domingo, 18 de abril de 2010

Dediĉantoj al nepersonaj servicoj

[10/04/2016] Centroj de Nuklea Evoluado, aktivataj en tuta planedo, servas al pli altaj celoj de servico al proksimulo. Kaj kiam homaro atingas gravajn plataĵojn de socia kaj spirita ekvilibro, tiu servico povas esti kondukataj poste planedaj limoj, por mondoj kiuj estas en evolua stato malpli alta. Estas certe ke liberiĝo de PLaneda Estulo, en Sankta Stelo de Liberiĝo – Antikva Tera Planedo – produktis “ domena efekto” resendante en tuta planeda sistemo kaj influante avancon de multaj planedoj, sed iuj elektis resti en izoliĝo. Kaj kiel ni scias ke separatismo estas ombra armilo, estas multaj volontuloj por agi entiuj planedoj kie kontraŭdiroj kaj nesciiĝo ankoraŭ kaŭzas kateniĝo de spiritoj. La plej granda defio estas ne interveni.

- kiel helpi tiuj estuloj “mal pli evoluataj” sen impono de iu volo sur alia?
I
Utilizata metodo estas same kiel tiu kiu estis uzata en Sankta Stelo antaŭ sia ascendo – respondon al vokoj de siaj propraj loĝantaroj. Do, volontuloj de CNE “vidis nokton”, pasis furmatenoj gvate, rigardante steloj serĉante signalojn, petado de spirita helpo. Estas glora tasko, ĉar en ĝi ekaperas naturdonon. Dum silenta laboro, estas instruataj de superaj hierarkioj laŭ emo de siaj spiritoj. Kaj multaj iĝis gardistoj de lumoj, de iuj homaj estuloj aŭ de energia havaĵo de tiama planedo, ĉiu planedo skribante sian propran historion, kiu restos registrita je sia Universala kariero. [69a registro]

Biologia Surprizo

{18/04/2010} Dum alipropriĝo pligrandiĝis en sociecoj, ia vera biologia revolucio, silenta estis preta por okazi. Informoj, kodigitaj en DNA- a molekuloj – kiu permesas kontrolon de celulaj aktivecoj kaj transmisio de heredigitaj karakterizaĵoj – estis por ricevi pli alian genetikan ŝarĝon, antikva, kaŝita, “praa”. Kaj tiuj informoj estis prete por sin manifesti.

Homa estulo estis prete por foriri de ekzisteca kaj spirita izoliĝo en kiu estis metita. Tempo kuris en sia propra ritmo kaj ankaŭ evoluado de speco. Ia senfina mondo de spertoj por esti vivataj, en ia planedo kiu senĉese ŝanĝis, ne okazigo de de nova stato de konscio. Celuloj jam estis aktvataj rekte de centro de genetika nukleo por liberiĝo de pli unu enmetaĵo. Estus malfacile kredi, se homo ne estus, ili mem, malkrovite genetika kodo je jaro de 2000. Tiuj esploroj iros montri poste ke okazis de ia novan mesaĝon de DNA, de ian ne esploritan kodon, kiu irus lanĉi homan rason en ia nova formo de vivsperto. {76a kroniko}

domingo, 4 de abril de 2010

Agoj de Spirito

[27/03/2016] Centroj de Nuklea Evoluado estis kreitaj pro specifa celo de manteni konstanta luma disradiiĝo sur planede. En ĝi oni kultivas lumon kiu ekzistas ene Nuklea Centro de Genoj, kun ascenda perspektivo por spirito. Etoso estas proposite kalma, normale ĉirkaŭita de lagoj, belaj ĝardenoj, kortoj kaj lokoj por studoj kaj kunsidoj. Ĉio estas planita por stimuli koncentriĝo kaj profundiĝo de ideoj, por ke lumo kresku, estu plurobligata kaj disradiata sur aliaj. Sistemoj de kunvivado malsametas rilate al aliaj centroj, kun funkcioj bone difinitaj inter loĝantaro kaj partoprenantoj, kaj aktivecoj kiuj realiĝas po deĵoro, tiel kiel ripozo kaj atentiĝo.

Loĝi en Centro de Nuklea Evoluado estas ĉiuja aspiro, sed decido trapasi periodo de vivo en iu el tiuj centroj dependas de individua maturiĝo kaj viva fazo de ĉiu aspiranto, ĉar tio postulas ia grado de ellasiĝo. Kun ebleco de eniri en pli altaj sferoj de memliveriĝo kaj serveco, loĝi en CNE postulas valoron kaj firmecon, fido kaj decido, ĉar suprenirado estas bazita en serĉo de nepersoneco kaj agado gvidita de Spirito de ĉiu. Krome siaj altaj celoj, taskoj estas dividita inter ĉiuj, stimulante. tiuj Centroj kutimas ricevi gravajn gastigantojn kaj ankaŭ ŝirmas kunsidojn de konsilaj komunumoj [68a registro]

