domingo, 25 de julho de 2010

Mallibereja sistemo

[17/07/2016]
- Ekzistas pli malbona malliberejo ol esti katenita al ombro de memtropado?

En Sankta Stelo de Liberiĝo, nia planedo, etaj kaj grandaj mankoj daŭris okurante. Multaj sin perdis en vojo de liberiĝo. Jen iu ribeligas kontraŭ kelkaj reguloj, jen iu sin vantas kaj volas superregi sur aliaj: testoj de kreskiĝo estas pli kaj pli defiaj por tiuj kiuj universa kariero.

Malsamaj niveloj de livero generas pli aŭ malpli malfermataj individuoj en transŝanĝi energiojn, purigi etajn punktojn de malhelo, atentante pri si mem kaj aliaj. Sed arto trovi sia vera lerteco, akcepti sian funkcion kiu konstante ŝanĝas, sekvi ordojn kaj scii ordigi, povas esti ĝenata pro etaj, naturaj al evolua procezo de kreskiĝo, kiuj sen ili avanco ne eblos. Ne estas kreskiĝo sen atricio. Kiam individuo sistematike elektas eraron, tiu povas aliiĝi en malbono, peko aŭ maljusto

Serveco Spirita Prevento de Planedo estis kreita en pasinteco por preventi gravanj difektojn em spirita avanco de homaro, antaŭ grandaj atricio kiu iris okazi. Hodiaŭ konsilo de maljunuloj, CEVIM, kaj aliaj popolaj institucioj donigas aubtneniĝon por ke elektado de ĉiu povus aliiĝi em kreskiĝo por individuoj, en lernado – kaj por ke ne ĝenu komunan pacon kun siaj sintenoj. Izoliĝo de iu individuo nur povas okazigi pro procezo de konsciiĝo pri faritaj agoj kaj ripariĝo de damaĝo . Neniu havas liberecon postuli malbonaĵojn al alia, fuŝdecidante kaj senlime. [76ª registro]

Grupa laboro

{25/07/2010} Ekzemploj de kuraĝo, talento kaj superiĝo estis montritaj dum historio de sporto. Bonaj ventoj, kiel Mondpokalo, alportis novan inspiron por tiama homaro.

Viroj kaj virinoj sin envolvis kun la plej avancita konkuro de planedo. Tio sorĉis ĉiu per siaj karakterizaĵoj kiuj estas samaj al propra evoluado de homa raso – disvolviĝo de individua lerteco, privilegiante grupan laboron, penante avanci kune.

Ĉiu lando kun sia historio, diverseco respektata, libereco de sprimo certigata kaj mesaĝo de fido al planedo, montrante tion ke ĉiuj povas esti fratoj, vibri em sama
Tamen, vetero ankoraŭ reagis kaj roris liberigante furiojn kaj ŝtormojn. Ĉio ŝajnigis urĝa kaj neevitebla. Prepariĝo por kaoso? - kiam planedo trovus balanco inter homo kaj naturo? Mankis multe aŭ malmulte?
Novaj kunsidoj estis markitaj inter estraroj, novaj tutmondaj agadoj, malnovaj diskutoj kaj novaj pledoj. Nova ekonomia krizo aperis em Eŭropo. Kaj pli bataloj en Afriko. Neniu vidis kiam ekkomencis, sed granda nigra ombro proksimiĝis de Azio. Kaj multaj ekkomencis preĝi kaj preĝi.

Amerika prezidanto ne konis sian forton tiame, kaj kelkfoje, serĉis akordiĝo kun neakordigeblaĵoj. Li ne havis ideon de grandeco de apogo kiun povus ricevi, ne nur de popolo kiu elektis lin, sed de tuta mondo. Pro tio, la lando mantenis ideon de suvereneco ne neakordigebla kun nova ordo kiu ekkomencis, kaj prokrastis avancon. La lando uzis neleĝan rajton de vetoo por manteni sian volon, sed ĉiuj sciis tion ke imponita ĉefeco estas tiraneco. {69a kroniko}

domingo, 11 de julho de 2010

Malŝparemaj Filoj

[03/07/2016]
- kiuj estas malbonaj lernantoj? Kiuj ene ni ne volas lerni kaj kreski? Kaj tiuj kiuj, indiferentaj al vero, konstruas siajn proprajn leĝojn sen gravi kun resendi siajn ribelojn em vojo ke ili trairis?

Evolua mondo komprenas duecon. Estas mondo antaŭ unuigita, sed sin mantenas dueca. Tio kio individuoj havas je sia celo estas tuŝebla ebleco de ena unuiĝo kaj esprimiĝo de Sia Spirita Estulo, kiu antaŭe ne estas aliro al granda parto de homaro. Tamen, ĉiu estas libera por fari elektojn inter bono kaj malbono.

Planeda regado subtenas individuan liberecon kaj Dia regado mantenigas malfermataj pordoj por memregado kaj manifestiĝo de estulo. En ia Erao de Lumo kaj Amo, fortoj ekvilibriĝas, kunportante konstantan energion kaj firmstara vibrnivelo por homo. PLanedo estas protektita de grandaj kosmaj osciloj. Individuoj ŝirmitaj de siaj propraj energioj. Tio permesas ke avancoj estu pligranda, ĉar estas subteniĝo ena kaj ekstera de homa agado. Konsonance kun Dia Asisto kiu nun regas Planedon. Ribelaj lernantoj estas malŝparemaj filoj, kaj Dio volas festi kun ili, kiam ili volas revenan vojon hejmen. [75ª registro]

Liberiganta konscio

{11/07/2010} kiam konscio estas aktivita, tio produktigas etan petamorfozon ene ni. Dum unu momento ni estas tute identigitaj kun niaj perdoj, ricevita doloro, morala bato, neniigas de nian kapablon reagi – en alia ni estas antaŭ trono de decido – kiu ne forpelas al ordinara forgeso niajn dolorojn, sed suprenirigas kaj nobligas liverante ilin al supera juĝo. Estas horo de flugo ene ni, supren kaj alten.

