domingo, 19 de setembro de 2010

Nova vestaĵo

[11/09/2016] Naturaj kaj praktikaj, sintetikaj drapoj estas niaj vestaĵoj ekde ekkomenco de nova homaro. Vestistoj estis grava avanco por kunporti komforton, zorgo en vestado kaj protektado por korpo dum lastaj tri jarojn. Tiu kiu estis alkutumigita al virtualaj vestistoj, kie necesis mezuradon de korpo, registri datumoj en komputilo kaj atendo de programado de vestaĵo farita semiindustrie, multe amuziĝos kun novaj vestistoj: movebla arko kie oni eniras por skaniado de ĉiu mezuro kaj volumo de korpo. Sekve vestero estas farata.

Varmaj kaj malvarmaj areoj, sekaj kaj malsekaj partoj de korpo ankaŭ estas mapitaj por defini materialoj kaj siaj dikeco en kompozicio de vestaĵo. Definite celon, ekektite koloro aŭ disegno kaj aldonite kelkajn specifajn detalojn laŭ volo de ĉiu, vestisto komandas faradon de vestaĵo kiu estos prete antaŭ dudek minutojn poste komencita procezo. [80ª registro]

Ora generacio

{19/09/2010} Multaj el enkarnigintaj libervolaj spiritoj jam preskaŭ atingas sep jaroj de vivo surteren kaj tiuj geknaboj jam ekkomencas sprimi konscion frue, manifestante surprizigan komprenon. Ili alvenas protektita de forgeso. Tuj kiam eta lumiga vorto estas dirata al ili, okazigas enan resonadon kaj prete ili vekiĝas. Ili komprenas pli ol iliaj gepatroj, alprenas konon kvazaŭ ĝi estus manĝaĵo kaj abundis je determino kaj sentebleco.

Ili kapablis procesi ricevitajn informojn de mondo kaj komprenis doloron kaj suferon de homaro – tiom da doloro, tiom da animoj kiuj esti lamentita pro nescio – kaj ne lasis sin deprimi. Ekkomecis, rapide, aliformiĝi ĉiu negativaĵo en bonaj eblecoj por estonteco.

Ideoj aperis em lernejoj, ene familioj, en komunumoj kaj estis malbone apogataj de siaj gepatroj, estraroj kaj sociaj asocioj; ĉar delonge oni petis blovon de vivo por planeda animo. Lingvo de Amo pli kaj pli prezentiĝas. {65ª kroniko}

domingo, 5 de setembro de 2010

Flugante per ondoj

{28/08/2016} Dum kreado de ĉi planedaj registroj, percepteblaj avancoj estas okazigantaj en senokupeca kampo kunigita al muziko. Formo de arto kiu sin konsistigas baze em kombinado de sonoj kaj silento, muziko estas uzata por manifesti granda varieco de emocioj kiel jubilo, adoro, patriota amo, sentoj kaj eĉ korpa mekanismo. Sonaj ondoj servas por purigi , motivi, instrui, konduki, amuzigi kaj eĉ sani fizikajn, mensajn kaj emociajn nivelojn de homa estulo. Sed neniam ĝi estis uzataj por flugi; nur aktuante en rolo de kunaktoro, kiel trakmuzikoj, de artoj, de teatra manisfestiĝo, de pluraj artaj manifestiĝoj.

Scientistoj de laboratorio Pligranda Arto, em Azio, malkovris transmigra kvalito de sonaj ondoj kiu funkcias kune gravito kaj malpermesas graviteca ago kiam aktivataj kune cerbaj ondoj. Io kiel “pensi kune muziko” permesas supreniriĝo de korpo el grundo kaj movo en aero, en sama longeco de ondo kiu estas emisiitaj em simfonio. Tiu eksperimento estas refarita en ĉambroj uzataj por rekrei manko de gravito por astronaŭto , sed provoj estas farataj por uzi en libera aero.

- Flugi kune muziko, kial ne, se homa estulo jam flugas per pensoj kaj emocioj dum miljaroj? {79ª kroniko}

Defioj de trasnŝango

{05/09/2010} Dum miljonoj de novaj estuloj estis enmetitaj ĉie en planedo, skeptikuloj balancigis kapon neigante lumon kiu alvenis. Ne ĉiu homaj estuloj estis pretaj por naskiĝo de tiu nova generacio kiu irus pligrandigi novan civilizon. Plej granda parto ne perceptis perfektan rilaton inter materiala plataĵo de ekzisteco kaj supraj plataĵoj. Ili ne sciis tion ke ideo de genetika perfektiĝo originas de pli altaj cirkloj de universo kaj homoj jam kopias dum jarojn, estu por pliboniĝo em vegetaĵa regno, kreiĝo de bestoj aŭ eĉ en elektado de paro.

Nova amaso de spiritoj, preparitaj por defioj de planeda trasnŝanĝo, estis enkarnigantaj en planedo jam estis sep jaroj. Multaj vivis nur dum kelkaj horoj, kuportante angoroj al siaj gepatroj, sed estis prezo por pagi por certigi veno de miljonoj de spiritoj ( libervolaj) kiu supervivis.

Dum tio kreskis respondeco de gepatro. Malgraŭ malbonaĵoj kaŭzigitaj de grandega individualismo, superflueco kreita de konsumismo kaj angoroj generita pro ekonimia maljusteco kiu retenis avancoj de popoloj. Estis granda la nombro de gepatroj kiuj estis pli kaj pli em mantenado de ama al siaj idoj, serĉante kiel eduki kaj doni subteno al gefiloj. Nova generacio floriĝis en ĉiu punkto de planedo. {66ª kroniko}