Ena Malpleniĝo

{04/04/2010} Evolua sistemo ne atentis pri Dio. Pri tio ke estus Dia Volo. Kaj ignori Dian Volon generas malpleniĝon, manko de kreeco kaj rimedojn por kreski. Homuloj sin donis lukson de kredi aŭ ne kredi. Malgraŭ ĉiaj mirindaĵojn de ekzisteco, de naturo, de universo, granda parto de homaro vivis indiferente antaŭ kosmaj leĝoj. Oni nur zorgigis pri Leĝoj de Fiziko, de kemio de Postviviĝo kaj oni ne reale pensis pri realaj angoroj de siaj animoj. Estis formulata Teorio de Ekvilibro, Teorio de Ludoj, kaj multaj ignoris, kaj daŭris stimuli dualecon kaj kontraŭdirojn.

Estratoj faris koncedojn antaŭ premiĝo de povuloj kaj tiel, stimulis koruptado, neleĝa riĉiĝo, malbalanciĝo. Popolo, malinformita kaj malvirtigita pro promesoj, apogis supreniriĝon de koruptaj politikuloj kiuj daŭrigis en povejo. Denuncoj de ŝteloj, akuzoj de alpropigo de publika mono, formiĝo de karteloj, grupaĉoj estis diskonigata en ĉiu lando, ĉiutage. Iuj estis punitaj, aliaj ne, dependante de honesteco de loka sistemo. Pova ludado daŭris privilegiante tiun kiu ĝin havigis kaj ne popolo, kiu devus esti beneficata. Malkredo je publika homo, publika servisto, iĝis ĝenerala. kaj malmultaj kredis je solvo. Ĉiu sistemo de malegaleco sin ripetis kiel en terura filmo. Tio malpleniĝis animojn kaj korojn de bilionoj. {77a kroniko}

Sana Arto en Agado

[13/03/2016] Centroj de Sana Arto estas normale pli konkuritaj ke librejoj kaj propra spaco de komunaj aktivecoj en Universitatoj. Ĝia arktektura koncepto, spacia kaj funkcia permesas direktan kunvivadon inter individuoj, ĉar ĝi ŝirmas ne nur artistoj kaj kreantaj loĝantoj sed ankaŭ ĉeesto de varia publiko kiu partoprenas ekspoziciojn, prelegojn, kursojn kaj viviĝojn. Ne estas jara distingiĝo por ĝiaj akupantoj aŭ uzuloj kaj celoj estas stimuli sprimadon de ĉiuj ĝis atingi celojn antaŭe sprimitaj de partoprenantoj, plibonigi siaj lertecoj kaj talentoj, disvolvi naturkapablojn ĝis atingi Estulan Sprimon.

En centroj de Sana Arto estas stimulita reciprokan anstataŭon inter loĝantaro kiu povas vojaĝi al aliaj centroj kaj profiti movon por ŝangado de spertoj. Ĉio estas farita tiel por ne stimuli hejmemajn kaj krsitaligitajn sintenojn, de aŭ de izoliĝo, tiel ke centro restu ĉiam malfermata kaj allogema por tiu kiu alvenas kaj volus loĝi en ĝi kaj spertumi. [67a registro]

Pralizitaj homoj

{21/03/2010} Ondoj de pacaj movoj diskuris tra mondo kiel brizo, sed granda dormanta kaj necesitata parto bezonis panon, kaj ili ne havis oreloj kaj tempon por ekologiaj kaj pacaj temoj. Ne estis nur scientistoj kiuj vokis atenton por veteraj ŝanĝoj, kaj danĝeroj de dezertigo. Iuj malmultaj artistoj, engaĝitaj, plendis solidarece al naturo kaj pro unuiĝo de penoj.

Malgraŭ inundo en tuta planedo, oni batis rekordojn de produktado. Malgraŭ sekecoj, regionoj daŭris elvolviĝon. Malgraŭ grandega malvarmeco, fabrikiĝo de havaĵoj ne haltis sia avanco. Kaj ĉiuj el tiuj okazaĵoj estis elektitaj kaj parte diskonigita tra amas- komunikiloj, donigante al ĉiuj iluzion de ekvilibro, kaŝante fakto de ke neniam homo necesis suferi tiom da katastrofoj kaj perdoj por avanci. Homa socieco daŭris sin dividi en grupoj, momentaj identecoj, ĉiu parto serĉante sin distingiĝi, fortigi malsamecoj kaj baroj, pligrandigante distancoj. Apokaliptikaj religioj prenis forton je taga lumo kaj ĉio ŝajnis normala. Neniu havis multe da tempo kaj rimedoj por esplori. kaj tiu kiu havis, ŝajnis ĉirkaŭvolvitaj de stranga paralizio. {78a kroniko}