postulante al nacioj tion ke provizumu kaj antaŭzorgu.

En ĉielo malfermis “protokolon de intencoj” por tiu kiu volis esti spirite preparita por servi dum meditado kaj dormo – lernejo de valoroj estis plenigata je volontuloj kiuj sin alternis podeĵore por lerni kaj ekhavi energiojn. Kaj fortigi enan kontakton kun gardistoj celante agi kaj transŝanĝi ombrojn de planedo.

Socia sistemo kaj planeda ekonomio sekvis sian pereigan rutinon privilegii konsumadon, sed trovitaj solvoj por malpliigi katastrofojn ekkomencis esti montritaj por estuloj kiuj vere preparitaj por urĝoj, kaj regantoj devis cedi komandon de multajn situaciojn al simplaj loĝantoj, homoj de bona volo, sed preparitaj por kompreni graveco de tio kio okazis en planedo. Kun vekigata menso,`` kun konstanta kontakto kun siaj superaj memestuloj, kontrolataj emocioj, intuicio kaj antaŭvido estis karakteristiko de pluraj servantuloj. Kaj servado sin ampleksis por ĉiu volontula homa estulo. {53ª kroniko}

domingo, 20 de fevereiro de 2011

Leciono de 7 Saĝuloj

[12/02/2017] Lernejo de Saĝeco estis fondata dum lasta jaro kaj rektorado decidis krei konsilon de Saĝuloj por atendi novajn filozofiajn kaj ekzistecajn demandojn kiuj aperis dum planeda evoluado. Sed ago de kreiĝo de konsilo generis surprizigan sekvon de okazaĵoj poste tiam kiam nomoj de membroj estis indikataj kaj aprobita de Rektoro. Eĉ antaŭ esti informitaj pri siaj indikadoj kaj konfirmi privilegion okupi tiel honorigitan oficon, tiuj elenkarniĝis nature kaj pace, ĉiu en sia domo kie ili vivis, senkaŭze aŭ ŝanĝo em rutino.

Kiam de Lernejo de Saĝeco sendis unuajn sep invitojn, ricevis noticon de pasiĝo, unu post alia, kaj ili devis difini urĝan kunsidon por haltigi novajn invitojn kaj diskuti pri okazaĵoj. Ideo de novaj indikoj estis prokrastita kaj Konsilo de Saĝuloj estis diluita.

Celante klarigi okazaĵon, rektoro de Lernejo esploris pri ĉiu kazo de mortiĝo, kaj en ĉiu loko li trovis legaton lasitaj de saĝuloj, de skribaĵoj kiuj enhavis altnivelan spiritan konon. Tio kio vokis atenton en ĉi dosierojn estis tio ke ĉiu enhavis specialan ĉapitron kiuj temis pri damaĝoj pro vanteco kaj orgojlo, klarigante al junulaj lernantoj tio ke tiuj estas la plejgrandaj kontraŭaĵoj, aŭ plejgrandaj neeblantoj al avanco rekte al saĝeco. Pro tio, ricevitaj dosieroj estis aldonitaj al havaĵoj de lernejo kaj komponas hodiaŭ la nuntempa “Memoraĵo de Sep Saĝuloj” por gvidi paŝojn de tiuj kiuj volas koni veron, senmaske. [91ª registro]

Humanoj preskaŭ kapitulacigos

{20/02/2011} Disĵetigitaj pro baldaŭa Harmagedono, lacaj pro neraciaj bataladoj por postviviĝo, neglora perforto, senkaŭzaj ribelecoj, poluadoj, alta prezo de vivo, ekonomiaj krizoj, maljusteco kaj ĉiutaga perfortaĵo, precipe pro ena malpleneco kiu korodas animon, homa estulo daŭris perpleksa.

- kiel homaro alvenus al ia erao de bonaĵoj sen lasta batalo inter Bono kaj Malbono? Kiom granda estas necesa batalo kiu eblus pacon?

