domingo, 26 de dezembro de 2010

Reala Historio (registro de Vojiranto III)

[18/12/2016] Ĉi tiu estas la lasta parto de raporto de Soraya pri estonteco, nia nuno, eble skribita antaŭ jaroj de 2000, kaj trovita en pra magneta disko kiu estis reakirita. Ĉi publikaĵo estas omaĝo por ŝi, ŝia kuraĝo kaj ŝia amo al vivo kaj al ĉiu homa estulo kiu, kiel ŝi, aspiris kaj laboris pro lumigita estonteco por homaro:

“Tio kio oni vidis estis ena decido de multaj linii siajn vivojn pro konscio de Unueco, de komuna bono, malfermante moanojn de siaj enaj limoj kiel percepto de landlimojn, de naciecoj, de regionoj, por ia percepto pli granda de unueco. Percepto de vivo, malsameco de kultura kaj historia formiĝo ne estas pli ol unikaj kvalitoj, diversecoj de popolo ene granda tutaĵo. Pro tio mem oni devas liveri kaj ne gardi al si mem, ĉar partoprenas Homa Heredaĵo, de vera homa raso.

Historia registro de epoko de nekonscio kaj malklareco laŭ kiu ni pasis havis siaj konskvencoj – estas klare – sed estas pasinteco, kaj certe, por kosntrui ion novan ni ne plu devas resti en tiu pasinteco. Ĝi nur servas por kiel sgnalanto de tio kio ni ne devas permesi en niaj vivoj.

Estas hodiaŭ por esti vivata kune Viva Flamo de niaj estuloj. Ĉi estas nia plej granda defio, mirinda kaj delicinda aventuro reveni Esti Tiu Kiu Ni Estas – tiu estas unika garantio ke ni havos morgaŭon por vivi, ia Paca kaj Frata Morgaŭo. Ĉi tio estas nur komenco de nia Reala Historio." [Speciala Registro SMP – 87a]

Perforto kaj doloro

{26/12/2010} kion dirus panjojn kiuj perdis siajn gefilojn pro perfortaĵoj? Estu kiu havis sian filon mortitan aŭ tiu kiu vidis sian filon iĝi mortanto dum momento de frenezeco? Kion dirus familioj kiuj estis detruitaj, de la du flankoj de ĉi monda tragedio kiu nomiĝas atenco al vivo? Kial kompreni perforto se ŝajnas ke ĝi ne havas sencon kaj ĝia kompreno ne kunportas pacon? Estas batalo pli milda formo de perdo? Kompreno de tio ke konfliktoj estas pro individua aŭ kolektiva internco mildigas dolorojn de koro? Kaj tragedioj kaŭzitaj de malvirtoj? Vivi kune korpoj kaj mensoj detruitaj, familioj iĝis garantiuloj de siaj propraj karaj entoj, kiuj sin perdis em drogoj?

En ombraj tempoj de perfortado, en kiu neegalemaj ekonomioj, malvera demokratia libereco, manko de aliro al edukado de individuoj imperiis, sembremsa kurado por postvivi, por preni de socieco iom de pozicio, digneco, iĝis homoj malpuraj kaj sen saĝo. Valoroj iris surgrunden, sovaĝecoj imperiis. Kaj ideo de disŝiriĝo tranĉis bonajn novojn kunportitaj ene evoluanta de homaro: “ne mortu” nek vi mem nek aliulon estis forgesita.

Sed iaj voĉoj sin levis kaj petis por tiu kiu volus aŭdi: ne mortu tra vortoj, ne mortu per troŝparema agoj, ne mortu per pugno, per tranĉilo kaj per mortema armilo. Ne mortu per pensoj (gardu!) ĉar ĉi ĉio apartenas al barbareco. Dum nekulturemaj personoj ne fine decidi ene siaj koroj, ĉi homa tragedio daŭros reripetante. Kaj ne estos kuraco por doloro.

