domingo, 26 de junho de 2011

Punktoj de Rezisteco

[18/06/2017]  En batalado pro kompreno pri evolua sistemo homo klinis sin sur Universalaj Leĝoj. Ilia celo estas kompreni kialon de iliaj elektoj kaj kialon de dualeco persisti tiel akcenta en Universo. Forto de allogo de materio stimulas daŭreco de konservativecaj ideoj kiuj malpermesas ekspansio kaj livero al Estulo.

Procezoj de liberiĝo estas efika armilo por konektiĝo, sed materio diktas siajn postulaĵojn kaj estas facile por homo sin konfuzi inter deziroj kaj necesoj. Nuntempe, ia grupamaso kiuj sin nomis “kontrolantoj” montriĝis al konsilantoj de urbo de Tames. Respektindaj personoj, inter ili instruistoj kaj aŭtorituloj, kreis metodon kiu ŝajnis hipnoto por helpi personoj sin kontroli antaŭ tentecoj de ĉiutaga vivo, estu tiu rilate al manĝaĵo, sekso aŭ personaj ambicioj.

Procezo de sugesto estis donata ĉiutage en grupamaso al tiu kiu volus, kaj tio provokis grandan terursento en urbo. Manipulita persono vere prezentis grandan kapablon kontroli siajn emocioj, glateca sinteno kaj mildeco de karaktero, sed lasis gravajn decidojn al aliuloj por sin gardi kaj ne fari erarojn li mem. Intento de sperto estis bona, sed rezultojn estis ruinega, konkludis ekskontrolantoj, kun helpo de konsilantoj. Demandoj pri livero de libera volo kaj respondeco pro decidoj estas nun profunde debatitaj. [100ª registro]

Avancoj de Homaro

{26/06/2011} Tiel kiel komuna homo elspezis grandan parton de sia vivo sen vere atingi sian liberecon ene sistemo, ankaŭ planedo anksiis pro libereco tiamaniere kiel homo uzadis ĝin. Tio kion fakuloj montris kiel integrita mondo, ia viva organismo, ankaŭ inkludis sian loĝantaron.

Homa penso influas en maniero pere kiu li vidas mondon, pensas pri mondo kaj promenas sur ĝi. Kaj se individuo mekanike aŭ danke piedpaŝas sur ĝi faras tutan malsamon por ekspansio kaj evoluado de ĉi mondo. Kio estas la senco de tio ke ni spertas materian vivon? Kial ni venis al planedo de osto kaj viando, tero kaj salo? Kie ekkomencas rajto de homo sin materiigi kaj kiu informas lin pri siaj devoj al naturo kiu pruntedonas krudaĵojn?

Malfeliĉe la mensa kaj emocia nescieco en kiu homo estis metitaj estis forpelitaj al fakuloj pri socia psikologio. Dum multaj zorgis pri supervivo de korpo, mantenado de sano kaj daŭrigeco de vivo, malmultaj sciis pri profundeco kiu koncepto de respekto al vivo enhavis.
Sed de decido ami proksimulo naskus realan reprezentecon de homaj estuloj, por atenti pri interesoj de homaroj, kaj tiu tempo estis alvenonta. Urĝis nova luma blovo, de konstrua inteligento, kaj ĝi ekaperis meze nebulo.

Planedo, kiel viva organismo, sin movas, spiras, evoluas, servas. Silente. Ekzemplo por petulantaj pasaĝeruloj kiuj ĉi tie loĝis, loĝas kaj loĝos dum milionoj da jaroj ankoraŭ. {45ª kroniko}