Ne estis per batalado ke estis farata alvookon, sed de balzamo kiu konsolas koron, perspektivo de lumo, pardonado de kolektivaj pekoj de homaj estuloj, fino de ena rezistoj, revenado al pligranda Ordo kiu regas ĉiu universo. Loĝantaro de ĉi Planedo “Tero” estis preskaŭ por kapitulalcigi, sin liveri, finfine, al Leĝo kaj Ordo kiuj emanis el Absolutulo. Vere peti Dian Helpo, sia Luma Interveno. Kiam tio okazos? Ĉu homo havos forton de volo por ankoraŭ ĉi decidon?

Novaj generacioj, de purigitaj rasioj, kunportis kondiĉoj por ŝanĝo. Ili estis preparitaj por aŭdi ĉielajn muzikojn de ena rerenkontiĝo, de rememoro pri origina promeso reveni al lumo, kunporti por enkarnigata materio sigelon de obeiĝo. Ili ankaŭ kapablis reaktivigi memoron de Dia genetiko.

Estis tiu generacio kiu ekkomecis funkciigi kaj altigis homan plendon al komandoj de superaj sferoj petante konektiĝon, instruadon kaj planojn de agado por 2011. {54ª kroniko}

Necesa Froto

[29/01/2017] Se homo sin paralizas kontemple, ne funkciigas, ne produktas froton kaj ankaŭ ne kreskas. Estas meze ekzistanta dilemo ke homo sin projekcias, decidas, iĝas korekta. Pro tio estas donata ĉiujn subtenojn de socieco kaj lernejojn por realigi homajn aspirojn je ĉiu kampo de ago. Tiu realiĝo estas sprimata per granda kreskado de Arto, Scienco kaj ankaŭ de mirindaj obroj de enĝenierio kaj arkiteturo kiuj estas vidata en ĉi jaro de 2017. Ekselenco en sprimado de si mem. Esploro de intelektaj kaj artaj talentoj, manifestiĝo kaj konkretiĝo de ideoj, ĉio estas stimulita.

Multaj lernantoj, disĉiploj kaj instruistoj kiuj volas avanci ene koplodas ordigi si men em filozofiaj diskutoj por eviti malplenan konversacion kaj dispeliĝo. Deziro de plj granda parto de popolo estas trairi al pli altajn niveloj de kosmaj konscioj.

Kreskiĝo de ena vizio kiu permesas vidi teksaĵon de ekzisteco, tion kio estas realaĵo, unuiĝon kun Tuto jam estis antaŭvidataj en vizio de skribistoj kaj filozofiistoj de pasinteco. Nun tio estas ĉiutaga temo de studiistoj kiuj vere sin dediĉas al kono celante pligrandigi propran scion. Spiritaj avancoj de nova homaro jam estas konsideritaj kkontentigaj rilate al niveloj kiuj antaŭe nur estis eblaj poste animo liveri planedon. Homo finfine iĝas reala sian spiritan personon ankoraŭ enkarniĝinta! [90ª registro]

Kiu estis plano?

{06/02/2011} komunikaj rimedoj estis troe uzataj por “varmigi merkaton”, manĝigi kaj instigi konsumon por ne rompi frenezan maŝinon kiu produktigas utilajn kaj malutilajn havaĵojn. Ĉiuj sciis tion ke iam estos malabundeco, sed sistemo ne estis ŝanĝita. Ĝi kapablis manĝi proprajn krurojn se tio donus tujajn monprofitojn.

Je tiu epoko oni kontrolis kreskigon de ofero de “pakoj de tujaj feliĉoj” kiuj jam ekzistis por aŭtomobiloj kaj vojaĝoj; nun ankaŭ por ĉiujaj superfluaĵoj: plastika kirurgio kiuj povis esti farata dome, kun tuta skipo; hejma edukantoj por liberigi patrojn de eduka tasko; tujaj aziloj por maljunuloj kaj eĉ specialisto kiuj iris al domoj de la persono celante orienti pri kiel aĉeti pli kaj plibone. Oni aĉetis ĉion, akumulis kaj malŝparis je sama proporcio.

