domingo, 19 de setembro de 2010

Ora generacio

{19/09/2010} Multaj el enkarnigintaj libervolaj spiritoj jam preskaŭ atingas sep jaroj de vivo surteren kaj tiuj geknaboj jam ekkomencas sprimi konscion frue, manifestante surprizigan komprenon. Ili alvenas protektita de forgeso. Tuj kiam eta lumiga vorto estas dirata al ili, okazigas enan resonadon kaj prete ili vekiĝas. Ili komprenas pli ol iliaj gepatroj, alprenas konon kvazaŭ ĝi estus manĝaĵo kaj abundis je determino kaj sentebleco.

Ili kapablis procesi ricevitajn informojn de mondo kaj komprenis doloron kaj suferon de homaro – tiom da doloro, tiom da animoj kiuj esti lamentita pro nescio – kaj ne lasis sin deprimi. Ekkomecis, rapide, aliformiĝi ĉiu negativaĵo en bonaj eblecoj por estonteco.

Ideoj aperis em lernejoj, ene familioj, en komunumoj kaj estis malbone apogataj de siaj gepatroj, estraroj kaj sociaj asocioj; ĉar delonge oni petis blovon de vivo por planeda animo. Lingvo de Amo pli kaj pli prezentiĝas. {65ª kroniko}

Nenhum comentário:

Postar um comentário