Tiu estas preciza momento kie personaleco ne plu povos plendi, kie ni ne plu daŭrigos suferante kaj malamante: estas decido de livero de pako, tiel dirite, de angora dosiero de okazaĵoj, vidite kaj revidite neavertite aŭ masoĥiste tiom da fojoj.

Estas persona decido, netransigebla kaj neprokrastebla, venite de de koro kaj de la plej saĝa parto de nia koro/menso. Preni kaj kapti ĝin. Kaj eta miraklo de konscio floriĝas: Libereco! Tiel ni liberas nin kaj liberigas proksimulon. Ni kapablas pardoni? Ni kapablas liveri armilojn, malamon kaj venĝemon?

Estis tiu la demando kiu trairis ŝanĝojn je jaro de 2010. Jam kuris mezjare kaj multaj sentis “novajn ventojn kiuj blovis”. Ili lasis bonan aeron eniri tra siaj naztruoj kaj ĝin enspiris; kaj poste ĝin elspiris sendante por pli da personoj. Pardono estas Dieca kaj je tiu plataĵo sin realigas. {70ª kroniko}

Konsideroj pri libera volo

[19/06/2016] “En evolua sperto mi trovas stimulon por avanci. Sed kelkfoje mi reagas kaj ribelas. En liberiĝo de menso mi trovas necesitan pacon por agi kaj repreni perditan punkton. Em liberiĝo de spirito mi trovas Unuan Kaj Centron, sed en ĝi mi ne restas, nur ekstere viando, kaj mi devas penadi tion. Valoras la penon tiom da koplodo?"
Tiu noto, de universitata studanto, reguligas aktualajn defiojn ke homa estulo frontas en aktualeco. Eblas trovi kalmon, sed en relativaj niveloj. Avancoj kaj faloj estas grave pliprofondaj ol estis en antikva mondo de “mortigi aŭ vivi”.

Ĉi tie konkero estas de animo, subtila materio. Konektiĝo venas tra Spirito kaj komunikiĝo necesas esti modera kaj saĝa, edukante mensajn partojn malpli altaj por ke oni sukcesu alveni al vero. Tio kio oni perdas kun stumbloj estas vizio de si mem kaj tutaĵo, trans homa vizio de “transhorizonto”, ia bildo ke por multaj estas klara, sed por aliaj povas konduki al ribeloj kaj senpripensita elektado.

Tiuj kiuj imagis estontecon de bonaĵoj kaj pacon ne plu metis nivelojn de evolua postulo em aktuala mondo. Ju pli oni ricevas, des pli oni devas disdoni. Pro tio estas kreado de multajn instituciojn kiuj celas evoluadon kaj liberiĝo de Estulo, nepersona serveco, kaj tiel plu. Estante ekarniĝinta materio, homa estulo dotita de sia libera volo, povas forlasi avancadon aŭ doni povon al ia ambicio kiu iros al renkonto de komuna bono. Tio estas de separado de lolo kaj de tritiko, vere niveloj de konscioj; individuoj sin laŭ sia propra ritmo en volo avanci. [74ª registro]

Vakcino kontraŭ malamo

{27/06/2010} Ĉiu homa nacio kiu sin ligis al ideo de senlima nacia suvereneco manĝigadis malsekurecon kaj timon. Kaj Oriento mantenis tiun praktikon ĝis fino dum tiajn ombrajn tempojn. Viruzon de suvereneco kaj malsano bataladi. Nur granda estro povus inokuli vakcinon. Pro tio tiom ni atendadis Mesian revenon. Ne por apartigi lolon de tritikon kun puriganta fajro, sed por mildigi tiu ĉi infektiĝon inokulita en homa koro, kiu ne permesis kuracon de animo.

- kiel vekiĝi dormantan kapablon pardoni? Ne estus parodono la metamorfozo de animo, kiu malfermante manon de de personaleco, de Egoo, sin lanĉas al pligranda flugo ĝis atingi Dieco? Estus Homo preparita? Tuj oni vidis ke jes. Ke multaj estis, ne nur preparitaj, sed anksie atendante ŝanĝon. Ili ne sciis kiom da vivoj ankoraŭ estos mortigontaj dum finalajn konfliktojn, nek se postvivos por vidi pacajn tempojn, sed liveris siajn vivojn al Lumreveno.

Tie loĝas vera kuraĝo, pura . Agi sem atendi rezultojn. Sin liveri al servico de proksimulo, brakumi Amon kun pligranda forto. Kaj multaj revibre sonis Dian Lumon, kaj multaj subtenis Fajron, en glora ascendo de planeda korpo. Sin tra neordinara servico, nepersona, pro grandaj kaŭzoj, kiel aperiĝo de Pardono kaj fortigo de Dia Justeco. Kaj Paco estis em sai vojo, kaj multaj ne sciis tion. {71ª kroniko}