Kiam homo atingos nivelon de mem protektado kaj vero kiuj liberiĝos lin de doloro? Vere necesas lerni pardoni. Fari koplodon por ascendi ĝis ĉi nivelo de konscio. Kaj atingi enan pacon por si mem kaj disdoni ĝin al aliulojn. {58a kroniko}

domingo, 12 de dezembro de 2010

Nova Planeda Ordo (registro de vojiranto II)

[04/12/2016] Dua parto de trovita registro, en antaŭa jaro de 2000, skribita de ulino kiu nomiĝas Soraya, kun antaŭvidoj por planedo. Ia omaĝo al protagonistoj de historio de planeda ascendo.

“sekvanta paŝo por sukceso de ĉi celo estis, unue kun subtenado de ena Ordo, Lumo kaj Amo. Due, kaj kosekvence al unua, multajn okupis gravajn kaj strategiajn poziciojn em monda paronamo, estis tuŝitaj en siaj Centro de Bona Volo, decidante fari tion kio estis ebla al ili por fari integriĝo, unue de sai regiono kaj poste de tuta mondo.

Ne estis facile unuaj tempoj – pro grandaj malsamecoj de ia lando al alia, laŭ mizero, kaj ankaŭ laŭ socia, kultura, ekonomia kaj politika. Sed danke al grandaj homoj kaj virinoj, estuloj de bona volo sorbigitaj de Vera Intenco de Ama Servado al Vivo, perceptis tion ke demando ne estis reliefigi malsamecon sed jes serĉi komunan sencon, kuneca celo, ebligante realceon de Frateco kaj Paco inter popoloj, de ia Planedo ke ni ĉiuj loĝas.

Estas grave reliefigi tion ke em neniu momento estis inter malnova povo kaj Nova Planeda Ordo. Simple, estuloj kompromisiitaj kun Vivanta Ĉeesto kiu loĝas ene sin ekkomencis fari tion kio ili devis: aŭdi Generanta Centro de Ordo, Lumo kaj Amo kaj esti konsekvanta kun tio. Ili haltis kun tripedo mono, povo kaj sekso en siaj vivoj, tiu kiu subtenis homaj kruelaĵoj dum miljaroj". [Speciala Registro SMP] 086

Neregitaj regadoj

{12/12/2010} Regadoj por ke vi volu? Por satigi necesoj de popolo, por servi ĝin. Kial estis tiel malfacile kompreni ĉi logikon tiam en pasinteco? Kial administra maŝino kiu devus esti mekanismo por disvolviĝo, progresado kaj bona stato por monda popolo estis em manoj de ambiciaj, nekapablaj aŭ egoistaj? Sciantoj de historio klarigis, sed pli profunda ena kompreno, kiu montriĝas respondecon de ĉiu en konstruado de socieco, ankoraŭ estas perceptota.


- Pri kio mi respondas kiam regado kiun mi elektas ne korespondas al tiu kiu mi deziras? Kie mi eraris?

- kiel homaj estuloj lasis eniri en publikaj laboroj personojn malbone trejnitaj, malpreparitaj kaj sem moralo? Pro sia malrapida ŝanĝo.

Homa estulo forpelas novon pro timo, kaj multaj persistis en eraro, elektante konitaĵoj, forgesante grandecon de perdo kauzita de malbona regado. Kaj socieco amairigis multajn malordonojn. Polusitaj de partioj, motivitaj per promesoj de feliĉo sem penado. Iluzigitaj de magikaj pensoj de ke ĉio estos bone-kompletajn popolojn elektis malbonajn reprezentantojn, unu foje kaj alia, surmetante nefirma demokratio kiu estis konstruita laŭ eraoj en danĝero.

Tujaj interesoj pro domo, pano aŭ pligranda akira povo influis grandajn amasojn en elektado de patraj reprezentantoj kiuj promesis miraklojn. En aliaj landoj timo de meza klaso perdi siajn malgranda stato mantenis ascendo de malbonaj regantoj; kaj em aliaj landoj, kiuj estas nomigata disvolvigitaj, povo de riĉaj klasoj mantenis en povo reprezentantoj kiuj etsis simbolaj estroj kaj garantiis haltado. Sufokante socian harmonion. En iuj landoj granda nescianta amaso kunportis malsupren nivelo de elektuloj, en aliaj landoj intereso de malmultaj mantenis batalantajn regadojn, malprogresemaj konservativuloj, imperemuloj malhumanoj kaj acerbaj naciemuloj.