Ankaŭ kreskigis nivelon de postuloj por pli monrimedo po ĉiu produkto, vantaĝoj, bonifikadoj, allogeco. Jam ne sufiĉis funkcianta aparato, ĝi devis esti superega aparato, eĉ se gia akcesoraĵoj ne estos necesata – gravis havi multe, havi pli kaj daŭri en iluzio de posedo kaj povo.
Ekonomia krizo evoluis por vundado al disvolviĝantaj landoj. Nefirma ekvilibro inter du grandaj potencoj ekkomencis sin perdi generante ruinigantaj efektoj al malgrandaj ekonomioj, kiuj jam estis malfortigataj de antauaj krizoj. Landoj kiuj volis sin protekti devis pligrandigi siajn impostojn, fari tranĉojn em buĝetoj, kaj popoloj ekkomencis sufokigi pro jam konata senlaboreco. Ne venis promesita disvolviĝo, krome espero de miljonoj. Oceano daŭris agitema, surprizigante al ĉiuj. {55ª kroniko}

domingo, 23 de janeiro de 2011

Mision

[15/01/2017] Spirita evoluado estas sperto de elekto fari bonon kaj esti utila. Kun ĉiutaga spirita praktiko taskoj iĝas malpezaj ĉar estas kontento kaj energio pri realiĝoj. Direktante al Dieco, Suprema Patro, laŭ koncepto de ĉiu religio, homo sin familiis kun pli altaj konsciaj statoj kaj trankvile avancas, ĉar sperto de konektado iĝis perceptebla kaj ekzisteco en spirito kaj bela propono de enkarniĝo.

Tio ne signifas ke ĉiu homa estulo jam konas sian specifan mision en planedo, sed granda parto jam scias malkodigi emojn kaj aspirojn de siaj animoj kaj povas plani agojn kaj studojn kiuj helpus proksimigi du flankojn de realiĝo: spirita kaj materia.

Ena konsilo promociita de gardantaj anĝeloj blovas je homa oreloj por ke serĉu ekvilibri dezirojn de korpo, emocioj kaj menso kun majesta aspiro de sai animo. Cetere estas malfacile tio ke animo kresku se homo ne atentas pri monda maltrankvileco kaj intuicioj tra spertoj, ĉar konscie aŭ ne konscie, tiaj deziroj povas enhavi bazojn por realiĝo de spiritaj necesoj. [89ª registro]

Disŝirita Estonteco

{23/01/2011} Aperis murmuron ke pensi pri pacan estontecon por homaro iĝis antikva. Ŝajnas ke, je 2011, ĉiuj jam “sciis” tion ke ne estos tiu ora erao ideigita de tiamaj homoj, kiuj estis antaŭ nekomuna avanco de teknologio kaj troa uzado de rimedo per planeda loĝantaro.

Granda parto de homaro, kvankam konformita kun akirita vivnivelo laŭ siaj peresonaj vivvojoj, ne revis pri paradiza mateniĝo por tero, plena je bonaĵoj kaj harmonio. Stimulitaj de “nevideblaj fortoj” kiuj gvidis ekonomiaj kaj komunikaj sistemoj, granda amaso da personoj ekkomencis konsumadon kaj serĉi tujan feliĉon kiu estis pakita de slogano kiu enretigis malprudentuloj.