domingo, 12 de junho de 2011

Spirito Estas Fokuso de Intereso

[04/06/2017] Ne gravas kiom homo avancu, ilia kreeca kaj luda povo inspirigas ilin levi antaŭen fantaziojn kaj ideojn por kompreni ĉirkaŭantan mondon. Novaj Integritaj Sistemoj de Sono, Imaĝo kaj Sencoj – aŭ simple “Sisoj” (antikvaj filmoj) enhavas kiel temo la spiritan mondon. Koplodas vidi tion pri kiel vivas spiritoj, kiajn konfliktojn ili havas, kiajn celojn manĝigas ilin, kio farigas ilin elekti al bono kaj al malbono kaj kiel ili reagas al Leĝoj kiuj regas la plej Altaj Sferoj estas moto novaj kaj mirindaj “sisaj” projekcioj.
Komence aperis “sisojn” pri Ribeliĝo de Lucifero, kaj aliaj, kiuj multe intereiĝis al loĝantaro de planedo. Poste venis revizigitaj historioj pri Adamo kaj Evo, vivo de anĝeloj kaj keruboj, spiritoj kiuj ascendis kaj ĉiu speco de ĉiela ĥierarkio.
Nomigata “scienca fikcio” iĝis konata, nuntempe, kiel sublimina projekcio de suprakonscio, perceptante tion ke homo estas ia estulo multe pli integrita al realaj okazaĵoj de universo ol antaŭe en pasinteco. Kaj kapablas kapti tion kio okazas en variaj dimensioj aŭ sfereoj de ekzistecoj.
Dum tiaj okazaĵoj ne estas validigataj de kontrolado de realeco, ili estas kategoriigitaj kiel sublimina projekcio, reala aŭ kreeca, pligrandigante koncepto de “scienca fikcio”. Ne plu temas pri io kion povas esti farota en estonteco, sed pri io kio estas reala kaj estis prenita de estonteco. Kunporti ĉiutago de spirito por homa kompreniĝo en hodiaŭaj tagoj, tra “sisoj”, grandajn amasojn. [99ª registro]

Rapida Transformiĝo

{12/06/2011} Loĝantaro de planedo ankoraŭ ne estis konsciaj pri leĝo de balanco kaj harmonio kiuj jam antaŭe ekzistis je universo ( eĉ antaŭ de iliaj ekzisteco surtere) kaj ili daŭris montrante neracieco en regado de planedajn heredaĵojn. Demando ne estis scii ĉu estos manĝaĵo aŭ ne por manĝigi popolon de Tero, sed ja estis kompreni urĝeco kiu devenis kune venontaj fizikaj ŝanĝoj kaj alveni al kerno de venontaj okazaĵoj. Kial landoj ankoraŭ batalis inter si? Ĝis kiam regantaro insistos en aĉetado de armiloj kaj strategioj por sin defendi? Kun kia celo personoj akumulis riĉeco? Kiaj valoroj de vivo estis forpelitaj dum tiom da tempo?
Transformigitaj okazaĵoj de planeda geofiziko estis vivataj kaj sentataj kiel tragedioj por homaro. Ia profunda doloro aperis kiam ni ekvidis niajn erarojn, malfeliĉo pro tio ke ni ne antaŭvidis okazaĵojn, en necesa profundeco, naciojn disfalis. Eĉ kune akumulita sperto, homo ne kapablis krei mekanismojn de protektado kiu atingus al ĉiu homo.
- kiom da organizacioj kiuj reale studis kondiĉoj de planedo? Kiel ili sin komunikis? Kie estis rezultojn de iliaj studoj kaj diskutoj? Kial avertoj de raportoj ne estis uzataj de regantaro ĝustatempe por savi personojn? Kiaj pligrandaj interesoj estis krom homa vivo?
- kial ekzistis tiom da fakuloj en ĉiu el teraj temoj se estis kuniganta agento por krei novajn sociajn parametrojn? Kio okazus se planedo estus celo de ambicio de estuloj de aliaj landoj, iuj tiom preda kiom homoj jam estis? Kaj niaj eksterplanedaj fratoj? Kiel ili povus helpi nin meze ĉi kaozo? Estus tragedio la necesa incito por unuigi homaron? Aŭ povus esti Amo? {46ª kroniko}