Reprezentanta regado antaŭsupozas ian inteligentan, efikan kaj universalan elektadon” kaj tuj homaro ascendus al tiu ŝtupo. Kun volo kaj fido ago oni konstruus ĉi novan mondon. {59ª kroniko}

Unueco em diverseco (registro de vojiranto - I)

[20/11/2016] Tri venontaj registroj faras parton de raporto trovita en antikvaj skribaĵoj en pra magneta disco de komputilo je jaro de 2000. Persono kiu ĝin skribis,ia junulino kiu nomiĝas Soraya, jam antaŭvidis ŝanĝojn sgnalitaj por planedo. Ĉi publikaĵo estas omaĝo al vojirantoj kiuj subtenis lumon, tiam kiam malumo ankoraŭ estis minaco:

“Tero restis pace. Miljonoj de estuloj sin movas al ĉiu flanko de planedo, miringitaj por koni kulturon, vivmanieron de ĉiu popolo. Plej granda parto de ĉiu persono neniam antaŭe foriris de sia naskiĝa loko, eĉ nek konis aliajn statojn en sia propra lando. Nun ili spertas aliajn mondojn kaj sin pdisvastigas em eblecoj de nova konscio.

Disfaloj de limoj ebligis al mondo grandan salton en konscio kaj percepto, kvalite pligrandigante homan rason. Ni akiris sencon de Unuecon kaj samtempe de Diversecon: ni vivis em sama loko, planedo Tero, kaj samtempe ĉiu popolo kunportas sian propran karakterizon. Ĉi tiu estas ian bazan direktricon de Planeda Regado: senco de Unueco em Diverseco, kiel estis dirite em antaŭa eldono, ni kontos iom pli pri nia historio de integriĝo kaj unueco". [speciala registro – SMP] 85

La malbonaj homaj agadoj

{28/11/2010} Pravigeco okupis ĉiutago de personoj, pli ol neniam antaŭe en historio de homaro. Se dum Antikva aĝo vivkondiĉoj estis malbonegaj kaj scio estis malproksima, en 2010, en ia epoko de teknologio de informado en monda reto, scio estis pli atingebla al serĉanto, sed povo de decido ŝajnis malforta. Por ĉiu malbona sento kiu aperis, estis ekskuzon. Por ĉiu maltaŭgo de socia sistemo, estis pravigeco. Por ĉiu eraro, ia manko de kompromiso kaj decido ripari.

Malkredo en politika kaj ekonimia sistemo metis en malbona situacio popoloj kiuj ne perceptis respondecon dedegenerado de socia ordo. Izolitaj en siaj fakoj, homoj delegis al sindikatoj kaj kategorioj lukton pro siaj rajtoj; al regado solvon de malĝusta ekonomio; al sociaj agentoj solvon de sana kaj eduka problemoj, defrotoj de sistemo, punado kaj katenado de krimuloj.

De ĉiu flanko vero de malbonaj agadoj ekaperis: en urboj malbone planitaj, en stratoj mabone asfaltitaj kaj konservitaj, en manko de zorgo de komuna bonaĵo, en ĉiu kiu oni konstruis, fabrikis kaj vendis, en plenumado de serveco. En ĉiu oni vidis markon de malatento kaj malintereso al proksimulo aŭ natureco. Jen estis multe da agrotokso, mulltekosta manĝaĵo; jen konstruaĵoj kiuj falis, personoj kiuj malsanigis aŭ mortis pro manko de asisto, de vakcinoj, ambulancoj, kuraciloj. Personoj kiuj sin malbone vestis, malbone ŝuigis, malbone manĝis, malbone dormis, kaj vivis en iluzio trovi formulo de feliĉo, en konsumo kiu ne satigis.

Trupo de mirindaj agoj de homa estulo ankaŭ silente kreskadis. Kiu povus listi ilin ĉi tie? Kiuj estas unuigantaj agoj kiuj estas praktikataj de tiama socieco kiuj servis por ekgeneri transformiĝo? {60ª kroniko}