Eĉ konsciaj de tiu ke perceptado de mondo estas misformigita de povantuloj aŭ sociaj gvidantoj ekde jarcentojn, pensantoj kaj formantoj de opinioj ŝajnis ŝancelemaj kaj malespera kiam sugestis al regantaro ekvaciigi bazajn demandojn por supervivo de homaro: eduki popolon, stimuli laboron, valorigi kulturon kaj arton. Ĉiutage oni anoncis grandajn evoluajn perdojn – historia memoro, lecionoj de pasinteco, vivmanieroj, vivspecoj, konceptoj, valoroj, sonĝoj de tiuj kiuj povis montri plibonan estontecon. Ŝvebis tra aero peza odoro de amnezio kaj obstineco {56ª kroniko}

domingo, 9 de janeiro de 2011

Homa Regado laborante kune la Dia

[01/01/2017] Homa planeda regado estas ĉiam en kontakto kun reprezentantoj de Dia Regado en korto de Granda Konsilo por ricevi informojn, plani novajn taskojn kaj realiĝojn. Tra kvaligitaj servantoj la mesaĝoj estas ricevataj kaj sendataj kun proponoj aŭ demandoj kiuj povas esti respondita samtempe. Kiam demandoj envolvas pli kompleksaj defiojn, la respondoj povas daŭri maksimume unu semajno.

Ankaŭ regantoj povas fari intimajn demandojn, ĉiam kiam ili necesas de filozofiaj, etikaj aŭ moralaj konsiloj por pozitive refortigi siajn sintenojn kiel monda gvidantoj. Duboj, tentado, demandoj kiuj diras pri kiel regi, trovas apogon em Gardistoj, kiuj povas ame konsili aŭ eĉ helpi regantoj foriri de egoa krizo kiu estis kaŭzita de lia restado em povo, helpi em decido, aŭ konsoli ilin kiam tiuj estrj sin sentas sola je komandado.

Nune ĉiu kupolo el Monda Regado kunsidis kue Granda Konsilo celante preferktigi proprajn enajn kanalojn de komunikado. Kaj profitis por diskuti pri religio. L’Espero krei bazojn por homaro starigi unu solan religion motivis partoprenantojn, kiuj ankaŭ invitis religiajn gravulojn de tuta planedo por esti aŭdataj kaj inspirataj de Diaj Gardistoj. [88ª registro]

Pripensado poe nova jaro

{09/01/2011} Homaj estuloj havis kutimon registri siajn decidojn de jarfino, supoze por praktigi ilin dum nova jaro kiu ekkomencas, farante planojn, renovigante objektivojn kaj decidante por ordigi vivon kaj prosperi. Meze tiuj aspiroj ni devus reliefigi iujn pripensadojn neniel normalaj, kiuj estis registritaj je fino de jaro de 2010:

“Se mi estos iu el postvivantoj de serio dekatastrofoj em planedo mi estos preparita por restarigi homan civilizacion sur novajn bazojn de frata amo al proksimulo kaj naturo? Mi devas memori tion em 2011”.

“Mi estas preta por tio kio venos? Lumo povas esti malŝaltita, eĉ dum sekundoj, sen afektigi min? Kaj proksimuloj povos kontroli kun mi kaj mi restos trankvila dum blovado de malfavoraĵoj?”
.
“Mi estas sufiĉe konscia de mia Dia natureco kaj kapablos evoluadon de mia animo al altaj sferoj, okazante monda batalo? Kiel mi povas plibonigi mian rilaton kun Dio kaj mia proksimulo?".

“Mi agas ĝuste en hejmo, en laborejo, em mondo kiu mi vivas? Mi kapablas danki? Miaj agadoj estas balancigataj? Kio mi ankoraŭ povas fari pro Ordo, Lumo kaj Amo?".

Eblas ke tiaj demandoj estis farataj de revanto aŭ serĉanto de vero. Estonteco sin konstruas tra lumigata fido kaj ne tra malharmoniajn evoluojn de planeda sistemo. Esti preparita por ŝanĝo jam estas transformiĝo. Serĉi maksimuman konscion pri vivo generas enajn ŝanĝojn, kiuj resonas en ekstera mondo, kaj tiu estas já granda revolucion {57ª kroniko}